Father-Absolut – Olika Kollektiva Medvetanden Resultat Interaktion, 4 september 2021

Father-Absolut, 4 september 2021
Livet på Nya Jorden (Olika Kollektiva Medvetanden Resultat Interaktion)
liv-på-nya-jorden-olika-kollektiva-medvetanden-resultat-interaktion. Hälsningar mina kära älskade barn!
Som en uppföljare till mina tidigare meddelanden om samverkan mellan kollektiva medvetanden, skulle jag idag vilja titta på några detaljer angående denna samverkan.
Som ni redan vet är planeten Jorden unik, därför att det i årtusenden har gjorts experiment med korsningar av många raser och civilisationer på den. Det hände inte bara på en genetisk nivån, utan också på den energetiska, psykologiska och mentala nivån.
Därigenom har varje civilisations kollektiva medvetande förstärkts med nya element – både positiva och negativa. Vilken av dem kan klassas som positiva aspekter av en sådan interaktion?
Framförallt de av dem som skulle kunna få en viss civilisations kollektiv i balans, det vill säga, introducera de element som skulle hjälpa den att bli harmonisk och förhindra förvrängning i den ena eller andra sfären. Låt oss betrakta det som hänvisning till exemplet på det kollektiva mänskliga medvetandet.
Efter att ha lagt undan reptilprogrammen, som alla leder till involvering av den mänskliga själen, kommer vi att fokusera på Orions civilisationers inflytande på människan, de som slog sig ner på Jorden för länge sedan och har haft mest inflytande på det kollektiva mänskliga medvetandet.
Tillsammans med reptiler som förkroppsligade sig till människor, flyttade dessa civilisationers representanter ofta upp i maktpyramiden, plus att de nådde framgångar inom många livsområden, vilket underlättades av deras medfödda kvalitéer och deras civilisationers utvecklingsmål. De strävade huvudsakligen efter självutveckling, självhävdelse och kontroll över människor.
Och medan självutveckling snarare kan identifieras som en positiv egenskap, kan ett överskattat Ego och en önskan om att kontrollera andras vilja, inte bedömas lika.
Tyvärr, när det gäller Orion, är strävan efter självutveckling av ensidig karaktär, eftersom dess huvudsakliga syfte är att uppnå framgång i samhället och känna sig överlägsen alla andra. Vad har människan och det kollektiva mänskliga medvetandet fått, tack vare ett sådant grannskap?
Människor som hade ett sådant exempel framför ögonen blev också ivriga att lära sig, men syftet med att förverkliga denna kunskap var dock annorlunda.
Alla vetenskapliga upptäckter och undersökningar av människan var baserade på en önskan om att dela den kunskapen med andra för att göra deras liv bättre, göra det lustfyllt och förenkla det dagliga arbetet.
Först och främst, medan man gjorde upptäckter var det meningen att det skulle göras FÖR MÄNNISKOR, inte för dem själva: för ANDRAS bästa, inte för deras egen själv-hävdelse eller för materiella rikedomar.
Det här är den största skillnaden mellan en mänsklig varelse och en varelse från Orion.
Så, efter att ha fått något nyttigt från en annan civilisation, förblir människan fortfarande människa.
Jag tror att det är ett bra exempel för att visa hur ett kollektivt medvetande förstärks på grund av ett annat.
Hur är det med ett kollektivt orion-medvetande? Kan det uppnå något användbart för sig själv efter att ha interagerat med det kollektiva mänskliga medvetandet i årtusenden?
Ja, det kan det. Men det följer den väg som inte kan kallas ärbar. De från Orion försöker att avancera till en högre nivå av andlig utveckling genom att använda människan som ett verktyg för att nå sina mål.
Vi har redan talat en hel del om shamaner, häxor och trollkarlar som använder olika brygder, “magiska” drycker, droger att röka och andra komplimenterande metoder för att kommunicera med den subtila världen.
Genom att utnyttja rena mänskliga själar och lova dem “fördelar” såsom god hälsa och välstånd, håller de sina magiska ritualer med hjälp av människors själar och kroppar och försöker “tända” den Gudomliga gnistan, som knappast glimtar i deras egna själar.
För rättvisans skull bör det noteras att många shamaner gör det här oavsiktligt i övertygelsen om att de gör något gott. Men i själva verket är det så här det kollektiva orion-medvetandet försöker “berika sig” andligt på människans bekostnad.
Och det skulle vara okej, förutom ETT PROBLEM.
De använder människor “utan urskillning” och bryter därmed mot Lagen om Fri Vilja när de håller sina ritualer med hjälp av astrala varelser och psykotropiska preparat, som starkt påverkar det mänskliga medvetandet och ger obotliga förändringar av andlig karaktär hos dem.
Med andra ord, de försöker skaffa sig andlighet genom att ta ifrån människan den, eller i bästa fall förminska den.
Här stannar vi för idag.
Älskar er oändligt.
Father-Absolut talade med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...