Hilarion via Marlene Swetlishoff, 23 oktober

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 23 oktober

Oktober 23-30, 2016

Älskade Ni,

Förändringarna i systemen som har opererat på denna planet sker nu. Det finns inget val för dem som har skapat dem, annat än att göra förändringar som kommer att reflektera det högta bästa för alla. Energierna som nu genomsyrar planeten kommer inte tillåta något annat än det. Var i frid – håll er jämvikt och balans – håll era Ljus då dessa förändringar sker. Det är en mycket spännande tur när uppstigningen av Jorden, er planet, fortsätter på sin oundvikliga resa. Det är er, som vi från de uppstigna mästarnas rike och änglarnas rike förlitar oss på. Ni är Ljusen, strålarna, referenspunkterna på er planet som vi tog kontakt med för att kunna föra fram guidning, healing, upplysning, aktivering och anpassningar.

Vi, som är kända som de uppstigna mästarna från de högre rikena är de som har gått i fotspåren som ni nu går i. Så klart, vi gjorde detta innan internets ankomst. Nu så gör detta universella nätverk av information det mycket enklare för det som kommer från oss att bli mer tillgängligt. Detta är det mest fantastiska redskap! Många av er som ser på programmen på era nyhetsmedier, ser genom illusionerna som skapas. Det finns många som direkt ser genom dessa illusioner och kopplar bort dem och detta är en myckt positiv utveckling genom det värdsvida nätverket (www).

Informationen genom internet flödar i både det som är sant och det som är missledande. Det återstår för er, Ljusarbetarna, att tona in er inåt till kärnan av er varelse där ni kan kontrollera för att försäkra att det ni läser eller lyssnar på är av den högsta vibrationen av sanning. Det finns mycket som vilseleder som flyter genom denna väg. Vi ber er att vara medvetna och att kontrollera inåt för att försäkra att ni inte faller för villfarelserna som grasserar på detta världsvida nätverk. Arbeta tillsammans i enhet när tillfällena kommer. Arbeta i grupper små och stora för att föra fram peronlig healing, för att föra fram renande som kräver assistans så att de kan lossas från aurafälten från dem som kräver att denna akivitet sker.

Det finns olika interna program som har funnits inom många individer som envist har inbäddats i DNA. Dessa personer behöver hjälp, i grupp och gruppfokus för att dessa individer kan frigöras från de gamla energierna. Vet att till och med energierna som genomsyrar atmosfären runt Jorden vid denna tid tjänar den funktionen. Om man kan gå in i stillheten i ens sanna varelse, sin inre kärna, kan man tona in sig på dessa kosmiska energier för att föra in balans, för att föra in healing där det behövs.

Jag, Hilarion, lovar att jag kommer att hedra alla förfrågningar om healing och renande för dem som kallar på mig för denna service. Det är viktigt att våra Ljusbärare befrias från den gamla matrisen. Det är mycket viktigt att vi tonar in oss till varandra dagarna om kommer. Ni i de fysiska planen av livet och vi från de högre rikena vet att vi arbetar tillsammans. Gör detta till en medveten intention, genom era dagliga liv, att vi förblir i förbindelse som en, så vi alla är på samma linje. Vet att ni alla informeras inom er och bortom er sömn om det ni behöver veta under dessa tider. Detta är där den sanna informationen, sanningen, den Gudomliga sanningen ges till er.

Det finns många saker som inte kan cirkuleras genom er värdsvida nätverk vid dessa tider, så det är viktigt att ni sätter intentionen att ni håller er jämsides med allt arbete på de inre planen, planer och instruktioner som ges. Många där är är de som är på randen till uppvaknande. Detta är en mycket positiv potential som sker vid denna tid och vi ber er att fortsätta med er uppgift. Ni vet hur ni gör det; ni är experter och mästare på detta. Många av er känner er trötta och har fått nog av vår fortsatta begäran att hålla Ljuset. Ni känner att ni vill gå bortom den punkten till uppstigningen men vi säger till er, Kära Ni, att uppgiften som ni har valt är att fortsätta att hålla Ljuset så att det finns mer stabilitet på planeten under dessa tider!

Som ni vet ni själva, det är mycket som verkar kaotiskt, mycket som är förbryllande, mycket som är otroligt, mycket som är avslöjande när det förs in för att ni ska fortsätta. Vi förlitar oss på er, lagmedlemmarna på Jorden. Vi kommer att göra vårt bästa för att ge er stöd under dessa tider. Vi kommer alltid att svara på era rop på hjälp eller förtydligande. Det är viktigt för oss att tala om för er att det är genom planetens Ljus Familj, de uppstigna mästarna rike, att alla implementeringar och förändringar sker. Bröderna och systrarna från Stjärnnationerna är medvetna om detta, och de måste kontrollera med planetens Ljusfamilj innan något agerande eller assistans sker.

Det finns inga varelser från andra världar som kan göra något utan att först kontrollera med oss. Det är riket av uppstigna mästare som har kontroll över de som kommer och går till er planet. Det finns inga utomjordiska vareler som har kontroll. De arbetar med oss och genom oss. Det är därför det är viktigt för var och en av er att rikta in er till de uppstigna mästarnas rike, till de uppstigna mästarna medvetande. Detta är mycket, mycket viktigt.

Vet att ni är mycket älskade, stöttade och att ni får allt ni behöver för att fortsätta att upprätthålla och underhålla stabiliteten på Jorden.

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...