Hilarion via Marlene Swetlishoff, 17 januari

hilarion2

Hilarion

17 januari 2016
Kanal: Marlene Swetlisshoff

 

Del 3 – (forts)

Ni frågar, vad mer kan göras, vad mer ska göras. Problem som uppstår med tiden slår rot och formas, gömda i början, osynliga, förs fram av människans girighet, tillåts att existera genom människans okunskap, och kan inte lösas inom några dagar eller minuter eller timmar, inte ens av miraklers egen kraft – det är tid och envishet som kommer att vinna kriget. Ni måste fortsätta att uppmuntra människor att fokusera sina kärleksfulla tankar, att fokusera sina tankar av Ljus över världen. Varje dag, måste detta göras. Världen måste konsekvent bombarderas med kärlek! Människor kan inte räddhågade tro att det inte fungerar; folk måste erkänna, måste se att sådana krafter kommer att behöva byggas upp långsamt över tid, att sådana krafter måste tillämpas konsekvent om de ska få effekt, att sådana krafter måste komma från en enad och fokuserad legion av människor som tror, ​​har tillit till och känner till sanningen.

Dessa människor kommer naturligtvis att ha sina egna utmaningar, sina egna liv att brottas med. De måste kämpa mot sina tvivel, de måste kämpa mot sin misstro, och de måste kämpa mest och tuffast mot en känsla av att de är maktlösa inför att göra ändringar i sin verklighet. Ingen är maktlös. Alla har förmågan att fokusera och använda den gudomliga energin inom sig. För att göra detta måste de vara ihärdiga och uthålliga, och de måste gå samman med andra för att åstadkomma en förändring och omvandling av världen omkring dem. Detta är mycket, mycket viktigt! Detta måste delas, detta måste tillämpas över och kring allt.

Sammanfattningsvis skulle vi då säga detta: allt slutar och allt börjar. Allt går mot sitt slut så att det kan födas på nytt. Detta är den typ av verkligheten i detta ögonblick i tiden. Om nya saker ska dyka upp, måste gamla saker dö och försvinna. Det som sker nu, är denna process i stor skala. För att mänsklighetens medvetande ska kunna tippa över, för att ge dem möjlighet att se att deras värld inte fungerar, att den inte fungerar så som den är för närvarande, måste de inse att något drastiskt måste ske – en förändring, en förändring i verklighet – vars like de inte har upplevt tidigare under sin livstid. Världen måste uppleva något helt omvälvande. Atlantis upplevde detta, och i slutändan ledde det till Atlantis upphörande men det ledde också till Atlantis återfödelse, det ledde till att atlantierna begav sig ut i världen och formade och förändrade karaktären av världshistorien för alltid, genom att förmedla sina hemligheter till de människor som fram tills dess, aldrig hade hört deras Atlantiska sanningar innan.

Även om det är svårt att erkänna ibland, och svårt att se ibland, måste ni försöka inse att det som framkommer är en del av planen. Det är inte en del av den Gudomliga planen, inte den ursprungliga planen, men det är en del av den plan som har förts fram genom mänsklighetens kreativa krafter som det Gudomliga nu improviserar med för att sätta mänskligheten på en kurs som i slutändan kommer att leda dem tillbaka till Källan, tillbaka till början, som kommer att leda till uppstigning och utveckling

Om det ska fortsätta flöda i rätt riktning, om det skadade ska minimeras, om världen ska väckas förr snarare än senare, då måste världen dränkas i kärlek och ljus och mänsklighetens hjärtan måste öppnas till Källans Närvaro. Mänsklighetens sinnen måste ges det Ljus som de behöver, i syfte att erkänna sanningen och detta kan göras av er, om ni fokuserar er energi tillsammans och i uppriktighet, tillämpa kraften i er ande och era själar. Gå sen framåt , och hör våra ord, använd denna sanning, använda detta Ljus, dela detta budskap, denna förståelse. Låta folk veta, låt folk bli välsignade, att människor kan bli fria.

Ta sedan emot vår kärlek, kära Ni, ta sedan emot vår välsignelse, dela vårt budskap, vet att vi är med er när ni går på er väg och att Jag och de mina, att Änglarna och det Gudomliga, gör allt som står i vår makt för att bistå och hjälpa till med omvandlingen av er planet på det mest fredliga och positiva sätt som det kan uppnås på.

I kärlek och ljus, låt det bli så för det högsta bästa för alla. (Slutsats delar 1-3)

Tills nästa vecka,

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Du gillar kanske också...