Sananda via John Smallman, 23 juli, 2017

Sananda

via John Smallman

23 juli, 2017

Er mänskliga kropp kan antingen blockera Kärleken eller tillåta Den.

 

Såsom Saul har talat om för er, så är enorma förändringar på väg för hela mänskligheten samt för Planeten Jorden. Dessa förändringar är en väsentlig del av mänsklighetens uppvaknandeprocess, gällande att i sanning bli medvetna om att alla är Ett, Ett med Källan, Moder/Fader/Gud, den gudomliga Intelligensen, den gudomliga Visdomen, Allt som Är.

Det finns ingen separation! Separationen är ett illusoriskt koncept som fantiserades ihop och som sedan blev konstruerat ut ur intet överhuvudtaget, för att kunna producera en mycket övertygande fysisk omgivning, i vilken det oändligt lilla och det oändligt vidsträckta uppstår, samverkar och samtidigt förefaller vara fullständigt omedvetna om varandras närvaro. Det är som en enorm kurragömma-lek i vilken Du väljer att gömma dig för Gud och för Dig själv. Guds Enda Barn leker lekar, lekar som gick överstyr och som för Barnet föreföll vara farliga och skrämmande verkliga. En förfärlig mardröm skapad av dig själv vecklade ut sig och föreföll sedan svepa in dig inom sig, separerade dig från Dig själv och från Gud.

För att ens mycket kort föreställa sig att separera det som aldrig kan vara separerat, är en skrämmande tanke. Men efter att ni hade konstruerat illusionen och gjort att den föreföll mycket verklig, minskades rädslan i intensitet genom att bli förnekad och dold. Den fruktan som ni får uppleva som människor i de mest fasansfulla förhållanden, vilka illusionen kan presentera er med, är ingenting jämfört med den FRUKTAN som separationen från Källan skulle kunna medföra. Detta är varför ni väljer att stanna kvar i er sömn. Det finns en djup och underliggande övertygelse om att Gud önskar förstöra er, för att ni separerar er från Honom och att ni försöker bevisa för er själva att ni inte har behövt Honom.

Men denna fruktan är overklig, det finns enbart KÄRLEK! Allting annat är illusion, en högst skrämmande mardröm från vilken ni snart ska vakna upp. När ni gör det kommer ni att få glädja er i vetskapen om att endast Kärleken finns och att Den omger er i varje stund inom er eviga existens.

Kärleken är Allt! Som människor är det väldigt svårt för er att fatta denna gudomliga Sanning, på grund av att den illusoriska omgivning som ni konstruerade med er ursprungliga Guda-givna Kraft, förefaller vara fullständigt verklig för den lilla mänskliga kroppen som ni valde att bebo för att få uppleva separationen. Kom ihåg, Ni är långt, långt större än det Universum i vilket det förefaller som om ni har er lilla och sålunda obetydliga existens. Universum har existerat i miljarder år, medan de flesta människor lever mindre än ett hundra år, därför verkar ni inte kunna lämna den minsta markering eller intryck på den. Det är en mycket oroande tanke som de flesta av er förefaller att inte ta itu med, för det är oerhört obehagligt för de flesta att upprätthålla en pågående medvetenhet gällande sin skenbart fullständiga obetydlighet. Men naturligtvis är ingen av er obetydlig, och ingen av er skulle kunna vara obetydlig på något sätt, för Ni är Ett med Källan, Ni är oändligt betydelsefulla såsom Guds älskade Barn.

Men de som väljer att gå inombords i hopp om att finna svar, och sedan lyckas stilla sina sinnen och lyssna, finner frid, tröst och lindring, vilket leder till medvetenheten om att livet innehåller så mycket mer, existensen innehåller så mycket mer, än vad den fysiska omgivningen inom vilken ni lever era mänskliga liv, kan erbjuda. Medvetenheten växer gällande att ni verkligen är större än något som ert mänskliga sinne och er kropp kan förnimma, att livet i själva verket är oändligt, medan allting inom den fysiska omgivningen i slutänden bryts ner och löses upp till den intighet från vilken Ni fantiserade fram det till en tillfällig existens.

Den fullständiga och totala kontrasten mellan den fysiska omgivning i vilken ni lever era mänskliga liv och den Verklighet i vilken ni skapades och från vilken ni aldrig har gett er av, är så långt bortom er mänskliga förmåga att begripa, att ni överhuvudtaget inte kan ha någon uppfattning om de under som inväntar ert uppvaknande. Vissa av er har fått se glimtar via Nära-Döden-Upplevelser, och har fått känna den intensitet, den kraft och den villkorslösa acceptans som Kärleken ständigt och för evigt erbjuder er, när ni vidgar ut er ur era mänskliga kroppar till den omätliga rymd som denna Kärlek är. Samt genom att dela med er att ni har fått en gåva av stort värde, till alla som får höra er tala eller läsa om era upplevelser.

Såsom människor behöver ni fokusera på er själva som Kärlek, som har tagit sig en tillfällig mänsklig form. När ni fokuserar på Kärlek, er sanna natur, och ni har för avsikt att känna till den, att vara den, samt att utvidga och dela Den med alla som ni samverkar med, intensifierar ni Kärlekens energifält – den livskraft som bemäktigar er mänskliga kropp – som strömmar genom er och ut till er omgivning i varje stund, sålunda underlättande att förverkliga de nödvändiga förändringar som kommer att hela planeten och alla livsformer som den stöttar.

Ni inkarnerade vid den här tiden precis för detta syfte, i full vetskap om att er hågkomst om er avsikt skulle visa sig bli svår att nå och att förverkliga i praktiken. Men ni var även medvetna om att ni ständigt skulle komma att få kärleksfull och mäktig assistans av ert stöttande team inom de andliga rikena. Ni måste åkalla dem dagligen och återställa er avsikt, vilket är varför det är så viktigt för er att dagligen gå inombords för att öppna era hjärtan för det Kärleksfält som omger er.

Er mänskliga kropp kan blockera Kärleken eller tillåta Den. När ni dömer, skuldbelägger eller engagerar er med behovet att ha rätt, blockerar ni effektivt ut Kärleken, genom att välja ett tillstånd av separation från andra. När ni öppnar upp er för andra genom att acceptera, älska och förlåta dem, öppnar ni era hjärtan och låter Kärleken flöda högst överflödigt genom er på Sin healing-resa. Det var er avsikt innan ni inkarnerade och när ni accepterar att detta är orsaken till att ni befinner er på Jorden och tillåter Kärleken att komma in, så utvidgas Den rikligt ut genom er, varthelst den behövs och ni får känna att Den stärker, lyfter upp och inspirerar er, medan frid och förnöjsamhet ersätter fruktan och rädsla inom er.

Håll ert Ljus högt. Det är vad ni kom för att göra, för Det behövs. Genom att ni gör det så gör ni en enorm skillnad, och lämnar ett mycket betydelsefullt och långvarigt intryck på världen och på alla som ni samverkar med.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Sananda via John Smallman, July 23, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...