Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 maj 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 maj 2020

Covid-19 Prioriterar Värderingar ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har observerat hur ni har anpassat er till pandemin där på Jorden, och vi har märkt hur många av er som utnyttjar de möjligheter som har presenterat sig för er under dessa tider av skiftande prioriteringar. Visst har ni märkt att de som har en tendens till vänlighet har visat den vänligheten och den medkänslan till fler medmänniskor, precis som ni kan se hur de som behövde en anledning fick den anledningen, och även det är positivt.

Ni gör enorma framsteg när ni hjälper varandra, även när ni trycker på varandras knappar, och låter allt som behövde komma till ytan uttryckas på ett eller annat sätt. Ni har så många möjligheter just nu att göra de framsteg som skulle ha tagit år och år för er att göra, och vi är glada över alla de positiva rörelser framåt som vi ser er göra. Vi är också här för att uppmuntra er att titta på vad det är som ni värdesätter mest. Om ni fokuserar på hur detta påverkar ekonomin, då skulle det vara en prioritet för er. Om ni tittar på dem som redan har känt sig isolerade med mer medkänsla, då inser ni att hur andra känner sig är en prioritet för er och något som ni sätter mycket värde på.

Det är nu en god tid för självreflektion, och dessutom en god tid att fråga er själva om era prioriteringar är där de behöver vara för att ni ska evolvera. Nu är inte det dags att peka finger åt andra och förkunna för andra att de måste förändras. Om varje enskild person på Jorden bara kunde ta ansvar för vad det är som de vill och behöver förändra inom sig själva, då kunde denna covid-19 situation föra upp er alla till så högre frekvensområden att det skulle vara som om viruset aldrig existerat och aldrig kunnnat skada så många.

Så var snälla och titta inom er, lägg märke till vad ni har prioritera och värderat, och även titta på resten av mänskligheten, och se vad vi ser. Se på alla de sätt som människorna nu är mer vänliga mot varandra, och släpp varje energisugande böjelse som ni har till någon annan som beter sig annorlunda. När ni släpper era egna domar, kan ni hitta er själva levande i en värld utan dom, i en värld där alla söker möjligheter att vara mer vänliga och medkännande. Detta är den värld vi ser er alla skapa, och det är därför vår framstegsrapport för mänskligheten just nu är mycket positiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och med glädje har vi haft kontakt med er.”

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...