Stora Förändringar Framöver av David Robinson, 3 april, 2016

Reval-22

Stora Förändringar Framöver

av David Robinson

3 april, 2016

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar. Den amerikanska valutan erövrades år 1913 och den amerikanska regeringen erövrades år 1933. Detta förklarar varför klagomål om missnöje till vår regering inte har varit till någon betydelsefull nytta.

Bolag som idag har maskerat sig som vår lagliga regering, har nästan förstört Amerika! Toppledarna i vår regering – inklusive vår militär – känner till detta. De har väntat på ”den rätta stunden” för att få hjälpa till med att återföra Amerika tillbaka till vår rättmätiga regering.

Alldeles i den närmaste framtiden kan vi förvänta oss en större konstruktiv förändring i vårt bank- och valutasystem. Vi kan förvänta oss att få se grupper av Federala Myndighetsutövare sittande på de högsta maktsätena – uppbackade av vår Militär.

Dessa Militärer deltar INTE i någon militärkupp. De backar upp det Civila återinförandet av vår förlorade, rättmätiga regering.

Vi kan förvänta oss att få se smärre störningar i våra dagliga liv. Denna Övergång har planerats för att minimera störningar i vitala tjänster i vår ekonomi – för att minimera svårigheter.

Denna Övergång kommer att åtföljas av uttalanden i massmedia. Vad vi inte önskar är att folk blir oroade. Vår så kallade ”president” har blivit informerad att han inte längre är Högste Befälhavare över vår Militär!

Detta är en del av en världsomspännande operation, där icke-allierade nationer – de nationer som inte är en del av G20 – kommer att återetablera solida valutor.

Ytterligare offentliggöranden kommer att följa – som är tänkta att långsamt väcka upp massorna; för att reducera panik.

Civila myndigheter har blivit återställda för folket. Militären, som endast existerar genom Civila myndigheter, kommer att vara redo att hjälpa den Befolkning, som de har svurit att skydda i sina satsningar att återställa denna nation till den Konstitutionella Republik som den var ägnad att vara.

Internationell Lag har olagligt blivit verkställd i Amerika alltsedan 1933. Och återkallandet av denna lag har varit på tapeten alltsedan 1950-talet. Civila Myndigheter använder sig av Militären för att stötta den pågående satsningen att återföra oss till en sann regering ”av, för och i enlighet med befolkningen”.

Missförstå inte vad som är på gång – man förföljer INTE Befolkningen. Kabalens tid är ute! Vänligen förbered er för de ”goda” förändringar som är på väg.

Vänligen dela med er av detta meddelande till andra. Grunden har blivit lagd. Allt som nu behövs är NI! – vanliga, alldagliga människor kommer att behövas för sina insikter, åsikter och röster.

VÄNLIGEN DELA MED ER AV DENNA INFORMATION; VARENDA AMERIKAN MÅSTE FÅ HÖRA DETTA, FÖR ATT FÅ KÄNNA TILL VAD SOM ÄR PÅ GÅNG!

 

Major Changes Ahead !

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...