Saul via John Smallman, 19 januari, 2016

56

Saul

via John Smallman

19 januari, 2016

 

Alla skulder i världen skulle ögonblickligen kunna avskrivas

Människosläktets ögonblick för uppvaknande är mycket nära. En så stor mängd information om korruption på de högre nivåerna har av olika källor avslöjats, att massmedia måste uppmärksamma detta och åtminstone börja erkänna det faktum, att enorma förändringar håller på att ske på den internationella politiska fronten, så väl som att de börjar rapportera om en del av korruptionen inom den internationella bolagsvärlden.

Världen är emellertid en illusorisk plats, mänskliga aktiviteter inom den har under eonerna varit orsaken till mycket smärta och lidande, medan små men starka klickar har gjort sitt yttersta för att kontrollera och använda mänskligheten i stort, för sina olika skamliga självcentrerade agendor, som de alltid har insisterat att har varit ägnade för mänsklighetens högsta goda. I eoner har mänskligheten effektivt blivit förslavad av dessa mäktiga och korrupta eliter. Nu, när deras hemlighetsfulla och sanna avsikterer håller på att avslöjas av visselblåsare runtom på planeten, och blir rapporterade på olika men ärliga nyhets –sajter på internet, så håller deras makt och inflytande på att kollapsa. Korruptionens krafter kan endast fungera när de hålls dolda utom insyn. När dessa blir avslöjade i alla sina bedrägerier, så upplöses deras makt eftersom de som understödde dem flyr i oordning.

Tiderna för korruption är över, när mardrömmarna som de gett upphov till blir upplösta i Ljuset, som så många nu skiner fram till de mörkaste av platser. Varje människa är, på djupet och det eviga centret i sig själv, en varelse av Ljus, av Kärlek, oberoende av den mask eller den overkliga fasad som man visar för världen med hjälp av sin mänskliga natur, sin egoistiska natur, den personlighet som man visar för den illusoriska världen, i vilken man spelar med som medspelare i ett separationsdrama under utveckling.

Detta drama är just det, ett drama, ett skådespel med overkliga skeenden och relationer, vilkas enda syfte är att distrahera er från Verkligheten, er Enhet med vår gudomliga Skapare. I dramat verkar det vara så att några av er är mäktiga självständiga varelser, som försöker förstöra varandra, medan ni kämpar för att bygga upp en ointaglig maktbas, från vilken ni ska kunna styra den illusoriska världen. Och som er historia alltför tydligt visar er, så kollapsar dessa maktbaser alltid under bördan av svek och oärlighet.

Kärleken är evig, allt som inte är av total harmoni och i linje med Kärlek, är av illusion och kan inte bestå. Mänskligheten har slutligen kollektivt insett detta och som ett direkt resultat av denna insikt väljer ni, kollektivt, att sluta er till Kärlek och genom att ni gör så, förändrar ni även världen. Den stora majoriteten önskar fred, för att ni ska kunna engagera er i era individuella skapande förmågor och sålunda i sanning själva förmå levandegöra er. Man är trött på att vara förslavad under skuldbördan, med följden av att man måste arbeta för någon annan för att kunna förtjäna sitt uppehälle med syftet att understödja sin familj och betala av alla skulder.

Alla skulder i världen skulle ögonblickligen kunna avskrivas, och om det bara var en liten minoritet av de skamligt rika som skulle förlora – då menas med att förlora i enlighet med det nuvarande globala ekonomiska systemet – men bara med en obetydlig mängd. De skulle fortsätta vara mycket förmögna och skulle inte sakna någonting. Allt som de faktiskt skulle förlora är sin status som mäktiga, inflytelserika och prestigefyllda individer, inför vilka alla andra skulle vara uppmanade att krypa – exakt dessa egenskaper som de värderar allra högst och som alltid har gett upphov till korruption och svek och som oupphörligen har lett till konflikter, krig och lidande för mänskligheten i stort.

Det finns nu många smarta, intelligenta och inflytelserika människor i världen som känner till detta och som använder sina färdigheter för att få till stånd en världsomspännande skuldavskrivning. Människor som inser att den enda fridfulla vägen framåt för mänskligheten är genom harmoniskt och ömhjärtat samarbete. För närvarande diskuteras inte möjligheten för en så stor förändring i den globala ekonomin i så vid omfattning ens i de alternativa mediakanalerna, men det kommer att ske som en del av mänsklighetens pågående uppvaknandeprocess.

Den gamla ordningen, som i eoner har strävat till att behärska och begränsa mänskligheten genom att förslava den i skulder, håller på att kollapsa. Dess sista tynande försök att hålla fast vid makten kommer inte att lyckas. Dess tid är över. Tecknen på dess omedelbart förestående undergång är uppenbara i de pågående livliga internationella tvisterna, som handlar om att lösa de för närvarande överväldigande globala problem, vilka världen uppenbarligen står inför – konflikt, ekonomiska skillnader, fattigdom samt handhavandet av massorna av flyktingar som flyr från de områden där dessa inhumana och oacceptabla levnadsförhållanden råder.

Alla dessa problem kan och kommer att lösas, för viljan att göra det har kollektivt etablerats. Mänskligheten är extremt utmattad och är inte längre redo att acceptera de nervärderande och inhumana sätt, på vilka en liten minoritet av arroganta översittare har behandlat de ordentliga, gemene och hårt arbetande medborgarna på Planeten Jorden.

Den Nya Tidsåldern har anlänt och upplyftande bevis på detta visar sig på många platser, när Ljusarbetare och Ljusbärare fortsätter att upprätthålla sin avsikt att vara kärleksfulla i varje ögonblick. När ni upprätthåller denna avsikt utvidgas era individuella energifält enormt och dess effekt kan kännas över hela världen. Ni håller på att förändra världen, helt enkelt genom att förändra er själva när ni frigör anledningarna till missnöje och engagerar er i acceptans och förlåtelse av varandra genom Kärlekens Kraft som är er eviga innersta egenskap.

Er eviga egenskap är oföränderlig för den är perfekt, skapad perfekt av Gud. Inom illusionen har ni alla spelat med i makt- och svekspel och resterna av de attityder ni omfamnade medan ni spelade dessa spel kommer nu fram, för att bli erkända och frisläppta. Många av er håller på att upptäcka att detta är smärtsamt, för ni hade begravt aspekter av er själva som ni djupt inom ert undermedvetna hade föraktat, och dessa skuggaspekter matchar inte era kärleksfulla avsikter alltför väl. Det kan faktiskt bli chockerande att finna oväntade känslor av bitterhet, hat och förbittring komma upp till ytan i ert medvetande.

Illusionen är en arena av dualitet – gott mot ont – och därför verkar det vara så att ni alla har en god sida och en ond sida. För att spela med i separationens spel delade ni i verkligheten bara upp er i två och engagerade er med det jag som var mest ändamålsenligt för den roll ni spelade. Men ingendera av dessa sidor är vad de verkar vara – fullständiga och oberoende – de är vardera en väsentlig sida av den andra och för att separationen och illusionen ska kunna upplösas måste dessa två sidor återintegreras.

Det som ni gör, när ni håller på med att upprätthålla er avsikt att i varje ögonblick vara kärleksfulla, är att ni tillåter er själva att se och erkänna dessa två sidor i er natur, utan dömande, så att de ska kunna upphöra med att slåss mot varandra och sedan kunna förenas i perfekt harmoni och åter en gång göra er till Ett. Bli inte oroade på grund av era känslor och emotioner, hur konstiga, oroande eller skrämmande de än kan verka. Bara låt dem flöda genom era sinnen när ni observerar dem, utan att agera på dem eller engagera er i dem. De är overkliga, fastän ni kan göra dem verkliga och ni har fått dem att verka vara mycket verkliga, i och med att ni har identifierat er med dem. De är inte ni. Medan ni bara ser hur de flödar, så kan ni se detta och ni kommer att finna stor frid i att inte engagera er eller identifiera er med dem. I stället kommer ni åter en gång att se vilka ni i sanning är, oföränderliga gudomliga varelser i enhet med Källan.

Med så mycket kärlek, Saul.

Saul via John Smallman, January 19th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...