Hilarion via Marlene Swetlishoff, 9 oktober 9-16 oktober, 2016

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 9 oktober

9-16 oktober, 2016

Älskade Ni,

När stormarna rör sig genom en viss del av planeten, och orsakar kaos och förödelse i kölvattnet, är människor ombedda att gå inom sig för att upptäcka vad, inom dem själva som attraherar denna aktivitet. Allt i livet på planeten är en reflektion och sina invånare, av det som hålls i massmedvetandet, det kollektiva medvetandet. Detta är vad som skapar verkligheten för varje person just nu, vad som utspelas är i verkligheten manifestationen av det som har hållits inom  en stor del av mänskligheten. Detta ser man inom varje politiskt system, detta ses inom människorna som testar vattnen, testar illusionerna som skapats, att vem som helst genom hårt arbete kan aspirera på att bli ledare i sitt land.

Detta koncept testas nu och det man ser är, att, ja, det är möjligt, men personen som försöker bli en ledare i sitt land baserat på de premisserna möter det största motstånd och det är det vi från de högre rikena ser. Och det måste spelas ut, för det är invånarna i de länderna som till slut gör sina val som kräver deras aktiva deltagande. I processen, trots att den är bristfällig, faller alla gamla paradigmsystem samman över hela planeten då de testas av de individer som har varit en del av dem och vill göra en förändring. Det finns motstånd från dem som hade kontrollen, de som vill kontrollera och manipulera befolkningen i sina länder till sin egen fördel. När de försöker göra det, märker de att vad som tidigare fungerat ganska enkelt nu blir ifrågasatt och människorna i deras länder arbetar runt det. Vad de försöker uppnå kommer inte som förväntat och det blir bakslag som de måste hantera.

Det är dags för att ha stor urskiljningsförmåga för världens befolkning, de måste ha urskiljningsförmåga och gå in i sina hjärtan för att få rådgivning från sin varelses högre aspekt – den som aldrig misslyckas att informera och guida var och en på sin spirituella resa som valdes innan de inkarnerade. Så vi säger, var observanta, ha urskiljningsförmåga och bli inte indragna i dramat som spelas ut på världsscenen. Det hela är en förändringsprocess och ibland måste de förändringarna som skapas komma genom friktion. Stå fast – tro på er själva och vad ni står för. Allt måste spelas ut som det gör i denna stund, dessa stunder av övergång från en dimension till en annan. Denna övergång är i sin avslutningsfas.

Och så, ni som enskilda individer kommer att se på vad som sker i världen och tänka att världen är galen. Vi ber er att vara snälla och se allt det goda som sker, som era nyhetsmedier inte tar upp. Sök på internet och ni kommer att se godheten som är inom mänskligheten som kommer fram på sätt som är upplyftande och inspirerande för alla som blivit så medvetna. Den inneboende godheten inom varje individ kopplas in. Pga av världshändelserna, blir den inneboende godheten inom varje person inkopplad och blir använd och utnyttjad på positiva och kärleksfulla sätt. Man måst inte ha en global räckvidd i den yttre världen för att detta ska ske. Detta kan hända genom att en individ uppriktigt arbetar med sig själv för att rensa ut alla dysfunktionella och disharmoniska energier – allt som behövs rensas från deras varelse. Detta kräver mod och medvetenhet och detta är något ni, Ljusarbetarna, inte saknar, detta är något ni alltid har arbetat med.

Vet att ni är på väg mot slutet av denna cykel och det är så klart anledning att fira för så många av er. Var där för människorna som upplever kaos och destruktion. Sänd dem healingenergier. Sänd det blå Ljuset dit där det behövs, där det gamla former dras upp med rötterna. Sänd ert Ljus dit där det är krig och förödelse för att kyla ner och lugna de områdena och återta dem till Guds Ljus som aldrig någonsin misslyckas. Detta är viktigt. Detta är den del av uppgiften som ni har tagit på er innan ni inkarnerade här på planeten.

Gå med omsorg och försiktighet. När ni gör era dagliga aktiviteter under dessa väldigt turbulenta tider, vet att detta är något som sker, att det är en naturlig del av slutet av en stor cykel och början på en annan. Ni är i gryningen av en ny ålder; håll detta först och främst i ert medvetande. Allt som höll mänskligheten och själens utveckling tillbaka på denna planet löses nu upp, bleknar bort in i gryningen av ett nytt Ljus och en ny ålder.

Håll den visionen, tro på er själva. Tro på er godhet och godheten i dem runt er. Var vad ni önskar se i världen. Var vad ni önskar se i världen, var alltid i er högsta integritet, i er högsta sanning. Låt kärleken från ert hjärta stråla till dem runt er. Gå i Ljuset alltid och vet att vi är vid er sida. Vi förstärker de hjälpande energierna som ni sänder ut till de områden av världen som behöver dem. Och vi ber att ni också sänder Kärleksljuset genom ert hjärta till de hjärtan som direkt upplever effekterna av dessa energier då de spelas ut i dessa sluttider av denna cykel. Vi är En då vi arbetar tillsammans.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...