Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 4 november, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

4 november, 2016

Kära Ni!

Det här är en vecka av förundran. För det som ni en gång har vetat, kommer ni inte längre att kunna känna till. Fastän denna fras kan te sig olycksbådande, så är det exakt det motsatta som gäller.

Ni har under en lång tid efterfrågat en känsla av glädje – inte bara inom er själva utan överallt på jorden. Det är så att de nästkommande dagarna kommer att erbjuda en öppning, om ni så tillåter, för denna glädje.

Vissa av er vägrar tro på att detta skulle vara möjligt. Krigen kommer inte att försvinna över en natt, inte heller kommer motstående åsikter lösas med så liten ansträngning. Men denna övertygelse gäller bara för den tunga 3D i vilken ni under eoner har levt.

I Förenta Staterna verkar människor befinna sig på motsatta sidor av en överenskommelse. Och många är bekymrade över att denna veckas presidentval ska dramatisera denna motsättning. Så blir det för dem som fortsätter upprätthålla dramat i 3D och rädsla.

För dem av er som befinner sig bortom 3D, har valet liten inverkan på era liv eller ert uppehälle. Så är det också för dem i andra delar av jordklotet, där motsättning, eller rättare sagt rädsla fortsätter att styra.

Hur många av er har direkt blivit påverkade av de faror och rädslor som har förespråkats via er media och andra kommunikationsvägar? Om ni blev drabbade, blev era eller era näras och käras liv hotade?

Den största rädslan hos jordmänniskorna har under eoner varit personlig död eller en älskad närståendes död. Som exempel, brukar inte rapporteringarna som följer efter en förskräcklig natur- eller människo-händelse alltid inkludera överlevarna, som utropar hur tursamma de varit som inte blivit dödade?

Många av er ber att få ha en annan åsikt, och kontrar med att ni inte har råd att betala era räkningar, ni gillar inte ert jobb eller era relationer håller på att brista och det finns inget som ni kan göra åt saken.

Det finns alltid något som man kan göra, vad det än gäller. Ni har ett val. Er största rädsla är inte att ni kommer att förlora pengar eller en relation; er största rädsla är att ni ska förlora ert liv – om det så blir känslomässigt eller fysiskt under processens gång.

Det här är en något svår bit för många av er att nu absorbera, för ni har gömt er rädsla för döden så djupt att ni inte ännu riktigt kan begripa att den är er djupaste rädsla på jorden. Och ni har ännu inte införlivat vetskapen om att ni inte kommer att dö, utan bara övergår till en annan form.

Men sedan, för vissa av er, är en övergång lika skrämmande som en jordisk död. För ni trivs med detta liv, eller åtminstone delar av detta liv och ni vill inte hoppa in i nästa form utan att veta hur den formen kommer att vara och vad den kommer att innebära.

Kommer ni att bli glimten i någons öga? Kommer ni att bli en nebulös eter-form? Kommer ni att sväva omkring era nära och kära? Kommer ni ens att bry er om era jordiska älskade närstående?

I princip är ni rädda för den jordiska döden, det slutliga okända. För inom er vet ni att ni alltid har olika val medan ni befinner er på jorden. Ni har stödet från andra och ert inre som kan lämna eller anpassa sig till de bitar som är obekväma – eller outhärdliga. Men det finns ingen vetskap, inget skenbart val ifall ni med avsikt avlägsnar er från jorden.

Vi upprepar, ’med avsikt avlägsnar er från jorden’. För om ni så blir dödad eller tar livet av er själv, så är det en avsiktlig handling. Ni kan inte avlägsna er från jorden utan att medvetet göra det. Naturligtvis är detta synnerligen svårt för dem som befinner sig på jorden att acceptera, för varför skulle era älskade nära och kära lämna er?

Det är så att ni är ursinniga på dessa – och det är det rätta ordet – som har lämnat er och ni förblir för rädda för det okända för att medvetet lämna jorden.

Vi säger inte så för att banna er, utan för att påminna er om att det inte finns något att vara rädd för gällande döden och om det vore den rätta tiden för er att avlägsna er från jorden, så skulle ni göra det helt lätt och utan att ångra er nämnvärt.

Vissa av er har befunnit er tillsammans med era kära när de har kämpat för att stanna kvar på jorden. Och därför utmanar ni ert koncept att alla lämnar jorden frivilligt och genom att i förväg ha planerat det. Om det så sker medvetet eller omedvetet, så är döden aldrig en tillfällighet.

Däremot har ni i sanning ännu inte införlivat detta koncept, eller så skulle ni inte vara rädda för att något sådant skulle ske er eller era nära och kära.

Kanske ni önskar kontra med tankarna om att när era kära väl lämnar jorden, så kan ni inte längre fysiskt kommunicera med dem. Naturligtvis har vissa av er fått ta emot meddelanden som ni är säkra på att kommer från kära närstående som har gjort en övergång från jorden. Det stämmer.

Men vad vi önskar att ni ska acceptera och förstå är att era jordiska kära kan vara eller kanske inte hör till er Universella familj. Och precis som ni har fäst er vid era jordiska älskade kära, så upplever ni glädjen och kärleken i er Universella familj.

Skillnaden är att ni nu börjar få tillgång till er Universella familjs tankar, handlingar och kärlek – så som alla som har övergått bortom 4D. Era Universella närstående börjar omfamna er med Universell kärlek – de ger er en ny upplevelse som utropar kärlek och glädje ur varje fiber i er varelse.

En kärlek och glädje som ni ännu inte förstår. Det är så att trots att er valda kandidat inte blir vald eller trots ett krig i ert land, så känner ni er på något sätt lättare och mer kärleksfull än vad omständigheterna verkar rättfärdiga. Allt är bra, men ni är nödvändigtvis inte medvetna om varför.

Det är så för att ni håller på att återförena er med era Universella nära och kära. Många föregångare hade en svår barndom i denna livstid. Trots att ni fortsätter att sakna era jordiska kära, så känner ni er lättare och luftigare än vad tidigare eller nuvarande omständigheter verkar rättfärdiga – som om ni hade tagit ett lyckopiller.

Ni kommer troligtvis att ha svårigheter att förstå eller införliva detta koncept tills ni får uppleva det. Därför vill vi inte tillägga något mer än att ni ska observera er själva när ni utvecklas till ert nästa jag, med nya varseblivningar, nya koncept och MÅNGA färre rädslor.

Alla Universa, inklusive er Universella familj, era guider, änglar samt specifika andar, sänder vid den här tiden ut sin kärlek, för att ni ska acceptera er Universella kärleks-varelse. Det betyder inte att det inte finns någon oenighet, utan i stället att ni inte längre förstår denna oenighet eller har en önskan att ta del i den.

Och när ni som är föregångarna, en efter en, lösgör er från rädslan för döden, och rädslan för andra som emotionellt eller fysiskt kan skada er, så kommer ni, som man säger: ”få se ljuset”. Men viktigare är att ni sprider ljuset.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...