HÄNDELSERNA I MARS VISAR ATT GUD HAR SEGRAT! av Patricia Cota-Robles, 1 april, 2016

images

HÄNDELSERNA I MARS VISAR ATT GUD HAR SEGRAT!

av Patricia Cota-Robles

1 april, 2016

Vi har precis passerat genom det mest intensiva och livsförändrande inflöde av Ljus som Jorden någonsin har fått ta emot. Enligt Himlens Sällskap blev detta Ljus mottaget och framgångsrikt upptaget av miljoner Uppvaknade Ljusarbetare å Mänsklighetens vägnar, samt för allt liv på denna vackra Jord. Möjligheter som de himmelska grupperingarna, som vi nyss har fått uppleva, har periodvis inträffat i det förflutna, men för att det ökade Ljuset från dessa linje-uppställningar ska kunna förankras på det fysiska planet, måste detta Ljus genom våra egna medvetna aktiviteter bli förankrade inom Hjärtflammorna hos Guds Söner och Döttrar, vilka befinner sig förkroppsligade på Jorden. Det är därför man ofta konstaterar att ”GUD BEHÖVER EN KROPP”.

Fram till i år, 2016, har Mänskligheten inte vibrerat på en frekvens som skulle kunna ta emot eller uthärda ett sådant enormt inflöde av Ljus. Följaktligen så har detta livsförändrande Ljus bara passerat oss. Men den här gången var det annorlunda, på grund av de mirakulösa saker som har inträffat på Jorden alltsedan den Nya Jorden föddes den 21-22 december, 2012. Den här gången var miljoner av Ljusarbetare tillräckligt vakna, inte bara för att få ta emot denna enastående möjlighet, utan de var tillräckligt medvetna för att med avsikt tjäna som en Öppen Dörr för detta ljus å Mänsklighetens vägnar, samt för allt Liv på Jorden.

För att vi alla ska kunna begripa omfattningen av vad som har ägt rum, låt oss kort ta en återblick på de himmelska händelser som inträffade under mars 2016. Himlens Sällskap har avslöjat att de följder dessa händelser hade på Jorden och på ALLT Liv, är av storslagna proportioner. Till att börja med blev vi välsignade av en otroligt kraftfull Super Nymåne – Solförmörkelse som ägde rum den 8 mars. Den 20 mars välsignades vi med ytterligare ett inflöde av Ljus från Dagjämningen, som gav kraft till att skiftandet av energi, vibration och medvetande kunde påbörjas inom hjärta och sinne hos varje man, kvinna och barn på Jorden, genom de mycket intensifierade frekvenserna av Ljus som badade Jorden från Solförmörkelsen.

Den 21 och 22 mars passerade två Kometer Jorden, med rekordartade nära passeringar. En av dessa Kometer var den närmaste Kometen att passera Jorden på 246 år. Vetenskapen anser ofta att Kometer endast är smutsiga snöbollar, men det stämmer inte. Allting har en viss del av Gudomlig Intelligens och ett syfte och en anledning till att existera. Kometer är himmelska kroppar som passerar genom Universum och de skakar bokstavligen Etern genom att de bryter ner föråldrade kristalliserade mönster och tankeformer som inte längre tjänar det högsta goda. I sina kölvatten lämnar Kometer ett flytande fält av manifesterad Gudomlig Potential, på vilka nya mönster och arketyper för alla Livsformers evolution kan bli avlästa av Himlens Sällskap och JAG ÄR – närvaron i Guds förkroppsligade Söner och Döttrar.

Dessa två Kometer, som heter Comet 252P/LINEAR och Comet P/2016 BA14, blev Gudomligt Styrda till denna plats under detta Kosmiska Ögonblick, för att hjälpa till med den otroliga aspekt i den Gudomliga Planen, som är i färd med att veckla ut sig på Planeten Jorden under 2016. Denna aspekt i planen är tudelad. Den Gudomliga Planen för 2016 involverar transmuterandet av våra mänskliga felskapanden från den gamla Jorden, vilka håller på att komma upp till ytan för att bli helade och transformerade tillbaka till Ljuset och det involverar också förberedandet av det flytande fält av omanifesterad Gudomlig Potential, på vilket hittills okända mönster av Perfektion för den Nya Jorden kommer att bli inkodade i Augusti 2016.

Den 23-24 mars fick vi uppleva den slutliga fasen i denna mycket unika Serie av Förmörkelser, en Fullmåneförmörkelse. Denna händelse visade sig under Firandet av Purim och Påskparaden, som i ett enhälligt medvetande fokuserade miljarder människors hjärtan och sinnen. Tillsammans skapade Mänskligheten en Kollektiv Bägare av Medvetande, en Helig Graal, genom vilken Guds Ljus flödade för att exponentiellt utvidga kraften och makten i Uppståndelsens Flamma på Påskmorgonen.

På Påskmorgonen den 27 mars fick vi ta emot ett ännu kraftfullare inflöde av Uppståndelsens Flamma än vad Mänskligheten någonsin har kunnat uthärda. Denna Heliga Eld från vår Fader-Moder Guds självaste Hjärta förseglade permanent varenda partikel och våg av Liv på Jorden i NYA HÖGRE frekvenser av 5:e Dimensionellt Kristallint Solljus.

Himlens Sällskap har avslöjat för oss, att eftersom Uppståndelsens Flamma förseglade Jorden och ALLT hennes Liv i dessa NYA frekvenser av Ljus på Påskmorgonen, så vibrerar nu Jorden och ALLT hennes Liv vid den högsta frekvensen av 5:e Dimensionellt Kristallint Solljus som vi har kunnat uppnå alltsedan Den Nya Jordens Födelse. De sade att aldrig någonsin mer kommer något endaste Liv på denna Planet att sjunka till de kaotiska frekvenser av separation och dualitet, vilka vi upplevde före Solförmörkelsen den 8 mars, 2016.

Detta avslöjande bekräftar vad vi alltid har vetat i våra hjärtan, vilket är att vår Uppstigningsprocess kommer att veckla ut sig steg-för-steg. Detta specifika steg har faktiskt fått oss att röra oss framåt i Ljuset med ett kvantsprång, och har sålunda berett vägen för nästa steg i den Gudomliga Planen, som håller på att utveckla sig, och som arrangeras av Himlens och Jordens gemensamma satsningar i augusti 2016. Denna plan inkluderar DIG och mig och alla andra villiga Ljusarbetare på Jorden.

NU KALLAS VI ATT FULLFÖLJA NÄSTA STEG I DEN GUDOMLIGA PLANEN. ÄR DU VILLIG ATT VARA EN ÖPPEN DÖRR FÖR DETTA LJUS?

Inget sker av en slump. Det faktum att din JAG ÄR – Närvaro har magnetiserat denna information till din medvetandesfär, innebär att du både på ett inre och yttre plan har förberett dig för att hjälpa till med att föra in denna aspekt i planen till fullbordan för Mänsklighetens och Moder Jords skull. Det finns olika sätt på vilka dina gåvor och ditt Ljus mest effektivt kan hjälpa Himlens Sällskap i att uppnå detta Heliga Uppdrag, men endast din JAG ÄR – Närvaro kan exakt avslöja för dig vilken din roll är i denna Gudomliga Plan. Så lyssna till ditt hjärta och svara i enlighet med din inre vägledning. Nästa steg i Uppstigningsprocessen involverar en Global Aktivitet av Ljus som kommer att äga rum under den 30. Årliga Världskongressen om Upplysning, 13-20 augusti, 2016. Ljusarbetare från hela Världen kallas att delta i denna händelse, under vilken vi kommer att tjäna som ersättare å hela Mänsklighetens vägnar. Vi kommer att förena våra Hjärtflammor och forma en mäktig transformator genom vilken Guds Ljus kommer att flöda, för att förankra ofattbara mönster av perfektion för den Nya Jorden från den Ursprungliga Gudskroppen. Varelserna av Ljus i den Upplysta Sanningens riken har sagt att dessa mönster är utsökta och överträffar allt som vi för närvarande kan föreställa oss med våra begränsade hjärnor.

När dessa mönster väl har blivit magnetiserade genom våra förenade Hjärtflammors transformerare, kommer de att bli kodade till ett flytande fält av omanifesterad Gudomlig Potential och projiceras till Jordens mentala och känslomässiga skikt så att de ska kunna tillgodogöras av allt Liv som utvecklas på denna Planet. Dessa mönster innehåller gångbara lösningar, som kommer att tillåta oss att snabbt transmutera återstående rester av våra mänskliga felskapanden på den Gamla Jorden till Ljus. De innehåller även mönster från den Nya Jorden; salighet, extas, förundran och beundran. Dessa är Himmelska mönster som vi inte har kunnat föreställa oss, ens i våra vildaste fantasier.

KOM IHÅG, GUD BEHÖVER EN KROPP.

Framgången i denna aspekt av Den Gudomliga Planen, som Himlens Sällskap har hänvisat till som ”DENNA TIMMES STÖRSTA BEHOV”, är beroende av dig och mig och vår vilja att svara på vårt Hjärtas Rop.

Denna händelse kommer att hållas på en utsökt vacker sju-dagars Alaska-Kryssning. För att kunna organisera en händelse av denna storlek behöver Kryssningslinjen att vi reserverar våra rum (hytter) nu. Vi har reserverat en hop med rum av varierande priser och de kommer att bokas enligt först till kvarn -principen. Av denna anledning: om du känner att du har ett Hjärterop att tjäna som ett Guds Instrument vid denna händelse, genom att fysiskt närvara på denna underbara Kryssning, är det viktigt för dig att gå till vår webbsida och kolla upp all information som finns under ’The 30th Annual World Congress on Illumination’ genom att klicka på den länken.

För att kunna reservera din plats och det rum (den hytt) du önskar, behövs endast en handpeng nu. Din slutliga betalning kan göras lite senare.

Allt är på plats och varje person på Jorden är redo att Fullfölja Guds Seger, denna del i vår Uppstigningsfas. Vänligen lyssna till ditt Hjärta och svara i enlighet med din JAG ÄR – Närvaros inre riktning. Återigen, ditt Ljus behövs och tiden är NU!

Mänskligheten en masse är i färd med att Vakna upp i en otrolig hastighet och människor börjar överallt att ”se med nya ögon och höra med nya öron”. På grund av aldrig tidigare skådade inströmningar av Himmelskt Ljus och Gamma Strålar från Kosmos, som Gudomligt har Tajmats för att nå Jorden under detta Kosmiska Ögonblick, så har Mänsklighetens DNA/RNA -strukturer blivit omkalibrerade och våra Tolv 5:e Dimensionella Sol Strängar av DNA har blivit återställda till sin ursprungliga Gudomliga Potential av vår JAG ÄR – Närvaro. Detta leder till ett medvetandeskifte inom varje man, kvinna och barn på Jorden, som är exempellöst i tidens historia.

Myriaderna händelser som framgångsrikt har uppnåtts under de tre senaste åren, pulserar i hela sin glans i Ursprungsrikena, där allting har sin början. Nu blir de filtrerade in i den Uppvaknande Mänsklighetens hjärtan och sinnen. När dessa mönster av perfektion genljuder som ett Inre Vetande i varje persons Hjärtflamma, snabbar de nyligen omkalibrerade DNA-strukturerna på medvetandeskiftet, som är på gång inom varje person. Detta är en individuell process som påverkas av varje persons JAG ÄR – Närvaro.

Det sätt som detta medvetandeskifte kommer att manifestera sig i vars och ens liv, kommer att börja med ett Inre Vetande att VI ÄR ETT och att INGEN separation existerar. Vi kommer att VETA att det inte finns något ”vi och dem”. En efter en, kommer vi att inse att vi är sammanlänkade, att vi står i inbördes förhållande med varandra och är beroende av varandra och att vad än vi gör för att hjälpa eller stjälpa en person, kommer antingen att hjälpa eller stjälpa ALLA människor och Moder Jord själv.

Nästa insikt i vårt medvetandeskifte kommer att bli att Den Gudomliga Kärleken är den mäktigaste kraften i hela Skapelsen. Vår JAG ÄR – Närvaro kommer tydligt att avslöja den genomgående Sanningen, att när vi är i linje med den ofattbara Kraften i Fader-Moder-Guds Gudomliga Kärlek med varje tanke, känsla, ord, handling, trosuppfattning och minne som vi uttrycker, så kommer de mönster av perfektion som vi har samskapat i Ursprungsrikena, märkbart att bli manifesterade i våra individuella och kollektiva livsupplevelser. Då kommer vi i sanning att VARA Världens Ljus och tillsammans kommer vi att samskapa Himlen på Jorden.

Himlens Sällskap har avslöjat att detta medvetandeskifte kommer att fortsätta att veckla ut sig i perfekt Gudomlig Ordning under hela 2016. Det kommer att förekomma myriader Aktiviteter av Ljus som skapas av Ljusarbetare runtom i Världen under 2016, vilka kommer att förstärka effekten av denna Uppvaknandeprocess. Sedan, när vi når det Kosmiska Ögonblicket med den 30. Årliga Världskongressen om Upplysningen, 13-20 augusti 2016, så kommer Mänskligheten och ALLT Liv som utvecklas på denna vackra Planet att vara redo för nästa kvantskifte i den Gudomliga Planen som håller på att veckla ut sig.

Vi har av Himlens Sällskap blivit ombedda att organisera den 30. Årliga Världskongressen om Upplysningen inom den Ljusportal, genom vilken perfektionens mönster från den Ursprungliga Gudskroppen träder in i Jordens mentala och emotionella skikt. Denna Portal pulserar i all sin praktfulla glans i Etern ovanför Alaska i USA.

Den 30. Världskongressen Kommer att äga rum ombord på en Alaska-kryssning under vilken Ljusarbetarna som har svarat an på sitt Hjärtas Rop, fysiskt närvarar från runtom hela Världen. De kommer att förena sina Hjärtflammor och bilda en transformator av Ljus, en Helig Graal, genom vilken Guds Ljus kan flöda för att öppna upp denna Ljusportal till sin fulla bredd. När detta har uppnåtts, kommer perfektionens mönster från Ursprungsrikena, vilka reflekterar den Gudomliga Kärleken, Evig Frid, Livskraftig Hälsa, Överflöd, Salighet, Extas, Underverk och Beundran på den 5:e Dimensionella Nya Jorden, mycket lättare att strömma genom Mänsklighetens hjärtan och sinnen till det fysiska planet.

Den 30. Världskongressen kommer att bli en underbar och livsförvandlande händelse för alla dem som är villiga att svara an på sitt Hjärtas Rop och frivilligt ställer upp att tjäna som Guds Instrument å våra systrars och bröders vägnar, inom Mänsklighetens Familj samt för den Älskade Moder Jord.

Alaska är ett underbart uttryck i Naturens Kungarike. I Alaskas utsökt vackra omfamning, kommer vi lätt att förena oss med perfektionens mönster, vilka vi kommer att få uppleva när den Nya Jorden påtagligt blir manifesterad genom Ljusportalen som är förbunden med Ursprungsrikena.

I broschyren på vår hemsida får ni en glimt av den skönhet som vi kommer att få uppleva på denna underbara Alaska-kryssning.

 

Om du är intresserad av att ansluta dig till oss för kongressen på vår Alaska-kryssning MÅSTE DU REGISTRERA DIG VIA VÅR HEMSIDA. Man kan inte registrera sig direkt via kryssningsföretaget.

Alla ljusarbetare som är redo att tjäna på detta underbara sätt å Mänsklighetens vägnar och allt Liv på denna sköna Jord, kommer att veta vilka de är genom sina inre känningar från hjärtat. Lyssna till ditt hjärta och ha Tillit till din inre vägledning. Ditt Ljus behövs nu!

Utöver dem som inspireras att fysiskt närvara, så kommer det att finnas Ljusarbetare som ansluter sig från platser av Ljus runtom i Världen. Dessa Ljusarbetare kommer att projicera sitt Ljus som strömmar ut genom sina Hjärtflammor till Ljusportalen där Ljusarbetarna fysiskt har samlats i Alaska. På det sättet kommer våra förenade insatser att vidga ut sig tusentals gånger och tusenfalt.

Vi är alla Välsignade bortom alla gränser för att vi har möjligheten att tjäna Livet på detta underbara sätt. Gud Välsigne Dig, Du Värdefulla!

 

http://www.eraofpeace.org/wci-2016

FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2016 Patricia Diane Cota-Robles

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...