Gudomlige Skaparen – Experimentet är slutfört, 17 september 2021

 

Gudomlige Skaparen

17 september 2021

Experimentet är slutfört.

Det är bra för er att läsa detta. Websidor som den här ger er den riktiga sanningen. Ni när tar reda på informationen kommer ni att finna en rikedom på sunt förnuft. Det finns så mycket nonsens som far omkring. Varför tror ni på det om det inte känns bra? Ett meddelande kändes fult, men ni trodde på det. Sök sanningen. Det är en konstig känsla, känner ni er äcklade? Varför vill ni titta på något ni mår illa av? Vad får ni ut av den upplevelsen? Ni tror att ni är en äventyrare, men lyser det upp er själ? De ord ni precis lyssnade på, hur fick de er att må? Ni är bäst betjänta av saker ni tycker om. Om det känns skrämmande, stäng av det. Varför skulle ni göra det …? Ni tror att ni är modiga.

Så mycket i vår historia förde oss till denna punkt. Det går tillbaka årtionden, det hände inte bara nu. Varför inte berätta en historia för er. Min planet Jorden var ett testområde. Vad skulle hända om det fanns gott och ont, skulle vi överleva? Skulle gott vinna eller skulle ont vinna? Jag skapade verkligen ett testområde. Vad skulle hända om det goda övervann det onda. Det var min gudomliga skapelse. Till slut vinner alltid det goda, jag planerade det så. Testet måste nu avslutas. Åren av tyranni blev för mycket. Vi kommer att ha en revolution för att föra tillbaka ljuset. Andra planeter har också gått genom detta. Vad skulle hända på Jorden? Vårt experiment avslutades och ljuset kommer att föras tillbaka. Ni tycker att det är en grym sak att göra, skapa mörker utan någon orsak. Men lärandet är så viktigt. Det lärande som sker är det som gör detta nödvändigt. Vi kan bygga framtida generationer genom vårt testande. Vi kan bygga större galaxer genom att veta hur man överlever.

I denna livsupplevelse kommer ni att få se slutet på mörkret. Mörkret har funnits i tusentals år. Det ni kommer att bevittna är sammanbrottet för ondskefulla, oärliga händelser. De kommer inte längre att frodas, de hade sin chans, men det är över nu. Jag tackar dem som spelat den mörka rollen. De spelade den roll de ombads spela. Vi lärde oss så mycket att vi expanderade vårt medvetande till nya nivåer. Till slut reser vi tillsammans upp alla sidor. Upplevelserna på Jorden var historiska i dess existens. Nya vägar skapades för galaktisk kommunikation, mänsklig interaktion och kärlek. Vi kommer att återvända till ett bättre samhälle än innan. Vi har gjort det vi avsåg att göra. Att lyfta Jorden, och därför expanderar den tidslinjer och dimensioner för hela mänskligheten.

Er roll är att kvarstå jordade, se på det som händer, och veta att det vi gör är gudomligt. Varje milstolpe för oss längre framåt i utvecklingen. Så mycket att era själar blir belönade. Den kärlek som kommer att svepa över er räcker i evigheter. Känslan av fullkomlighet varar i evighet. Det var så viktigt att vi gjorde detta så ni gick alla med på att vara en del av det. ”Ja, jag ska försöka göra det, ja, jag ska försöka”, sa ni gång på gång. Min tacksamhet till er. Det fanns goda dagar och dåliga. Men det som händer är att vi har vunnit. Vi har vänt saker till de mest positiva upplevelser. När kärlek tar över planeten är det värt det. När kärlek erövrar allt kommer vi att jubla. Om ni känner er arga så försvinner ilskan, er själ kommer att få vila. Det är min största önskan att ni alla förstår att det här är en större bild. Era dagliga göromål hjälper den större bilden. De irriterande sakerna ska vi hjälpa varandra att resa oss över. Vet att ni hjälper till att skapa den mest magnifika upplevelsen jag hittills tänkt ut. 100% känsla av kärlek. Jag skapar upplevelsen av 100% kärlek. Den kommer att göra er förstummade, fylla er med hälsa, välstånd och lugn. Era dagar kommer att vara roliga, inga umbäranden.

Under vägen framåt måste ni uppmärksamma hur ni mår. Välj alltid den kärleksfulla tanken. Välj kärlek i varje situation. Tacka varandra. Ha medkänsla och be. Vi hör era böner. De besvaras för det högsta bästa, det som ger det högsta bästa. Att ni alla ber för kärlek kommer att svepa över landet, det kommer att bli så. I halvdagern kommer min soluppgång att överraska era kroppar. Ni kommer att utstråla kärlek och Jorden blir aldrig densamma. Borta är den destruktiva Jorden, en vederkvickt Jord kommer att finnas här. Den tiden kommer i er livstid. Ni vill det. Ni kommer alla att vara tillsammans. Kärlek är svaret. Gå genom era dagar så lyckliga som möjligt. Vet att ni placerades på Jorden för att ni var frivilliga. Vi godkände er begäran och ni är redo. Ert hjärta vet, det är dags nu.

Den Gudomlige Skaparen sänder er sin kärlek.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...