Heru via Ann Dahlberg, 15 juni, 2018

Heru

Fredag 15 juni 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Heru och jag vill varna människorna för att lägga så stor vikt vid det materiella i livet. Det kan inte ge er vad ni behöver i form av glädje och kreativitet. Koncentrationen på det materialistiska tar bort det levande materialet i er själva som egentligen formar den värld ni lever i. Det materialistiska tänkandet formar er i en artificiell värld som kan vara svår att komma ur. Det verkliga värdet ligger i er själva och den värld som ni själva bygger upp runt omkring er. Många går idag omkring och är uppkopplade till en värld som tar all deras tid i anspråk. En värld som egentligen inte är deras utan styrs av dem som har uppfunnit den. Alla behöver forma sin egen plats i livet och hitta sin egen sanning. När du funnit din egen sanning, den sanning som du bär inom dig så kan du dela med det till den värld som finns utanför dig. En autentisk person som använder de redskap som finns, utifrån ett eget perspektiv och från sin egen sanning utan att styras av andras uppfattningar och påståenden. Den som står fast i sin tro och sin sanning kan vara ett gott föredöme för andra som också tillåts att stå fast i sin tro och sin sanning. Det är ett tillåtande klimat där var och en tar sig fram på sin egen resa. Det här kräver lite tid för sig själv. Det kräver en större medvetenhet om att jag är min egen herre på min täppa. Det kräver också en större medkänsla för de varelser som finns runt mig. En insikt om att vi alla går tillsammans samtidigt som var och en går sin egen väg till upplysning om vem du är och vart du är på väg. Samtidigt som ni går ensamma så behöver ni varandra. Ni är en individ i enheten. Ni arbetar både för er själva och andra samtidigt för att ni ska få en hel och ren värld. En värld fylld av kärlek och medkänsla med varandra.

Ni måste gå inåt kära människor på Jorden, ni kan inte bara koppla er utåt. Er rädsla för er själva och vad ni ska finna i ert inre är obefogat. Det är bara lärdomar som finns där. Lärdomar som ni har prövat men lämnat för de har inget att lära er mer. Det är nuet som är viktigast för de steg som ni tar nu, påverkar er fortsatta resa framåt. Så välj noga nu kära barn på Jorden innan ni tar nästa steg för det är de stegen som är er blivande framtid. Välj utifrån kärlek och medkänsla. Lyssna efter den kloka, tysta rösten i ert inre som vill att ni ska göra bra och positiva saker för er själva och andra som påverkas av ert beslut. Det här är viktigt!!! Det är nu ni ska välja det bästa för er själva, det som ni känner att ni helst av allt vill göra. Den hemliga dröm som ni bär i ert hjärta. Det är det som förvandlar er värld nu och det går fort, kära barn. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att välja rätt nu. Den manifestationen slår ner som en blixt från en klar himmel idag. Det ljusa manifesterar sig betydligt fortare än det mörka eftersom det ljusa bär en lätt energi i förhållande till det mörka som bär en tung energi och är därför långsammare i sin manifestation. Det som har tagit det mörka en lång tid att bygga upp tar endast en kort tid för ljuset att riva ner. Därefter byggs det ljusa upp på en betydligt kortare tid än vad fallet var med det mörka.

Ljuset har nu gjort sitt intåg på Jorden och mycket har rivits ner och mycket håller på att byggas upp. Detta gäller inte minst era kroppar. Det är nu ni har chansen att avancera i er utveckling genom att välja rätt väg och följa ert hjärta. Det sker under eller manifestationer lite överallt på Jorden idag och det är ni som med era val i ljus och kärlek är orsak till dem.

Mitt råd till Er idag är att ni noga ska lyssna in er själva och välja med kärlek och omsorg, när ni står inför ett nytt beslut.

Jag tackar för mig och sänder kärlek till visdomen som bor i era hjärtan.

Heru

You may also like...