Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 1 maj 2020

 

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson

1 maj 2020

 

Avslöjande av Sanningen

Hela Änglariket kommer nära för att hälsa och omfamna er genom mitt uttryck av kärlek och sanning idag. Jag är Ärkeängel Gabriel. Vi omfamnar er med den renaste vibration av kärlek från Änglariket för att föra fram healing, och viktigast, för att avslöja er sanning. Då ett Multi-Dimensionellt skifte sker på Jorden med rädsla som rensas bort, så avslöjas sanningen om er varelse, Moder Jord, mänskligheten och alla skapelser. Det här är en tid av mycket stor förändring och transformation. Energier, tankar och handlingar ni var vana att uppleva faller bort eller blir avfärdade av er. Då människor förkroppsligar rädsla för att omvandla den till kärlek, kan det kännas som att världen är en osäker plats, med förvirring och oväntade manifestationer. Vissa människor kan till och med känna en tomhet i sina liv då gamla energier och vanor som de varit så vana vid frigörs. Medan förändring och transformation sker på en fysisk, mental, känslomässig och andlig nivå för alla, sker det också på en multi-dimensionell nivå. Det betyder att varje aspekt av er själva på alla 352 nivåer av Skaparens Universum upplever ett skifte och en transformation av någon typ. Emedan varje skifte skapar och befrämjar framträdandet av Skaparen, så kan det för dem på Jorden kännas mer som en omvälvning och en period av tvekan. Skiften sker inom er varelse och ert energifält, triggade av andra dimensionella aspekter av er själva. För ert inkarnerade själv på Jorden kan skiftet upplevas utan förståelse om vad som pågår, vilket skapar förvirring och rastlöshet. Under den tiden är det viktigt att kvarstå jordad, ansluten till ert inre ljus, och öppen för vägledningen om er inre sanning. Det kommer att säkra att ni kan rida ut denna magnifika uppstigningsvåg med större lätthet, medvetenhet och insikt.

Ett fokus på att avslöja er sanning är viktig nu, såväl som förståelsen om hur det ska göras. Jag, Ärkeängel Gabriel, vill dela några övningar och verktyg för att stötta er utforskning om sanningen om Skaparens uppdykande inom er varelse. Genom att göra det hoppas jag bemyndiga er uppstigning och ert uppvaknande inom er med en djupare känsla av lycka, glädje och belåtenhet.

Kärlekskammare

Överallt i hela Skaparens Universum finns det kammare där man kan få uppleva och förkroppsliga Skaparens kärlek. Varje kammare kan förankra olika frekvenser och vibrationer av kärlek såväl som ett annat syfte för att förkroppsliga kärlek. Dessa kammare är extremt rena då de håller och förkroppsligar Skaparens essens och sanning, skapad av olika varelser för att hjälpa uppstigningen av Skaparens Universum.

För att nämna några Kärlekskammare; Quan Yins Kammare för Balanserad Kärlek, Djwal Khuls Kammare för Syntes i Kärlek, Plejadiernas Kammare för Trans-formativ Kärlek, Venus Kammare för Ren Kärlek, Ärkeängel Mikaels Kammare för Trons Kärlek, Kammare för Gudinnans Evolutionära Kärlek, Lord Buddhas Kammare för Kärleksfrid, Arkturiernas Kammare för Uppvaknande Kärlek, Saint Germains Kammare för Sanningsutvecklande Kärlek, Ärkeängel Metatrons Kammare för Skaparens Uppdykande Kärlek, Kammare för den Solära Nivåns Strålande Kärlek och Kammaren för Universell Medicinsk Healing-Kärlek.

Ni kan be att få besöka någon av dessa Kärlekskammare eller någon annan Kärlekskammare ni är medvetna om. Säg bara högt eller i ert sinne:

”Det är min önskan att ansluta till och till fullo få uppleva Kammaren för …………………………. Jag inbjuder nu mina guider att transportera mig till denna Kärlekskammare under min meditation. Genom min upplevelse av Kärlekskammaren vill jag ladda ned, förkroppsliga och aktivera större kärlek inom min varelse och verklighet, såväl som stötta uppdykandet av Skaparens sanning för min acceptans och förståelse. Jag väljer att badas i kärlek för att få tillgång till en djupare förståelse för min inre sanning. Må detta jorda, balansera och hela min varelse, befrämjande frid och nya insikter. Tack”.

Upplevelsen av en Kärlekskammare kommer att stötta sanningens uppdykande inom er varelse och får er att känna er mer centrerade med klarhet och belåtenhet. Den största och kraftfullaste Kärlekskammaren inom er finns i ert hjärtchakra.

Djupt Renande System

I Skaparens Universum finns det många varelser och helgedomar som erbjuder sitt eget specifika Djupt Renande System för att stödja dem som önskar släppa illusion, rädsla, stagnerande energier och vanor och begränsningar från sina varelser. Deras syfte med att erbjuda denna process är att hjälpa Skaparens heliga sanning träda fram och uppenbara sig från inom er varelse. Jag, Ärkeängel Gabriel, vill göra er medvetna om denna process då jag tror att det skulle vara extremt värdefullt i denna osäkra tid av uppstigning på Jorden, och det kommer att skapa ett utrymme av klarhet och enkelhet som tjänar er.

För att nämna några Djupt Renande System: Universellt Medicinskt Helande Djupt Renande System, Mahatma Stärkande Djupt Renande System, Lord Merlin Magiskt Djupt Renande System, Himmelska Vita Varelsers Rena Djupt Renande System, Ärkeängel Mikaels Uppvaknande Djupt Renande System, Lady Portias Trans-formativa Djupt Renande System, Andromedaners Själs Bemyndigande Djupt Renande System, Lady Nadas Lycklighets Djupt Renande System, Mäster Kuthumis Kärleksbemyndigande Djupt Renande System och Ärkeänglarnas Heliga Djupt Renande System.

Varje Djupt Renande System skapar olika resultat och kommer att upplevas på olika sätt. Det är en renande och helande process unik för varje individ som genomgår den, så vänligen upplev några stycken då de påverkar er varelse på olika sätt. Några kan vara mer påverkande än andra. Alla som genomgår renandet kommer att arbeta med olika aspekter av hela sin varelse på unika sätt.

Ni kan be om att få uppleva något av dessa Djupt Renande System eller något annat som ni är medvetna om. Säg bara högt eller i ert sinne:

”Det är min önskan att ansluta till och fullt ut få uppleva ………………………..Djupt Renande System. Jag ber mina guider omge mig och övervaka hela processen. Var vänliga och arbeta med min varelse för att skapa en rening som är lämplig för min andliga uppstigning och existens på Jorden. Jag är särskilt intresserad av rening, healing och att frisläppa ………………………… Jag låter mig själv vara öppen och mottaglig för att ta emot de heliga vibrationerna av rening för att kunna avslöja min inre sanning för min medvetenhet och mitt förkroppsligande. Tack.”

Kammare för Änglafrid

Jag, Ärkeängel Gabriel, vill med er dela de Kammare för Änglafrid som är tillgängliga för er i Änglariket. Dessa kammare skapas av Ärkeänglar och är uppfyllda med änglavibrationer av frid, stillhet och lugn. När ni inträder i en Kammare för Änglafrid kan ni absorbera de heliga vibrationerna för att få tillgång till en djupare känsla av harmoni med er själva och Skaparen. Illusioner och distraktioner upplöses allihop vilket tillåter er att bara vara närvarande med er inre sanning och Skaparens sanning. Ni kan dyka in i er inre sanning, utforska och förkroppsliga dess visdom och energi. Sålunda kommer ni ut ur kammaren med en större känsla av själv och en tydligare förbindelse till Skaparen.

Välj bara en Ärkeängel ni känner er vägledda att ansluta till och be att få besöka deras Kammare för Änglafrid under er meditation. Låt sedan er själva ta emot allt som delas med er och som vaknat upp från inom er. Exempel på Ärkeänglar som har Kammare för Änglafrid är Ärkeängel Mikael, Ärkeängel Rafael, Ärkeängel Gabriel, Ärkeängel Zadkiel, Ärkeängel Metatron, Ärkeängel Uriel och Ärkeängel Ariel. Deras feminina motsvarigheter kan också kallas på för besök i deras kammare.

Med dessa tre övningar vill jag stötta er i att hjälpa och uppmuntra avslöjandet av er inre sanning för att hjälpa till med ert inre uppvaknande och er uppstigning.

Acceptera vänligen mitt stöd och min kärlek.

Ärkeängel Gabriel

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...