Teamet via Peggy Black, 20 augusti, 2017

Teamet

via Peggy Black

”Evolutionens spiral”

20 augusti, 2017

Vi är här för att bekräfta dig med vår kärlek, vårt stöd och den energi som förmedlas via dessa ord. Vi påminner dig om att du är den bägare, så att säga den fysiska behållare som får ta emot impulserna av de kosmiska och galaktiska energierna. Dessa energi-impulser och frekvenser erbjuds till alla, men många är blockerade av sina egna begränsade övertygelser och inprogrammerade mönster.

När transformations-energierna erbjuds till en dimensionell verklighet som har en aspekt av fri vilja, så respekteras alltid denna aspekt. Så energierna av nya mönster, möjliga verkligheter och skiften görs tillgängliga, men dessa energier kräver en medveten villig mottaglig värd som är fysisk i den dimensionen. Så kära du, du är en värd för denna nya transformationsenergi som badar varje aspekt av er planet.

Du får bevittna all omvälvning, allt kaos, allt tumult och all agitation som äger rum vid denna tid. Individer blir uppviglade. Undertryckta emotioner kan inte längre hållas dämpade. Ni får observera när den kollektiva skuggan reser sig upp. Det förekommer en emotionell styrka som knuffar mot alla skillnader. Dessa är mönster som alltigenom tiderna har förekommit inom kollektivet.

Mitt uppe i allt detta utbrott av våld och hat finns en kraft som rör sig igenom de uppvaknade i likhet med dig själv; ni upprätthåller mönstret och modellbeskrivningen för en ny verklighet. Ni utgör den drivkraft som kommer att förverkliga denna otroliga transformation av medvetande. Du får bevittna detta och du är en mycket viktig spelare i detta sanna ’tidsåldrarnas skifte’.

Var medvetet uppmärksam när du observerar och bevittnar det som sker runtomkring i er värld, allt som befinner sig i disharmoni; låt inte din vibration och ditt fokus sjunka för att matcha den täta negativa energin. När detta sker, ökar du precis det som du vill transmutera. Skifta hastigt gällande hur du svarar an på det du får observera, låt dig inte ”plugga in dig” i dessa mönster av dysfunktion, vilka uttrycks av massmedvetandet.

Du gjorde ett val att befinna dig här under denna tid och att utföra detta underbara transformationsarbete. Ta det till dig. Stig in i ditt personliga ägarskap av din kraft och storslagenhet. Inför allt som förefaller vara mörkt, skrämmande och omöjligt, fortsätt upprätthålla och stadigt förankra ett nytt liv som kan hålla verkligheten vid liv.

Med varenda tanke, vartenda ord och varenda avsikt, föröka medvetet de inkommande kosmiska energierna med sina obegränsade möjligheter om en framtid i vilken alla människor äras, alla människor blir omhändertagna och respekterade, en verklighet i vilken mänskligheten befinner sig i partnerskap med naturen samt med samtliga levande varelser.

Ha tillit till oss när vi säger att ni kan minnas andra verkligheter i vilka dessa sanningar gäller. Denna planet är ett levande bibliotek för galaxen. Den har förökats av många, många livsformer och mönster. Se dig omkring i häpnad och förvåning på alla varierande livsformer och uttryck. Gudomliga uttryck har erbjudit detta oändliga utvecklande av liv. Du i egenskap av en gudomlig skapare deltar i att säkerställa denna mångfald av livsformer i en sfär av harmoni och fredlig sam-existens.

Vad du får bevittna är krossandet av den negativa energin, förtrycket och missbruket av personlig makt. Vi kan försäkra dig om att uttrycken för kärlek, tacksamhet och uppskattning som förankras och erbjuds av alla som är vakna och medvetna vid denna tid gör en skillnad.

Om du kunde se uttrycket för det gudomliga ljus som utstrålas från alla som erbjuder den högsta medvetandefrekvensen skulle du bli spak. Så vi bjuder in dig att vara stark i din hängivenhet och ditt syfte när du går framåt i ditt personliga liv. Du är en del av det gudomliga ljus som vi talar om.

De skuggiga aspekterna av er planets resa mot uppstigningen kommer att utgöra en liten del av historien i hela det underbara utvecklandet. De möjliga verkligheter som nu blir nerladdade till sinnena hos de medvetna jordborna skulle förvåna och förbluffa dig. Denna planet står på tröskeln till en ny renässans av uppvaknande. Planeten rör sig upp längs med evolutionens och återfödelsens spiral, med sitt allra högsta gudomliga uttryck för sanningen.

För att detta ska kunna ske, måste den täta ogynnsamma energin bli transformerad. Den kan inte transformeras när den hålls dold eller undertryckt. När denna energi av ilska/ursinne, hat och fördomar inte längre är dold, utan blir uppenbarad för en sann förståelses ljus, kommer den att lösas upp och förlora sin kraft.

Varje uppvaknad varelse får allt himmelskt stöd som man behöver för att kunna utföra arbetet med att skifta och transformera uttrycket av negativa emotioner och energier. Tänk på den negativa energin som ett mörkt utrymme och när du tar in något slags ljus till detta utrymme, så avdunstar en del av mörkret. Tänk nu på miljoner och åter miljoner av medvetna ljusvarelser som lyser med sina personliga ljus på detta mörker, tills det inte längre är synligt eller kan uttryckas.

Detta är i sanning vad som just nu äger rum. Du deltar personligen i att föra in medvetande och ljusenergi till de mörka skuggorna i ditt personliga liv, som expanderar till kollektivet. Så vadhelst du får uppleva som känns och förefaller vara av skuggorna, var ihärdig och hängiven i att erbjuda en högre frekvens av gudomlig förståelse och transformation.

Kom ihåg att din styrka inte har några gränser. Du har hela sällskapet av gudomliga varelser tillgängligt, närhelst du ber om det. Känn dig förväntansfull för att du äntligen förmår förankra en ny underbar verklighet; det finns skaror av uppvaknade varelser jämte dig, vilka får detta skifte till stånd.

De framtida möjligheterna kallas fram. Denna planet kommer att bli återställd till sin jungfruliga integritet, med ren luft, rent vatten, respekt för naturen och med alla kännande varelser som lever i harmoni. Upprätthåll denna vision, upprätthåll denna sanning, sprid denna verklighet. Föreställ dig det på det sätt som du önskar att det ska vara och var medveten om att det är möjligt. Det är du i egenskap av en gudomlig skapare som kommer att frambringa detta.

Vi är ärade att få omfamna dig och att uppmärksamma ditt mod att vara förkroppsligad. Vi uppmärksammar de utmaningar som du transformerar i och med vartenda andetag. Var medveten om att du är älskad och omgiven av vår djupa tacksamhet.

Teamet.

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...