Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 15 juni, 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

15 juni, 2018

Återigen har jag hittat ett meddelande från Kryon: ”Trump kommer att förändra Världen” – en titel som inte alls relaterar till budskapet. Det är det bästa som jag hittills har läst, eftersom hela innehållet handlar om de förändringar som Mänskligheten i den närmaste framtiden kan förvänta sig. Jag har kopierat de avsnitt som jag känner att skulle kunna betraktas som de mest betydelsefulla. Jag rekommenderar att ni läser det i sin helhet för att få reda på mer om DNA och det kommande skiftet. Ifall ni vill ha en fullständig kopia kan jag skicka den per e-mejl till er.

UTDRAG UR KRYONS MEDDELANDE ”TRUMP KOMMER ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN”

Biologin börjar samarbeta, ni lever längre, en hel del längre, upp till tre gånger längre, inte bara det, utan eliminerandet av sjukdomar av sig själva, för kroppen förmår bekämpa dem, i och med att något som ni kallas ’ert Inneboende’ inom kroppen regelbundet intuitivt kommunicerar med er, en självdiagnosticering som är intuitiv och som det nu är dags för. Kan ni föreställa er vad det kommer att göra för er medicinska industri, det kommer i själva verket att underlätta för dessa, för när ni dyker upp på deras tröskel så vet ni vad ni behöver och man kommer att kunna hjälpa er långt bättre. I ert land (USA) håller man människor sjuka för pengar och allt detta kommer att ramla omkull, gör er redo för en övergång så som ni känner till den. Den stora Läkemedelsindustrin – den kommer inte att fortleva, den kan inte göra det mer än vad tobaksindustrin av samma anledning gjorde, än mer vad Bankerna kan fortsätta hålla på med vad de har gjort, av de anledningar som de har gjort det och ni tog hand om det och det smärtar, det smärtar fortfarande.

Kära Ni, på grund av att planeten behöver ert Ljus, skulle det då kunna vara mer uppenbart, alla de saker som ni får ta emot kan sammantaget användas på ett ändamålsenligt sätt. Biologin kommer att förändras, den förväntade livslängden kommer att bli längre och så finns det en Människa som säger: ”Jag tror inte att jag vill leva si eller så länge – kära nån jag vet hur det känns att var 70 år, varför skulle någon vilja leva till 300-års-ålder?” Vi säger till dig: ”Så 3D av dig, skulle du inte vilja känna dig som en 35-åring tills du är 298 år gammal och detta är vad som gäller”. Kära Ni, kroppen föryngrar sig själv på ett mycket bättre sätt än vad den nu gör. Kan ni förstå detta när stamcellernas blåkopia gång på gång plockas fram och ni inte gör en kopia av en kopia, ni gör så att originalet om och om igen varar en lång tid och ni behålls fräscha och unga, detta är vad som är möjligt. Detta är vartåt det i slutänden är på väg och vilka potentialer som finns. Kryon, du menar att detta är ett nej, ett absolut nej. Mänskligheten är ett fritt val, man kan vända på det ifall man vill, men ångvälten har startats upp och den rör på sig, det är svårt att stoppa den. Snöbollen rullar nerför berget, det är då svårt att göra den mindre.

Slutligen finns det de som kommer att säga ”Okej, vad gäller den stora frågan, vad ska vi göra gällande religion?” Det finns de som väl skulle passa in med tankegången hos dem som ni kallar metafysikerna eller New Age-rörelsen, som säger att allt måste bort, för de kommer att förverkliga sanningen – Nej, så blir det inte! Varför skulle något tas bort som innehåller fröna för Guds kärlek? För alla som såg Mästaren i all sin glans och skrev om honom, kastade de bort det? En av de enda Människor på planeten som man kände till att hade mött en Ängel i en grotta och förde en dialog och fick instruktioner och blev en profet – skulle ni kasta bort detta? ”Nej” – låt mig berätta vad som ska hända med det som har utvecklats inom er DNA, som är samma sak som kommer att avhålla Människorna från att kriga och som också kommer att ge dem en annan uppfattning gällande hur de borde se på olika trossystem på planeten. De kommer att fortsätta ha dessa organisationer under vissa namn som ni hittills känner till. Men det kommer att finnas stora skillnader och vad jag benämner som ”tilldelning av medkänsla”. Man kommer att se på den andra sidan och se den som en gren på samma träd, som härstammar från samma källa och man kommer att respektera varandra. Precis så som ni äter olika maträtter för era olika sätt att utöva dyrkan i er tro; respekt för andra, ingen ilska, inga krig och detta är inte något som ni heller förväntar er, och nu är ni ivriga att få se fröna av detta.

Vid något tillfälle i er generation kan ni till och med få syn på dessa frön, det börjar med att dyka upp som en mildhet mellan trossystemen. Tror ni verkligen att ni kommer att få en planet där alla dessa tusentals av år av läsande helt enkelt kommer att försvinna? Det är inte praktiskt, eller hur, nej, förvänta er i stället att de ska smälta samman till något som är samarbete, som är vackert och olikheterna kan firas, i stället för att man ska kriga över dem och det är nu dags för detta, detta är det som sker i praktiken. Människan kommer att begreppsmässigt förändras i sin attityd gällande vad som är korrekt och inte korrekt och det som skapar överlevnad kommer att bli det som har medkänsla. Detta är den Nya Människan, detta är framtiden, ni börjar gå runtom knuten. Jag har precis gett er en snabb bild av hur det kan vara och vad vi säger att kommer att ske.

Det finns två saker som ni borde fira. Vissa av er kommer att få ett minne av er Akasha-krönika, för det första kommer ert arv att börja komma upp till ytan och ni kommer till planeten med en fullständig vetskap om att ni har varit här tidigare, att till och med de som är religiösa som inte tror på det kommer att få se det, de erkänner det och de ser det som en del av det storslagna system som passar in i deras trossystem, detta ger trovärdighet till det gudomliga inom er och som lärs ut av samtliga religioner. En monoteistisk Gud finns här på planeten och det är övertygelsen och det främsta och den borde vara en del av det. Det andra, Kära Ni, till och med för alla er som inte tror på detta, att era barns barn kommer att få se en bättre Jord, inte en som är sämre. Jag vill att ni ska känna till detta och det är värt att firas. Ni sitter på en skiljeväg, ni sitter precis där fröna håller på att planteras, inte skördas. De som planterar fröna kanske inte kommer att få se skörden inom sin livstid, men de kan nu fira den skörd som kommer att bli god.

Guds Kärlek, det är varför jag Kryon är här, det är varför kanaliserarna är här. Ifall ni hör ett budskap som inte är likt detta så vill jag att ni noggrant undersöker det, för det finns flera av oss som ger er detta än det andra. Det finns chanser till att ifall ni hör dem omkring er som varnar er för en kommande domedag, så har de en agenda. Ta er en titt, för det fins ingen potential till att det verkligen är på det viset. Den gamla energin är seg att dö, det kan bli svårare framöver för det är på det viset. Min arbetare, du gamla själ, frukta inte den förändring som du har haft med dig, det finns hundratals liv som du har levt. Det är nu hög tid för detta att äga rum. Flöda med det, förstå och fira det dagligen och tacka Gud för att du är en del av det, för det är fullbordan av allting som du har uträttat, självaste anledningen till att vi finns här. Det är inte att undra på att vi tvättar dina fötter, överlägg dessa saker, för dessa är de saker som du har skapat – och så är det. Kryon, Mästaren av Magnetism.

Åter på Jorden och bland allt kaos och all osäkerhet, börjar framstegen sakta göras och fred snarare än krig står högst på agendan. Trump och Kim gör en historisk förändring som för inte så länge sedan kunde ha ansetts vara omöjlig. Det råder inga tvivel i mitt sinne om att de nya energierna kommer att införa världsfred.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta meddelande har dikterats av mitt Högre Jag, mitt Guds-Själv, och varje själ har samma förbindelse med Gud.
i Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...