Hilarion 5-12 oktober

Hilarion

5 – 12 oktober, 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Kärleken flödar och genomsyrar allt. Tona in till denna varma och milda men kraftfulla energi och drick din del varje dag. Experimentera med olika verktyg och tekniker som hjälper dig att göra detta. Ett enkelt sätt för de flesta att göra detta är att föreställa sig en tid eller situation i det förflutna där du upplevt en känsla som medförde ett leende, glädje och värme till ditt hjärta och försök sedan få den känslan in i ditt hjärta i nuet. Genom denna praxis för du ner den oändliga kärleken och in i ditt eget aurafält. Det är viktigt att fortsätta föra in dessa högre energier dagligen för att ta in det nya mänskliga mallen och förankra de stadigt på jorden inom era egna kroppar som sedan utökar ert eget ljus, som i sin tur expanderar ljuset i de omkring er. Som de levande ledningarna för de kosmiska energierna, gör ni en ovärderlig tjänst för det högsta goda för alla när ni gör detta.

Som ambassadörer för det gudomliga, åligger det var och en av er att leva som man lär, att VARA det som ni proklamerar och tänker i varje tanke, ord och handling, att fungera som ett levande exempel på den gudomliga människan här på jorden, just här och just nu. Att uppnå perfektion direkt är inte en förväntning, snarare den uppriktiga avsikten och önskan att vara det som du i sanning ÄR, en strålande och kraftfull varelse av ljus och en mäktig kraft för det goda. Ni är alla alldeles för hårda mot er själva i era förväntningar att uppnå perfektion, eller er uppfattning om det som är perfektion. Vi säger att var och en av er måste ta tid att bara vara och njuta av de många värdefulla stunder av utsökt skönhet och under som omger er inom elementarriket, naturriket och djurriket. Dessa är de juveler som skapar extraordinära livserfarenheter. Det är de små sakerna i livet och ert noterande och observationer av dessa som kan hjälpa er att utöka din egen självkänsla och den del som du spelar i den större bilden.

Allt som var och en av er rider på vågorna av kärlek som för närvarande översvämmar jorden, hjälper du till att förstora och utöka detta genom att först uppleva den inom er själva. För att veta din egen gudomlighet, måste du uppleva direkt erfarenhet av den genom de naturliga speglarna du har tilldelats och världen omkring dig är fylld och överfylld av prakt och gudomlighet för allt liv som visar dig din egen storslagenhet. Allt som du har upplevt i ditt liv så här långt har varit berikande och stärkande för att ge dig de erfarenheter som din själ behöver, så att du kan öppna upp dig till ett större mästerskap i många olika aspekter av ditt liv. Man kan säga att var och en av er har blivit “väl bevandrade själar”, för att kunna förstå andra med kärlek, empati och medkänsla på ett sätt som ger vad som behövs utan att tömma dina egna energier. När du tonar in till dessa vågor, kommer du att finna att du överträffar de tidigare uppfattningarna om begränsningar och livet kommer att upplevas på ett mer glatt och harmoniskt sätt.

Mänskligheten vaknar nu upp i ett stort antal. Alla människors hjärtan i hela världen öppnas nu till en stor önskan att leva i en värld som är säker, där själar kan uppleva underverken omkring dem i fred, harmoni och välstånd. Mänskligheten som helhet är så trött på det gamla paradigmet av rädsla, krig och stridigheter och de vill gå vidare. Denna innerliga önskan inom varje människa skapar en vibration av enhet med allt levande på er planet. Detta blir mer och mer uppenbart om man tittar efter det och observerar. Djur och fågel-riket har emulerat detta nya sätt att vara ganska länge. “Djungelns lag” har ändrats till lagen av kärlek och enhet.

 

Var och en av er är förtjänta av allt det goda i världen. Öppna er för att ta emot det från universum som du har skickat i denna och andra livstider. Det är dags att bli fyllda med denna kärlek och detta ljus som nu genomsyrar atmosfären. Bli som en svamp, insup godhet. Lys, lys ut din godhet! Det är nu säkert för dig att göra det. Släpp sköldarna runt ditt hjärtas utrymme, ta ett djupt andetag och låt expansionen av ditt gudomliga autentiska jag börja.

Tills nästa vecka…

 

JAG ÄR Hilarion

 

Översättare: Alexandra Davidsson – www.st-germain.se

 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and websites are included.  www.therainbowscribe.com www.movingintoluminosity.com

You may also like...