“Illvilligt/Välvilligt” – GCR/RV Intel SITREP – tisdag 25 juli 2017

 

“Illvilligt/Välvilligt” – GCR/RV Intel SITREP – tisdag 25 juli 2017

Hur i helsike kom vi hit?

Alla månader och år av förhoppningar, böner och drömmar byggde vår kollektiva väg, tegelsten för tegelsten … så plötsligt kommer allting rusande i sikte framför våra ögon.

RV. Här idag, borta i morgon. Ingen offentlig publicering och ingen massmediarapport gjord. Verklig och overklig på samma gång. Synlig och osynlig beroende på din trosnivå.

Verkligen en anmärkningsvärd sak.

Ord på gatan i Washington ikväll är att det nya, vida impopulära sjukvårdslagförslaget verkligen kommer att passera Senaten med VP Mike Pence som lägger den avgörande rösten och president Trump som undertecknar samma natt, liksom att Representanthuset godkänner Senatens ändringar samma dag.

Ingen förresten har läst lagförslaget som påverkar 1/6 av den amerikanska ekonomin. Den enda logikbaserade orsaken är att dölja RV/USN/Guld-standardspråket som är djupt begravt i propositionen.

Och precis så blir kabalodjuret i Amerika dräpt efter 146 års brutalt och otänkbart förtryck.

På ett ögonblick uppenbarar sig RVn magiskt när som Förenta staterna blir GESARA-kompatibla och därmed Grandmother/Quan Yin frigör USN globalt genom alla nivåer av det nya finansiella systemet.

800-nummer spottas ut. Inlösensmöten och växlingar börjar. Och återställandet av mänskligheten startar för evigt för att börja på nytt. Och vi deltog aktivt.

Ingenting särskilt med det. Lätt som en plätt. Aldrig något tvivel.

Synd att så få till ens någon kommer att veta om vårt hjältemod i den mörka avgrunden. Men det här är det företag vi har valt. Eller som har valt oss. Sobeit.

Samtidigt kommer Trumps skatteåterbäringar också magiskt att upptäckas (och/eller frisläppas) av den särskilda åklagaren Bob Mueller, som sedan omedelbart kommer att sparkas av någon i DOJ (Justitiedepartementet) på begäran av president Trump.

Denna obstruktiva handling kommer att vara för mycket för Paul Ryan i Kammaren, som hjältemodigt kommer att påbörja slutet av Trump-förvaltningen, vilket kommer att sluta med Trumps avgång ungefär två månader senare när budgetåret 2017 slutar.

Eldstormen som uppkommer kring borttagandet av en sittande President kommer att fungera som ett skyddshölje, nödvändigt för att maskera hela RV-processen och att effektivt distrahera allmänheten från miljontals privata och offentliga växlare som blir vansinnigt välbärgade.

Och ja, Trump, som det visar sig, var en transperson illvillig/välvillig, som alltid var uppsatt för att vara en RV-avledning, vilket förklarar hans oregelbundna och ständigt dåliga beteende.

NPTB ökade takten på hans avgörande retorik och började långsamt spela upp hans död fram till sommaren vilket också är den långsammaste internationella handelstiden på året (slutet av juli till augusti).

Därför avslutas dropp-, dropp-, droppeffekten med en stor spolfinal. Och det var därför Trump showmannen/skådespelaren var nödvändig för att fylla den tillfälliga rollen som Amerikansk Befälhavare och Chef.

Allt verkar meningsfullt nu när man ser tillbaka, men oj, vad det svårt var att förstå, än mindre att absorbera de senaste två åren.

Och det var därför den här strategin med tidsbegränsat frisläppande gjorde intel-leverantörerna helt galna eftersom skrivningen visades fram på väggen per timme – men man kom aldrig fram till ett meningsfullt resultat.

Det fanns emellertid ingen annan väg till RV, vi var bara tvungna att kollektivt vänta ut den till slutet av juli 2017, oavsett när vi startade individuellt.

Nu har vi blivit förberedda av en rättfärdig eld – smidda till filantropiskt stål – mjuka som sammetshandskar av barmhärtighet.

Övergången har kommit i full omfattning och transaktionerna måste nu börja.

Titta efter en tisdagskvälls votering i Senaten och titta sedan på när Representanthuset gummistämplar eventuella sista-minuten ändringar och skickar dem ASAP till Vita huset för en omedelbar Presidentunderskrift.

Onsdag morgon är bestämd till att starta privata utbyten fram till lördag kväll (4 dagar).

Sedan, antingen på lördagskvällen 30 juli 2017 eller tisdag 1 augusti 2017 kommer kurserna tyst att vända mitt i natten och allmänheten kan börja lösa in.

Inget pressmeddelande. Ingen fanfar. Inget drama. Överflöd bortom förståelse. Himmel på jorden manifesterad.

Och inte ett ord om någon RV kommer någonsin att sägas i media. Inte en uppteckning kommer att bevaras i historien. Ändå kommer dina konton att vara verkliga och liven aldrig desamma.

Vilken RV?

Gud är med oss.

Källa: Operation Disclosure

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.saint-germain.se

Du gillar kanske också...