Den Violetta Flamman av Patricia Cota-Robles, 16 januari

Den Violetta Flamman av Patricia Cota-Robles, 16 januari

Den Violetta Flamman: Alkemistens dröm

Källa: http://thevioletflame.tripod.com/

 

I århundraden har alkemisterna försökt att göra guld av basmetaller. Men transmutation av metaller, som bly till guld, är en symbol för en högre och ädlare alkemi – alkemi av själv-transformation.

SJÄLV TRANSFORMATION var målet för de mest andliga alkemisterna. De sökte efter ett sätt att förändra ledningen av negativ mänsklig energi till guld av gudomlig energi. Några av dem har uppnått detta genom att använda den Violetta Flamman. Men först, låt oss undersöka vad den violetta flamman är, vad den gör och hur den fungerar.

Den violetta flamman (även kallad den violetta elden) är en unik andlig energi, som kan hjälpa er inom alla områden i ert liv. Den kan läka känslomässiga och fysiska problem, förbättra era relationer, hjälpa er att växa andligt eller bara göra livet enklare.

Lågan är kärnan i ett unikt andligt ljus. Mystiker i alla åldrar har skymtat ett andligt spektrum bakom det fysiska spektrumet. Strålande färger, mer rena och sällsynta än de som finns på jorden, kommer från det lysande, inre gudomliga ljuset. Precis som en solstråle som passerar genom ett prisma bryts i sju färger, delar det andliga ljuset sig i sju färger eller strålar – var och en har specifika gudomliga egenskaper. Den violetta flamman kommer ut ur den violetta strålen, som har kvaliteterna nåd, förlåtelse, frihet och transmutation.

Färgen violett har länge förknippats med andlighet. Vilken har den högsta frekvensen i det synliga spektrumet. Violett är vid punkten för övergång till nästa ljus oktav. I äldre tider var denna transcendentala färg ett andligt snarare än ett fysiskt fenomen.

Genom tiderna har helgon och adepter känt till hur man använder den violetta flamman, men detta har bara avslöjats för allmänheten under detta århundrade genom talet av en uppstigen mästare vid namn Saint Germain. Upphöjda Mästare är upplysta andliga varelser, som en gång vandrade på jorden, som du och jag. De balanserade sin karma (betalade sina skulder till livet) och uppfyllde anledningen av att vara. De steg upp eller återförenades med Gud. Ni känner förmodligen redan till namnen på några uppstigna mästare – Jesus Kristus, Gautama Buddha och Krishna.

Vad Gör Violetta Flamman?Önskar ni att det fanns ett sätt som kan utplåna era tidigare misstag? Även om ni inte kan gå tillbaka i tiden, har den violetta flamman befogenhet att radera eller omvandla orsak/ verkan och även minnet av våra tidigare misstag. Transmutation innebär att förändras – att ändra form, utseende eller natur. Den violetta flamman ändrar negativ energi till positiv energi, mörker till ljus, “ödet” till möjligheter. Lågan raderar också resulterande dålig karma av våra misstag. Våra tidigare åtgärder – både bra och dåliga – kommer tillbaka till oss. Detta är lagen om karma. Denna opersonlig kosmiska lag påbjuder att vad vi än gör kommer en full cirkel tillbaka till vår dörr för upplösning; helt enkelt, vad som går runt kommer runt. I allmänhet måste de flesta människor betala sin skuld till livet eller balansera sin karma, genom osjälviskt nå ut och hjälpa andra, genom att arbeta genom olyckor som kommer i deras väg eller genom att passera genom sjukdomar eller andra former av personligt lidande. Men det behöver inte vara så med den violetta flamman! Den violetta flamman kan förvandla eller mildra vår negativa karma innan den kommer tillbaka till oss. På den fysiska nivån, kan den violetta flamman hjälpa till att läka våra kroppar genom att ta bort karma som gör oss sårbara för ohälsa och sjukdom. Men den verkliga orsaken till sjukdom är ofta rotade i våra mentala, emotionella och andliga tillstånd. Idag upptäcker vi mer och mer om hur våra tankar och känslor kan påverka vår hälsa. Forskning har visat att hat och andra negativa tankar och känslor faktiskt kan skapa stora mängder av syra i kroppen, som den inte kan tillgodogöra sig. Dessa negativa tankar och känslor har ofta sitt ursprung i känslomässiga och psykologiska problem, som den violetta flamman kan hjälpa till att lösa. Ärren från gamla sår och smärtsamma minnen blir botade och upplösta, när den violetta flammans helande kraft tillämpas. Hur Arbetar den Violetta Flamman?Den violetta flamman fungerar genom att ändra “vibrationerna”. Inom fysiken är vibration eller svängningshastigheten/frekvens – den hastighet med vilken något rör sig fram och tillbaka. På atomär nivå, kan vibrationen förstås vara den hastighet med vilken elektronerna snurrar runt atomkärnan. Den violetta flamman fungerar genom att ändra vibrationer på denna nivå. Atomer är mestadels tomrum. I det tomma utrymmet mellan kärnan och elektronerna kan negativ energi och karma fastna. När atomerna i våra kroppar och auror bli igensatta med denna negativitet, vibrerar elektronerna långsammare och långsammare och vi kommer mer i resonans med negativitet och mindre med ljus – vi får lägre vibrationer och blir mindre andliga.

Den violetta flamman förvandlar denna negativa energi. Den inte bara omger och avlägsnar energi, utan omvandlar den till ljus. Eftersom densiteten inom atomen då minskar, snurrar elektronerna snabbare och snabbare och därigenom ökas er vibration. När ni har en högre vibration, finns det mer andlig energi i kroppen. Akupunktörer och yogis vet att optimal hälsa kommer, när denna andliga energi flödar fritt i hela kroppen. Den violetta flamman frigör denna energi och återupprättar harmoni och balans och driver er in i ett mer andligt tillstånd av att vara. Alkemistens drömDen violetta flamman är ett verktyg för själv transformation. Fysiska experiment i alkemi vari basmetaller omvandlas till guld är en symbol för vad den violetta flamman gör. Under medeltiden, försökte alkemister förvandla oädla metaller till guld med hjälp av värme för att separera “det subtila” från “det grova”. Även om det alltid har varit alkemister, som försökt att skapa välstånd genom att transmutera basmetaller, är denna process av transmutation en symbolik av en högre och ädlare alkemi – alkemi av själv transformation. Spitituella Alkemister sökte inte fysisk rikedom, utan andlig rikedom. De försökte förvandla sig till mer andliga varelser, genom att bli mer kärleksfulla, kloka och medkännande. Den violetta flamman har kapacitet att åstadkomma denna omvandling genom att transmutera negativa element inom oss själva. Den har en unik förmåga att omvandla skräck till mod, ångest till frid och hat till kärlek. Alkemister i alla åldrar har sökt efter den mystiska vises sten. Tidiga alkemister studerade minutiöst chiffrerade texter på jakt efter denna “sten”. För dem var det värt en livstid att avkoda mysteriet med denna “sten” som symboliserade transmutation av den lägre djuriska naturen till den högsta och gudomliga. De eftertraktade de vises sten – “stenen som inte är någon sten” – den var inte fysisk, utan andlig och skapade av eld. Vissa alkemister upptäckte den violetta flammans hemlighet. Enligt Neoplatonistiska alkemister, var filosofernas “sten” en självtransformerande eld som skulle leda deras själar uppåt, genom att dra till sig Andens alla kvaliteter (som dras nedåt) och motsatta andliga essenser, som stiger uppåt. I processen, skulle den “hårda och eldfasta materien” i deras kroppar transmuteras till en sällsynt och mer lysande materia. I detta heliga experiment, skulle enligt alkemisterna, de bli “som gudarna”, eftertraktande “visdoms guldet och inte den vulgära metallen”. Transmutation då, var inte bara en process som gjorde basmetaller till guld, utan en andlig process som höjde själen till ett tillstånd av enhet med det gudomliga.

Hur använder man den Violetta Flamman?Den violetta flamman är praktisk och lätt att använda. Det är en bra idé att åkalla för andligt skydd innan ni åberopar den violetta flamman. Hitta sedan en plats där ni inte blir störda och sitt bekvämt i en rak stol med rygg och huvud upprätt, ben och armar okorsade och fötterna på golvet. Vila händerna på låren, med handflatorna uppåt. Den violetta flamman anropas genom “påbjuda” – en unik form av talad bön utnyttjande visualisering och meditation. Ett av de enklaste dekreten till den violetta flamman är: “JAG ÄR en varelse av violett eld! JAG ÄR den renhet Gud önskar!” Ta några, långsamma djupa andetag och centrera er i ert hjärta. Börja långsamt, ger dekretet med kärlek, hängivenhet och känsla. Upprepa dekret tre eller nio gånger till att börja med, Ni kan gradvis öka denna till 36, 72 eller till och med 144 repetitioner. Upprepandet av dekretet stärker kraften och drar ner mer ljus. När ni är bekanta med dekretet, kan ni samtidigt blunda, och koncentrera er på att visualisera den violetta flamman. Se er själv inför en stor brasa, cirka nio fot hög och sex fot bred. Färga den violett i er fantasi och se lågorna pulsera och bölja i oändliga nyanser av violett med nyanser av lila och rosa. Se er själv kliva in i lågan, så den violetta flamman omfamnar er. Se er kropp som transparant, med lågorna virvlande upp under era fötter, som passerar genom och runt kroppen och löses upp över huvudet. Ordet ”Violetta flamman”dekret ger ofta idéer för andra violetta flamman visualiseringar – åkallan är tänkt att vara roligt, så vara kreativ och använd er fantasi! Till dem som har utvecklat sin andliga syn, visas den violetta flamman, som en fysisk violett eld. Ni kanske också kan “se” hur den violetta flamman arbetar med ert inre öga, genom att koncentrera er på det andliga centrumet mellan ögonbrynen. Ni kan också använda den violetta flamman för att hjälpa familj och vänner. Bara visualisera den violetta flamman runt dem när ni åkallar den och lägga till en bön innan ni börjar. Den violetta flamman kan också hjälpa andra, som ni kanske inte känner. När ni är klar med åkallan, kan ni fråga: “I namn av Kristus inom mig ber jag att den violetta flamman multipliceras och används för att hjälpa alla själar på denna planet, som är i behov. Jag tackar er och accepterar vad den åstadkommit i enlighet med Guds vilja. ”

Även ägnande ett par minuter av violett flamman kommer att ge resultat, men det krävs uthållighet för att penetrera urgamla vanor som ni vill ändra. Ni kan börja med bara några minuter av violett flamman på morgonen för att hjälpa er igenom dagen och ni kan lägga till den violetta flamman till era böner eller meditationer som ni praktiserar. Vad tycker andra om den Violetta Flamman?Här är vad andra säger, som har använt den violetta flamman: “Ja, jag tänker mycket klarare. Jag känner mig lättare. Jag är mycket mer känsliga för vibrationer. Och jag känner rörelse av ljus nästan fysiskt snarare än bara på subtila nivåer. ” “Mina relationer med människor är lättare och mer smidiga. Jag har inte den känslan av friktion. ” “Vid ett tillfälle var jag tung drogmissbrukare och jag visste att jag hade gått för långt. Den violetta flamman har gjort mitt minne klarare, så att jag nu kan tänka klart och kreativt. ” “Det ger mig känslomässig kontroll och förmågan att vara mer känsliga för Guds tankar.” “Den violetta flamman är häpnadsväckande. Den har öppnat upp så många kreativa områden i mitt liv. Det är en vetenskap och en stor gåva från Gud. Den har revolutionerat mitt liv på så många sätt. Den har fått mig att inse min verkliga själs potential, genom att föra mig närmare Gud och min personliga mission. Vid mer än ett tillfälle har den violetta flamman läkt mina sjukdomar, som drabbat min kropp, i synnerhet kroniska ryggbesvär. ” “Som kirurg i 10 år, lär jag mig ödmjukt om denna vetenskap. Övningar har gett fantastiska resultat i mitt liv och i min medicinska praxis. ” Ni kan använda den violetta flamman och uppleva helande, omvandling och andlig upphöjning som alkemister av Anden har sökt i århundraden. Men om ni vill att den violetta flamman ska hjälpa er, måste ni arbeta med den. Prova själv!

You may also like...