Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 25:e juli 2017

Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 25:e juli 2017

13 Imix, 4 Vayeb, 13 Caban

 

Selamat Jalwa!

Grunden till förberedelsen av leveransen verkar vara genomförd. Vi fortsätter dock att vara förbryllade av den uppenbara bristen på samordning för en massleverans, och det förvånar oss. Ändå är vi säkra på att vi, trots att vi saknar en färdig plan, får den utlovade delen, som till slut kommer att ges till alla. Därför är vi fortfarande förvånade över de framsteg som görs, utan någon tydlig handlingsplan. Med andra ord, trots den här kaotiska processen, så går allt bra. Det är det här krånglandet som får oss att tro att vi går framåt!

Den galaktiska ”planen” fortsätter med kraft. Vi förväntar oss därför att se en stor grad av speciellt inriktade aktiviteter. Alla kabalens återstående knep, blir systematiskt besegrade och tecknen på framgång utvecklar sig oundvikligen. Dessa indikationer innebär att leveranserna snart är klara för start. Något underbart håller på att ske. Var därför medvetna om att många speciella omständigheter verkligen är i antågande.

Konstigheterna som omger projektet, har blivit påtagliga. Vi är övertygade om, som vi nämnde tidigare, att någonting underbart håller på att hända. Den kommande tiden är verkligen någon, som kommer att uttryckas med en känsla av fulländning och glädje. Allt är färdigt att rullas ut snabbt. Vi förväntar oss att de återstående nödvändiga uppgifterna ska slutföras, och att fler dolda steg i denna process kommer fram. Det är dessa till synes motsägelsefulla fakta, som både verkar förvånande, men ändå helt riktiga.

På det här slumpmässiga sättet förflyttar sig projektet hela tiden framåt, och kabalens intriger lyckas inte. Vi upprepar, att vi fortsätter att vara övertygade om att de leveranser som lovats, verkligen kommer. Dessa fakta ger oss en bra återupprättad framgång. Mirakel kombinerade med gudomliga handlingar, är på gång. Guds nåd ger oss känslan av att ett antal stora handlingar är redo att utvecklas. Var därför redo att ta emot, och erhålla det ni så länge har väntat på ska manifesteras för er! Var alltid redo för stora serier av underverk. Mirakel sker verkligen!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi har sett en viss motvilja mot att slutföra de gemensamma uppgifterna, förmodligen på grund av de många tillvägagångssätten för det som fortfarande finns kvar att slutföra. Lösningen blir stegvis klarare, och detta nödvändiga dilemma förväntas bli löst, för att kunna slutföra de nödvändiga hemliga leveranserna. Egendomligheterna har helt enkelt varit för komplexa, för att lätt kunna förstås. Vi förväntar oss till fullo, att det nödvändiga tillvägagångssättet ska göra att allt blir slutfört i rätt tid.

I detta gudomliga ljus, kan de nödvändiga utbetalningarna slutföras, tillsammans med de återstående stegen för att den nya NESARA-republiken, ska kunna manifesteras snabbt. Var redo för de gudomliga utbetalningsstegen. Dessa, som redan nämnts, kommer snabbt att tillåta den nya republiken, och ersätta den gamla olagliga! Vid den tidpunkten kan de processer som behövs för att slutföra RV komma. Sedan kan NESARA-republiken tillsättas. Dessa händelser kan sedan sprida välståndet, och uppfylla många av de grundläggande dekreten från Himlen. Halleluja! Halleluja!!

På detta mest heliga sätt, kan det gudomliga dekretet som vi bad himlen om, barmhärtigt genomföras. Dessa gudomliga visioner tillåter också att era humanitära projekt kan genomföras. I detta Heliga Ljus, kan den gudomliga planen uppfyllas. Vi önskar ingenting hellre än att Himlens önskningar blir utförda. Vi kan då tacka Himlen, och de som så storartat utförde dessa mest heliga önskningar. Detta kan bara leda till det Himlen så djupt önskat för alla! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi att notera de många händelserna som ägde rum, runt denna heliga blågröna glob. Håll bara kvar er stora vision och titta efter några mirakel, som plötsligt kan dyka upp! Vet, kära Ni, att det oräkneliga och oändliga utbudet från Himlen verkligen är ert! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...