Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan 10 juli 2020

 

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan 10 juli 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 10 juli 2020

av Caroline Oceana Ryan

 

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegioner och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha denna möjlighet att prata med er idag.

Vi noterar att många känner sig nästan som om de somnade en natt på en planet och vaknade på en annan.

De känner att schemat har skiftat, från en planet där saker var, om än stenhårda och osäkra ibland, åtminstone ”normala” nog så att man kunde planera sin dag utan onödig anpassning till konstiga och oroande situationer, till en planet där detta praktiskt taget är normen.

Livets förutsägbarhet verkar ha försvunnit.

Även om många nu har återvänt till sina arbetsplatser, har många andra förlorat sitt arbete och sin inkomst, eftersom många fortfarande undrar vad som det skulle bli av dem eller en närastående om någon av dem skulle bli sjuk medan de bad för dem som har blivit sjuka.

Många undrar vad som kommer att drabba lokala, nationella och internationella ekonomier, inklusive jobb och levnadskostnader.

Ni kan komma att undra hur mycket längre dessa omständigheter kommer att fortsätta, medan ni känner er ledsna eller arga över det systemiska våldet mot obeväpnade personer av en eller annan ras.

Miljoner runt om i världen kräver nu att alla personer ska behandlas med rättvisa och respekt och behandlas på rättvisa och likvärdiga sätt.

Var så säkra att stora förändringar är på gång!

Ändå är de flesta av er också medvetna om vad som många kallar genombrottsmomenten och insikter i medvetandet, som nu sker i stor skala.

Detta händer tillsammans med de skiften som nu inträffar i ert DNA och er cellulära makeup, som återskapar sig för att tillgodose de kraftfulla tillströmningarna av ljus som når er nu.

Den växande insikten om att varje människoliv är värdefullt, inklusive urbefolkningarnas liv, kommer fram samtidigt som oron för er Jords välbefinnande växer kraftfullt.

Vi önskar att ni ska veta att varifrån vi står, ser vi ert Ljus mer kraftfullt bryta igenom de gamla begränsningarna under vilka mänskligheten har arbetat i tusentals år – mer kraftfullt nu än någonsin, efter fallet till den tredje dimensionen.

Ja, ni får hjälp av vissa astrologiska linjeringar.

Ni stöds av globala fredsmeditationer, av små och stora sammankomster där Ljuskrigare tar ställning för de principer och den visdom som ligger till grund för den Nya Jorden.

Och ni får hjälp av de personer hos Jordens myndigheter som, förutom att de uppmuntrar ert mod och högre syn på livet, nu tar sin ledning från ert ledarskap, snarare än att be er ta er ledning från deras.

Allt detta är mycket vackert att se – planetens aura lyser mer kraftfullt än på eoner! Och vi firar det här med er.

Men det händer någonting som är mycket större än så. Till och med större än det ökade antalet skepp som landar.

För dessa stunder definierar er inte på något nytt sätt.

De inträffar eftersom ni självständigt definierar er själva på ett nytt sätt, åtskilt från omständigheterna, även om det uppmuntras av dem.

Ni definierar vilka ni är som en planet av människor som har beslutat att kräva full suveränitet – självstyrande och självbestämmande, i den högsta meningen.

Och så den gamla lögnen att, ”Om ni lämnas till era egna idéer, kommer ni aldrig att vara säkra (eller moraliska, eller pålitliga, välnärda eller acceptabla för Gud)” börjar dämpas allt mer när du och dina kolleger Ljusbärare inser, ”Vi har kommit hit för detta!”

”Vi behöver ingen myndighet som skall berätta vad vi ska värdera, vad vi ska tro på, vad vi ska kalla Sanning för oss.

”Vi har vår egen inre kompass, våra egna högre jag för att hjälpa oss att komma ihåg det Ljus vi alla kom ifrån.

”Vi har vår egen Vision! Vi är inte längre ensamma i vildmarken, skrämda eller ägda av skogens största jägare. Vi är äntligen Hemma. ”

Nu känner många att de fortfarande lär sig att följa sin egen inre kompass, att följa sitt högre jags vägledning.

Du kanske undrar om det är möjligt att höra din egen högre aspekt hela tiden, att lyfta alla situationer till en högre vibrationsnivå, styrd av New Earth-visionen om ditt högre jag.

I sanning behöver du ingen auktoritet utöver ditt eget vackra högre medvetande.

Visst finns det grundläggande regler för sunt förnuft. Man bör följa hastighetsgränserna under körning, till exempel, för ren säkerhet.

Ändå är du i detta liv för att leva ut din egen högre väg och släppa alla sociala diktat, religiösa diktat, familjeförväntningar och till och med ledningen och inflytandet från ledare för en andlig rörelse, som skulle missleda dig.

”Hur vet jag att jag är på rätt väg?” är en fråga vi ofta hör.

Vi kan bara säga – kom som ni är, kära ni! Ni är redan perfekta.

Som er stora lärare Eckhart Tolle skulle säga: ”Gå in i Nuet härifrån.”

I stället för att vänta tills allt är bra, tills du känner dig säker på dina egna andliga gåvor och färdigheter, vill vi nu börja leda dig in till din egen inre högre röst och vägledning och på små sätt testa vad den ledningen och vägledningen är.

Om du tycker att det är svårt att höra ditt högre jags röst och ledning, föreslår vi att du börjar med muskeltestning, eftersom de flesta människor upplever ett flertal energetiska influenser, och till en början kan vilseledas av fel inre röst.

Och så kanske du frågar vilken film du ska titta på, eller vilken typ av träning du skall göra idag, eller vilken typ av musik du ska lyssna på, och se vart ditt Ande-team leder dig med Ja eller Nej-svar på de val du har framför dig.

Se om ett val du inte har tänkt på dyker upp i huvudet vid den tiden eller lite senare, och om det har en känsla av Lätthet knutet till det, ge det kanske ett försök.

Testa detta på de små livsområdena, tills ditt förtroende växer så att du vet att du kan lita på dessa inre intryck, börja sedan ställa större frågor – om arbete, om en ny vän eller potentiell partner som du har träffat, om olika livsförändringar.

Med tiden kommer du att njuta av Kärleken och det aktiva stödet från dina andeguider, Änglaguider och högre jag

Du kommer att se att ditt Ande-team hjälper dig på livsnivåer som du inte ens tänkt på ännu, och du kommer att värdera dem på sätt som kommer att avslöja en nyfunnen Kärlek och respekt för dig själv.

För när du lyssnar på vad som är för ditt högsta bästa och agerar på det (även om det yttre beviset ännu inte har avslöjat varför det är den bästa vägen för närvarande), litar du på och känner dig själv på en helt annan högre nivå.

Du ansluter också lättare till de många miljoner runt Jorden som nu väljer att höra musiken från de högre rikena, över kaoset och din gamla ordning.

Vi gläder oss över att du inte bara gör om din värld; du blir ditt eget Ljusvarelse-jag.

Och har du gjort det tidigare? Naturligtvis! Men kanske inte riktigt till denna dramatiska grad.

Varje ögonblick på din Nya Jord är en lysande födelse, ett grönt skott som skjuter upp över marken, eller en våg formad unikt på havet, för att återfödas om och om igen.

Detta är din seger – att det inte finns någon strid, ingen kamp, inget mörker att övervinna.

Du är som du alltid har varit – en vacker högre varelse, som reser genom detta Universum och bortom, och upplever allt Liv, bara för Glädjen av det.

Namaste, kära ni! Vi är alltid med er.

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...