Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6:e november

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6:e november

6:e -13:e november, 2106

 

Älskade Ni,

Vi kommer på vingar av kärlek, när er värld fortsätter sina obevekliga förändringar och omvandlingar, som nu händer direkt. Allt som en gång hölls kärt, som verkligt och sant, har nu visat sig vara en illusion. När denna process fortsätter, kommer människorna i världen att känna det som om de går på kvicksand, för att allt de trodde var solitt, äkta och sant, är det inte alls. Omständigheterna är verkligen inte så som de trodde de var. Detta framkallar känslor av ångest och ett trängande behov av att upptäcka sanningen om världen omkring dem.

Världen står vid en avgrund, en som är oundviklig, en som har förutsagts under många tider och händer nu denna värld och hos alla dess invånare. Varje vrå av världen förändras och transformationer sker inom människor, i deras regeringar, i deras utbildningssystem, i deras rapporter från nyhetsmedier. Kort sagt, allt i processen som har accepterats av mänskligheten fram till nu, förändras nu snabbt.

Vi har sagt under många, många år, att det är viktigt att ni förblir jordade, att vara förankrade i jorden, för det kommer att hjälpa er, eftersom med dessa energier – några mycket kaotiska, några chockerande, och några fantastiska i sina uppenbarelser, är det är viktigt att förbli jordade och stanna kvar i själva kärnan av ert väsen, centrerad och i kontakt med sanningen om er väsen. Om ni kunde se många år framåt, skulle ni förstå att denna gång var övergångstiden – tiden för omvandling till den Nya Tidens verklighet.

Det världen behöver mest nu är energin av kärlek. Projektet av kärlek till Jorden, in i Jordens nät, in i hjärtat hos varje levande varelse på denna planet, vare sig de är människor eller i andra riken – alla är en. Alla upplever denna omvandling. Det är en betydelsefull tid, en som kommer att inpräntas och bli ihågkommen för all framtid, också i universum, där det inte finns någon tid. Det vi säger är att denna erfarenhet som ni alla går igenom nu, kommer alltid kommas ihåg i Akasha-krönikan, och era själar var en del av det. Det kommer aldrig att lämna er erfarenhet, och det ni alla bidragit med i denna process, kommer att registreras i alla Akasha-krönikors historia.

Många av er kommer att hänvisas till den kunskap som ni behöver för att röra er in i er nästa fas, ert nästa steg på er andliga resa. Ni kommer att ledas till vissa personer, vissa böcker, till vissa webbplatser. Även när ni gör Google-sökningar, så hamnar ni på något magiskt sätt, precis där ni behöver hamna! Håll ögonen och sinnena öppet för dessa möjligheter, som kommer att komma fram under de följande dagarna.

Allt är i linje med den Gudomliga Planen för Jorden, och för den enskildes Gudomliga Plan, för er själva och för hela mänskligheten. Kom ihåg att kontakta oss varje dag. Kontakta oss varje morgon när ni vaknar, och be oss vara med er hela dagen för att ge er vägledning, som i sin tur ger er den kunskap ni behöver. Vi är alltid med er!

Förändringarna så som de kommer nu, kommer i en rasande fart, så det är därför vi råder er att förbli jordade. Kom ihåg vad vi har sagt tidigare, att vara ute i naturen är mycket fördelaktigt. Om ni står intill Trädfamiljen, så kommer de att hjälpa er att balansera er energi, och kommer att hjälpa er att ansluta er till kärnan av Jorden, för att hjälpa er att integrera de förändringar och avslöjanden som kommer nu. Ni har styrkan att stanna kvar på toppen av detta. Känn att vi är med er hela tiden.

Allt är i linje – de himmelska positionerna kommer i linje med det som förutsades för många, många år sedan. De kommer nu till denna värld – initieringen, examineringen av jorden och alla hennes folk och invånare i processen, sker nu. Det är en viktig händelse och en stor prestation för alla själar som vistas på jorden nu. Vi ber er att göra plats för kärlek i era hjärtan, i era sinnen, i era avsikter, under de kommande dagarna. Det är mycket, mycket viktigt att denna energi av kärlek, Kristi kärlek, får vara den rådande energin.

Då händelserna utvecklas, oavsett vad resultatet blir, förstå att allt är väl, att allt är som det ska vara, att allt sker i enlighet med den Gudomliga Viljan. Ni som är Ljusbärare, fackelbärarna av Guds Ljus som aldrig falerar, och detta Ljus, finns nu inom era hjärtan på den högsta nivå och frekvens, som era fysiska kroppar klarar av. Detta är överenskommelser ni gjort under resor då ni sov, och är specifikt för att bevara så mycket stabilitet som möjligt, under de förändringar som sker.

Var och en av er som har följt våra budskap är i en unik position, för ni har följt råden från vägledningen, och därför är ni på en plats av jämvikt och balans. Ni befinner er i, vad som kan kallas en avundsvärd position att vara i under dessa tider. Mycket avslöjas nu, och ni är i synkronisk samklang med de högsta resultaten som kan åstadkommas. Var i frid, Älskade Ni.

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...