Ett budskap från änglarna genom Ann Albers, 26 januari 2019

Ett budskap från änglarna genom Ann Albers, 26 januari 2019

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Var varsamma mot er själva den här veckan. Energin från förra veckans månförmörkelse har säkerligen fått var och en av er att göra en djupdykning för att undersöka era ”skuggor”, på samma sätt som jorden bevittnade sin egen skugga speglad i månen.

Detta är orsaken till att ni kanske upplevt plötsliga, häftiga rädslor, blivit upprörda eller erfarit hur saker ni trodde ni var färdiga med kommit upp till ytan för att undersökas. Detta är i slutändan en gåva, för de saker som håller er tillbaka i livet är sällan de saker ni är medvetna om i ert inre. Långt oftare handlar det i stället om de små rädslorna, den undanstuvade ilskan och den nedtryckta känslan ni helt glömt bort. Dessa energier lever djupt inom er i väntan på att släppas fria. De visar sig ofta vid tidpunkter när den globala energin katalyserar rörelse. De visar sig i livssituationer som överensstämmer med deras obehagliga energier. Ibland visar de sig även vid sjukdom.

Så när ni stöter på en av de här ”gamla vännerna” ska ni fira i stället för att bli upprörda över er själva eller den yttre världen. Det som kommit upp i dagern kan läkas.

I stället för att falla in i självförebråelser, lägga skulden på livssituationen, på Skaparen eller liknande – stanna upp och andas. Välkomna den här gamla känslan till ditt hjärta och fråga den: ”Rädsla/ilska/upprördhet/sorg… vad försöker du lära mig, som jag inte uppmärksammat?” Lyssna sedan.

Vänta på ord, en vetskap, en känsla som handlar om svaret. Välsigna din rädsla/ilska/upprördhet/sorg… Tacka den för budskapet. Fråga sedan om den är villig att ge sig av. Om det behövs kan du föreställa dig att du ger oss en boll av statisk, mörk energi och att du ser oss lyfta bollen upp i ljuset för att omvandlas. Se hur ditt liv förändras genom denna befrielse.

Ni är modiga själar som befinner er på er Jord i så spännande tider! Den här stora energirörelsen kan vara skrämmande. Den kan också vara berusande, som en stor våg för en duktig surfare. De täta energier som hållit er tillbaka under många livstider sköljs nu upp för att kunna släppas, så att ni kan skapa utrymme för det strålande gudomliga ljuset att flöda genom er, fritt och obehindrat.

Precis som med månförmörkelsen kan ni låta er skugga gå vidare när ni väl sett den. På det sättet bereder ni väg för starkare ljus!

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna

Översättning: Sara

You may also like...