Gudomliga Modern via Linda Dillon, 28 maj 2020

Gudomliga Modern via Linda Dillon

28 maj 2020

Sanningen om Helig Förening och Heligt Partnerskap

 

Jag säger ”var läraren, var kärlek, var förälder, var vän, var allierad” därför att det är vad människans utformning handlar om.

Ytterligare en vacker pärla delad av Hairol, från hans personliga läsning med Linda Dillon.

Hairol: Jag har detta stereotypiska tänkande om att man inte kan vara lärare och ha en relation samtidigt. Jag vet inte varför jag känner så…

Gudomliga Modern: Du har fel!

H: Det vet jag!

GM: Om du hade ett fastlåst trossystem om att detta är sanningen, skulle jag inta tala till dig på det här sättet. Det är också därför, söta du, som jag sagt till dig att det här inte är samma paradigm som när så många som sökte upplysning gick i kloster, därför att det är baserat – och var helt och hållet baserat – på viljan att gå vidare, men det är ett trossystem av brist och begränsning.

Det är ett trossystem att ni inte kan engagera er i, inte bara vänskap, i relationer, i kollegiala aktiviteter, utan i heligt partnerskap och ändå vara en lärare. Detta är en mycket begränsad synpunkt. Och söta ni, ni har kommit hit med och å mina vägnar inte bara för att skingra dessa myter, utan för att förändra dem, utplåna dem.

Så, kräver den mentala/känslomässiga/andliga nivån av balans, av mognad, av jordning och upphöjelse som behövs för att upprätthålla vad ni tänker på som er lärarroll och att vara i helig förening, kräver den det tema som vi talar om idag, om balans? Det gör den verkligen! Därför att vad som ofta sker är att istället för att expandera – och det här är vad jag ber er göra – istället för att expandera det ni vet är möjligt, det ni vet att ni är kapabla till, det som händer är att det blir en krympning, en kortsiktig krympning, av uppmärksamhet och fokus.

Alltför ofta i mänsklighetens historia kan det som kallas partnerskap lika lätt kallas för besatthet, därför att det som sker är att det finns ett begränsat trossystem som säger att all uppmärksamhet måste läggas på ens partner, ens familj. Och mycket ofta är den besattheten historiskt betingad och detta har varit ett stort misstag; det är baserat på beroende av och deltagande i drama, så att en människa blir så uppslukad av dramat i en relation att expansiviteten – det faktum att den lägger till, inte drar ifrån – går förlorad.

När det finns – och ja, vi talar om sex – när det finns ett sant engagemang, inte bara fysisk frisläppning … när det finns ett engagemang i hjärta, sinne, kropp och själ, med någon annan … då finns det en gemensam grund, en mötespunkt där energierna går samman och resultatet blir expansion, inte krympning. Detta är något som människor återigen lär sig.

När jag skapar – låt oss vara mycket tydliga angående detta – när jag skapar … och jag är faktiskt ganska bra på det! (skrockar) … expanderar jag till vad ni skulle tänka på som det Nya; jag krymper inte. Och i denna …. Tänk på dig och mig, älskade … i den föreningen, är den expansion jag har att du förenas med mig och jag förenas med dig, så jag finns inom dig – och det krymper dig inte, det expanderar dig.

Så när ni tänker på helig förening, partnerskap – och jag menar inte bara romanser eller små kärleksaffärer; jag menar sanningen i helig förening – det ni gör då är att ni återskapar er förening med mig, och sedan återskapas och återskapas och återskapas, expanderas, expanderas, expanderas den – och det är glädjefyllt! Den blir inte en besatthet med kontroll eller drama eller orgasm eller något annat, därför att det ni gör är att ni engagerar totalen av er varelse.

Det som alltför ofta har skett med dessa människor är att de har segmenterat sig, och det är en mycket märklig sak. De har segmenterat sig: ”Ja, det här är vad jag gör i relationer … och det här är vad jag gör som förälder … och det här är vad jag gör som yrkesman … och det här är vad jag gör som lärare”.

Det finns ingen separation; det är den största illusionen. Och mina älskade, jag vill att ni, jag ber er – ni har bett mig – att blåsa bort den illusionen!

Görs det lättvindigt? Nej. Kommer ni att få några försök, några falska starter, för att börja experimentera? Ja! För det ni gör är att ni klargör för ert heliga själv vad detta egentligen betyder. Så, vägleder jag er och säger, ”var lärare, var ren, var ensam”? Nej! Jag säger ”var lärare, var kärlek, var partner, var förälder, var vän, var allierad” för det är vad den mänskliga utformningen handlade om.

Det var för att mina änglar skulle få en fysisk plats att leka på. Och jag sa inte till dem, ”åk till planeten och upplev bara en sak”, jag gav allt till dem, till er, inklusive fri vilja.

Och ni säger till mig: ”Men Moder, tänk om jag gör ett misstag?” Och vad jag säger till er är: ”Tänk om ni inte gör det? Tänk om ni inte gör misstag? Tänk om ni kommit att lära er, att se och att omfamna på ett sant heligt sätt, om det så är själspartner eller vän eller bara främlingen på gatan? Tänk om ni kommit att se dem som mig?”

Detta är vad jag drömt om för er – att inte strida om, älskade, huruvida ni är heliga … att inte strida om ”huruvida jag borde ha en relation”.

Jag har ett djupgående kunnande om er, förstås, men vad ni inte känner och vad jag vill att ni ska veta är: så mycket tillit som ni har till mig, har jag till er. Jag vördar er. Jag ärar er. Jag kommer inte tillåta er att glida in i glömska.

Nej, jag kör inte över er fria vilja, men om jag ser er halka av klippan, tror ni inte att jag fångar upp er? Naturligtvis gör jag det! Det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted. [Full terms of copyright at https://counciloflove.com/copyright-notice/

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...