Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 16 november 2021

 

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 16 november 2021

 

Caroline Oceana Ryan: Kollektivet – Ljusresor

16 november 2021

 

 

https://tinyurl.com/vzxjt8

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att få denna tid att prata med er igen idag.

I detta ögonblick står ni precis innanför 11-11 Ljusportalen, som er galax upplever just nu.

Det är en del av den stora vågen av Ljus som färdas genom detta Universum och påverkar allt i dess väg.

Du är medveten om att din vibrationsresonans, ditt medvetandefält och dina andliga förmågor, såsom att kunna läsa energi, och att forma den till yttre händelser och förhållanden, allt utvecklas med vad vissa kallar Kvantljushastighet.

Du kan ibland känna att tempot är för högt, att kraven är för höga, eftersom du hanterar involverande drömmar på natten, trötthetskänslor, huvudvärk eller yrsel, hjärtklappning och andra symtom som de flesta läkare inte kan förklara.

Vi kommer att säga att din framåtrörelse är som en snabbrörlig virvel av energi som sveper genom dina fysiska, mentala och emotionella energikroppar nu, som en liten tornado skulle göra.

Och ja, detta har helt säkert långtgående effekter på ditt yttre liv.

Men lägg märke till i vilken grad du alltmer ser att det inte finns något ”yttre liv”!

Lägg märke till hur du fattar så kraftfullt nu att allt är i ett konstant tillstånd av flux – fluktuerande vibrationsresonanser – men på något sätt, snarare än att känna dig försvagad av detta faktum, blir du modig av det.

Mer säkert, vissa dagar kommer tyngden av dina snabba skiften och din utveckling att kännas tung och betungande.

Du kanske önskar dig tillbaka till de dagar då, även om en mörk skugga täckte landet, åtminstone livet var lite mer förutsägbart.

Även om du arbetade hårt för lite i gengäld, kunde du åtminstone räkna med vissa saker – ett specifikt jobb eller inkomst, nära och kära som mådde bra, rörelsefrihet.

Nu verkar förlusten eller osäkerheten av dessa saker vara en del av ett landskap som verkar bli mörkare, inte Ljusare.

Vi ser allt detta, och vi erbjuder er alla vårt kärleksfulla stöd i varje ögonblick, eftersom vi önskar att ni håller er ökande egenmakt på en högre nivå och lättsammare än ni håller några upplevda förluster eller svårigheter.

Vi säger inte att det du upplever är enbart din fantasi – att den nuvarande omvälvningen är ett ”nytt normalt” eller att ”livet kommer att återgå till det normala” när det eller det händer. Det är inte vad din vibration har kommit till Jorden för att uppnå.

Du kom inte för att bringa en pågående tolerans för en oacceptabel situation.

Ni kom för att hjälpa till i tidernas energetiska evolution och revolution, och ni gör just det.

Och uppnår du det genom att förstöra regeringsbyggnader, och förklara att du upprättar den nya ordningen och är villig att bekämpa allt väpnat motstånd som försöker stå i vägen för dig?

Nej. Det här är de gamla sätten att göra saker på, och du har kommit in för att stå emot dammet och ödeläggelsen av den gamla strukturen när den faller, inte för att engagera dig i den sortens motstånd som försämrar en i djupet av den gamla strukturen.

Det är så att i tusentals år har intergalaktiska brottslingar kontrollerat er värld, och dessa måste gripas – en process som började för åratal sedan och som fortfarande är i rörelse.

Och det är så att vissa symboler, varumärken, logotyper som böjer sig för de mörka rikena och därför helgar byggnader, institutioner och trossystem till den mörka aspekten av detta Universum måste avlägsnas från offentliga byggnader och utrymmen, och nya symboler för en befriad planet sättas i deras ställe.

Och det är så att lögnerna, mörkläggningarna, de falska historierna och korruption av alla slag måste ryckas upp med rötterna och avslutas i era Jordiska kulturer, för all framtid.

Ändå är det inte så att detta är en tid av ökad kamp och motstånd, vare sig inom eller utanför.

Vi ber er inte att gå in i aktivt motstånd mot vad ni ser hända omkring er, även om ni håller fast vid de Universella principer som ni kom in för att försvara.

Med största säkerhet behöver ni inte fira svårigheterna eller förlusterna.

Till personliga svårigheter läggs besvikelsen ni kan känna över att se offentliga personer som ni länge har respekterat, som nu måste stå på gränsen och stödja en mörk agenda, för att bevara deras och deras nära och käras liv.

Din uppgift, även om den är tydlig, kommer att kännas komplex många dagar. Och det vill säga att hålla fast vid de Universella principer som det Gudomliga har gett dig och som du älskar mer än något annat – Kärleken till Fred, till Lugn, till Jämlikhet och Universell Rättvisa.

Frukterna av dessa är Överflöd, uppfyllelse, Skönhet och Glädje som du önskar att alla levande varelser ska uppleva, inte bara i de högre världarna, utan under alla deras dagar på Jorden.

Mitt i det uppmuntrar vi er att göra det som kommer att kännas omöjligt. Ändå säger vi detta bara för att ni själva har märkt ut denna väg innan ni anlände till Jorden den här gången.

Och det vill säga att vi uppmuntrar er att förbli i icke-motstånd i era hjärterum.

Vi uppmuntrar er att varken hata eller frukta de som verkar ta bort de få friheter ni har tillåtits att ha i deras orättvisa system under tusentals år.

Vi ber att ni varken hatar eller fruktar de som stöder den mörka sidans falska härskare, eftersom många av dessa personer bär samma längtan efter frihet i sina hjärtan som ni gör i era, men helt enkelt ser en annan väg mot den än ni ser.

Det icke-motståndet kommer att leda till att du känner att det finns en Gudomlig Plan på gång i dessa ögonblick, även när du inte ser några yttre bevis på sådant.

Vi uppmuntrar dig hela tiden, på alla sätt, att förstå att du föddes inuti en Illusion. Fysisk form är helt enkelt en tät samling av den ständigt flödande och återbildande strömmen av Ljus som är atomerna och molekylerna av ren energi.

Och att du nu står inför en ännu djupare illusion som berättar att situationen du ser omkring dig är allt som finns.

Och ändå, kära ni, ni vet att det inte kan vara så!

Gå in i ditt hjärta och förkunna fred där varje dag, sök efter inspirerande bilder av de mest positiva formerna av Frihet, Rättvisa, Överflöd, Jämlikhet och Suveränitet som du kan föreställa dig inom dig själv – ett uttryck för fri vilja på högsta nivå.

Din civilisation har varit en som länge hållits tillbaka från effekterna av det naturliga Universella framåtflödet av utveckling och Uppstigning till Ljus.

Ändå kan den stagnationen inte längre hålla.

Vet att timmen är din, om du vill ta den! Kom ihåg Benjamin Franklins ord till kvinnan som frågade honom, 1787, när han och delegaterna lämnade konstitutionskonventet i Independence Hall i Philadelphia: ”Ja, herr Franklin, vilken typ av regering har du testamenterat till oss?” Och Franklin svarade: ”En republik, frun, om ni kan behålla den.”

Vi önskar att ni förstår att för att behålla sann demokratisk frihet – och i fallet med ert nuvarande ögonblick på Jordens tidslinje, att etablera den för första gången på tusentals år – krävs det att ni först håller dess föreskrifter djupt inombords.

Annars kan det inte hålla. Enbart en förskjutning av yttre former kommer inte att räcka. Och att bevaka dessa föreskrifter kräver att ni går in i era Uppstigna Jags fulla styrka, där ni inte står emot den process som krävs för att förankra er nya värld.

Den processen kräver att ni förblir i Fred, utan att döma över det nuvarande ögonblicket, och åberopar kraften i den högsta lagen, som är Enhet och Gudomlig Kärlek under alla omständigheter, oavsett vad som händer.

NESARA-lagen kan antas i det ögonblick som majoriteten av Jordens människor kräver och fordrar att deras frihet ska vara helt etablerad och sedan upprätthållas som landets permanenta lag. Och det ögonblicket rusar mot dig när du inser din beredskap att inte längre slåss mot det som inte har någon verklig makt över dig.

Långt ifrån att bara vara en dröm, kära ni, som är under er kontroll; detta är väl inom räckhåll.

Långt ifrån att vara er tid för förlust och nederlag, det här är ert ögonblick att äntligen bryta er loss. Citerar poeten Amanda Gorman, ”. . . för det finns alltid ljus, om vi bara är modiga nog att se det/Om vi bara är modiga nog att vara det.”*

Och så är det!

Namaste, vänner! Vi är med er, alltid.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...