Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 1 maj, 2020

Guidernas Kollektiv

via Caroline Oceana Ryan

den 1 maj, 2020

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna, samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar Vänner! Vi är mycket glada över att idag få detta tillfälle att få tala med er.

Vi vill säga att ni, som man säger har ”husets bästa platser” för att få bevittna det pågående spektaklet av mäktig Ljus-data som nu strömmar in till er planet, så som det inte har gjort på många, många århundraden.

Ni kanske vissa dagar själva känner ett lyft i er utsikt på livet, fastän många ser att deras arbete och inkomst verkar vara osäkra eller förefaller ha försvunnit, medan så många blir sjuka, samt att sjukhuspersonalen ihärdigt arbetar under svåra omständigheter.

Utåt kan detta förefalla vara en tid av smärta och chock – och ändå förekommer en större verklighet och ni bevittnar den, och kanske kan ni under stilla stunder förnimma dess Glädje och skönhet. Det är er inre Kraft som framträder för att hälsa Solljuset och den friska luften hos den Nya Dagen som Självaste Jorden nu upplever.

Detta är er kärlek för äventyr och ert minne, fastän det ligger undanskuffat inuti ert medvetande, gällande det som ni visste att ni skulle få bevittna och var tvungna att bidra till vid denna tid som aldrig tidigare har upplevts.

Nu ställer vår skrivare en fråga till oss: ”Är det varför detta utbrott planerades för denna tid – såg någon att den här tiden av Ljus skulle komma, så man bestämde sig för att rigga upp yttre omständigheter mot mänskligheten, fastän man inte skulle kunna förhindra de astrologiska harmoniseringarna och början av den nya tidsåldern, Satya Yuga?”

Med all säkerhet skulle vi svara att det på Jorden fanns en liten minoritet – vissa, som man säger, hade valt att bära de vita hattarna och vissa hade valt att bära de mörka hattarna i detta stora drama som ni har genomlevt – som såg vad som skulle komma och som har format sina planer i enlighet med det.

Ingen av er är blott vittnen till denna berättelse; ni alla har varit involverade på djupet och ni visste vad som skulle hända långt innan ni inkarnerade, ni såg potentialerna för denna specifika Jordiska tidslinje.

Nu vet ni det också – ni håller helt enkelt på att vakna upp till stundens betydelse, vissa dagar lite långsammare än andra.

Vi ber att ni ska påminna er själva om att detta ögonblick av Uppvaknande ofta, till och med mitt uppe i vad som känns som om det är en kaotisk tid av osäkerhet, om ni så känner stress för er familj, ekonomi, hälsa och era mentala/emotionella utsikter, ert land, eller allt detta.

Vi uppmanar inte ett slags ”Nåja, jag visste att det skulle bli så här innan jag kom hit” – pessimistiskt ögonblick, utan ett ögonblick av: ”En stor förändring står för dörren och min närvaro förankrar det Ljus som behövs för att bemäktiga detta, i varje stund som jag lever.”

Firar vi nu för att vi inte kan känna stressen, oron, obehaget hos många miljoner människor?

Med all säkerhet inte. Vi är medvetna om det breda spektret av mänskliga känslor, som alltid, och vi kan känna det på djupet.

Och ändå är ert jobb separat och annorlunda än det hos dem som på nytt inkarnerade med enbart sin egen tillväxt och utveckling i sinnet, hur vitalt detta än är.

Den roll som ni valde har att göra med att hjälpa hela mänskligheten att höja sig i medvetande till där man inte bara kommer att förstå de många fällor som ni alla i miljontals år har blivit utsatta för, utan att hjälpa dem att se och kraftigt känna en Ny Verklighet som nu gryr, och som förebådar mer än 8 miljarder människors suveränitet och frigörelse.

Detta görs genom den vibration som ni utstrålar, inte genom bara ord eller yttre agerande.

Men i en större bemärkelse så håller ni på att hitta er röst, hitta ert tonläge.

Ni alla sjunger inte alltid samma ton, men alla toner ljuder tillsammans på ett perfekt sätt, i en perfekt rytm, eftersom varje Jordisk kultur och varelse på Jorden, som vågar ansluta sig till insikten om vad som nu äger rum, villigt bidrar med sin ton.

Det kommer att behövas en del vågande, och en del tapperhet att nu vara Fridfull, eller i Glädje.

Ni har systematiskt fostrats till att tro att endast det som är synligt framför er faktiskt existerar. Detta har dolt era egna sam-Skapande krafter från er, fram tills nu. Vi skulle vilja säga: dra ut dem från skuggorna och ut ur djupen i er inre kraft och ert psyke, och placera dem framför er.

Dessa förmågor är era – gör anspråk på dem!

Ta bruk av er visionära kraft; sätt den i arbete för er.

Om ni vill ha en fast inkomst, mer Kärlek, mer hälsa och välbefinnande, större Frid i sinnet, tid i Naturen, NESARA implementerad – föreställ er detta!

Vänta inte på att yttre omständigheter ska skifta för att hjälpa er. Den tiden är förbi, kära ni.

Ni är sam-Skapare och måste nu handla i enlighet med det.

Fatta er verklighet i era egna händer och avgör vilka omständigheter som skulle kunna Glädja er, ifall era nuvarande inte har gjort det.

Ta er tid varenda dag, och i synnerhet när ni håller på somnar, till att föreställa er att ni redan lever detta liv.

Ert fysiska själv, er inkomst, ert hem, era relationer, era dagliga aktiviteter, ert Jordiska uppdrag – allt detta står nu inför att inte bara få en vibrationsmässig uppgradering, utan en fullständig transformation till en högre form, baserad på högre frekvenser som nu strömmar in i självaste er kropp och era energisystem.

Vi ska inte dröja oss kvar vid denna punkt, för vi önskar att ni ska absorbera den oerhörda kraften i den, och att inse verkligheten av den, om ni så ser eller känner den vara närvarande i ert eget liv, hem och samhälle.

Vi försäkrar er om att den är här och väller fram alltmer och alltmer strålande för varje ögonblick.

Ni har hört att många miljarder rymdskepp nu väntar precis utanför och inom Jordens atmosfär och på Självaste Planeten, för att få bevittna exakt det som ni själva med era egna ögon får uppleva.

Finn varje form av motivation, inspiration och tacksamhet som ni möjligen nu kan finna, om ni känner att ni saknar dessa i ert emotionella liv, för ni vill inte förbli instängda i era egna energier, där ett Jord-omvälvande ögonblick är det enda som kan väcka upp er.

Detta är er dag, kära ni! – den stund som ni har kommit hit för.

Bli stilla, be om en vision om vad som står i färd med att veckla ut sig och vad det är som ni kom för att göra.

Förbered er sedan för att få ta emot, för det kommer ni att få göra. Inget behov av blygsamhet, rädsla eller osäkerhet nu. Ni är vårt exempel på de allra finaste, mest lysande Ljus-Varelser som någonsin har lett en planet till en Uppstigning.

Namaste, kära Familj!

För varje dag ni befinner er på denna planet och bortom, så är ni aldrig ensamma!

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...