Gudinnan Isis via Elaine DeGiorgio, 19 augusti 2017

Gudinnan Isis via Elaine DeGiorgio, 19 augusti 2017

Isis

Sittande i min Heliga JAG ÄR NÄRVARO ansluten till mitt Högre Själv, Min älskade Heru och mitt Andliga Guide Team. Jag har följande budskap:

Hälsningar kära barn, jag, Isis framträder för att hälsa er med kärlek och medkänsla. Vid denna tidpunkt finns det många skiften, som smyckar universum.

Jag, Isis representerar många namn i detta och andra universum, varav många namn är kända på er jord.

Jag framträder för att välsigna er alla i denna stund, för jag är nöjd med de mångas ansträngningar vid denna tidpunkt.

Jag framträder med stora nyheter, Lejonportens Portaler har nu stängts igen och många Ljusarbetare har fått Ljus Koder, allt har uppnåtts.

Vid denna tidpunkt har många känt tätare energi. För er har det varit en större utmaning eftersom vi är i ett förändringsstadium. Vid denna tidpunkt äger stora planetariska anpassningar äger rum.

De stora skiften och stora förändringar, som förutspåtts sedan eoner, påverkar Ljungfruns och Lejonets astrologiska konstellationer. Detta är verkligen betydelsefullt för den än en gång slutgiltiga förankringen av den Gudomliga Feminina och den Gudomliga Maskulina Energins helande och fred.

Merkurius är i Retrograd med Jungfrun tills början av september (jordisk tid) sedan kommer den att anpassa sig till Lejonet.

Två stora förmörkelser inträffar, vilken Månen nyligen genomgått och snart förmörkas Solen. Här handlar det om att frigöra Skuggan av den Gudomliga Maskulina och den Gudomliga Kvinnliga Energin.

Jungfrun, är en representant av min Helighet, kommer att anpassas sig till Jupiter, som är en aspekt av min Maskulina Helighet och Föreningen är komplett hädanefter, när Solen skiner och Månen är vid mina fötter. Jag är Stjärnornas Drottning och jag är Orion och Sirius Gudinna.

Det finns anpassningar med Lejonet som representerar en inkarnation som jag gjorde som Mother Sekhmet och det representerar Lejonets energi, styrka och mod som representerar IS RA EL och Judas.

Det representerar Sol Energi och Eld. Regulus anpassning till Leo äger rum. Regulus är den väldiga aspekten av min Gudomliga Maskulina Energi i form av många namn. En är Lord Vishnu, som många av er känner till. Han är Bevararen. Regulus reglerar Tiden och Rymden inom detta Världarnas System. Skapar Ordning, ger Kärlek och Harmoni i Tider av Stort Kaos. Eftersom Lejonet och Regulus anpassar sig vid denna tidpunkt, betyder det slutet på den stora reningen och vi går in i stadierna av Ordning och Harmoni.

Överlämnandet av Kali Yuga till Kalki. Överlämnandet av Sekhmet till Heru och så vidare förbereder Himmelens ankomst på Jorden – Den Nya Guld Åldern.

De tolv stjärnor, som vid denna tidpunkt smyckar Jungfrun är representanter för de tolv planeterna i detta universum och många av dem kommer att rätas in mot Lejonet.

Detta är vändpunkten, nu när vi går in i År Ett på Jorden. Vi går in i en ny tid. Det är verkligen en välsignelse att detta sker vid höstdagjämningen. För Säsongs skiften skapar förändringar.

Detta är det nya paradigmets början, där än en gång de 144 000 Ljus Bärarna förankras på jorden för att ge upplysning och healing.

För tillfället gör många ljusarbetare stora framsteg och ringarna på vattnet sprider sig verkligen.

Under de kommande månaderna kommer anpassningen och förbindelserna med era Högre Själv att bli tydligare, eftersom dimensions anslutningarna kommer att låsas upp frambringa det en våg av multi-dimensionellt arbete.

Många kommer att ha visioner och drömmar vilka används som nycklar för att låsa upp Amentis Salars dörrar för de 7 medvetenhetsnivåerna. Förgångna liv, Föräldraliv och Cellulära Minnen kommer att träda i förgrunden vilka ni kommer att erkänna, läka och släppa.

Det är omfattande arbete som äger rum. Sanningar som har hållits dolda och förvrängda för mänskligheten kommer att uppenbaras upp.

Många missuppfattningar kommer att komma i förgrunden. Nu arbetar många inom denna energi och ger kärlek och förståelse.

Många kommer att komma och många kommer att lämna … Många kommer att förstå och många kommer inte att förstå. Många kommer att falla ifrån.

Det är dags för alla att förbereda sig för sina resor och utrusta er för alla framtida vägar och stigar.

Det är en tid av kärlek och helande. I ljuset av förvirringen bjuder vi in er till ett utrymme av kärlek, helande och meditation.

Vi framträder för att upplysa er och belysa era vägar.

Det är dags att ansluta er till ert Hjärta …. Anslut er till era Själar och anslut er till era själars utveckling.

Vi uppmärksammar denna tid i era Själars Utveckling. Vi uppmärksammar er Uppstigning.

Kära, detta är en tid att omfamna och ansluta er till era Hjärtan för vi går nu in i Den Stora Planen – När vi går in i en sammanslutning av hjärtan, kommer vi att förenas i full service och tjänande.

Välsignelser till er alla.

JAG ÄR Isis och jag talar genom Elaine idag.

Http://www.EraofLight.com –

Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

You may also like...