Inger Kanaliserar Sitt Högre Jag, 6 februari, 2022

Från Mitt Högre Jag

Med all denna information som kommer från så många olika håll kan det vara svårt att få en balanserad och rättvis bild av nuet i världen.

Det som kan vara svårast att förstå är varför människor inte kan se det som händer framför deras ögon så uppenbart och avslöjande, med all propaganda för det stora skådespel som utspelar sig för att få människor att bli påverkade av allt som skrämmer dem till lydnad.

Med mycket små medel kan de mörka påverka de flesta människor till att inte försöka tro på de människor som har insett att allt inte är som det ska vara. Att inte tro på att människor kan ta sin frihet tillbaka och leva som de vill utan kontroll och påverkan.

Människor som har en högre andlighet och vibration kommer att tala om sanningen för folket på ett sätt som inte går att ignorera. Dessa sanningar är obekväma och svåra, men ändå nödvändiga för att vända denna rädsla för sjukdom och vaccin.

När människorna har förstått vidden av detta bedrägeri mot hela den mänskliga rasen kan det bli en förändring på Jorden. Det är först då som friheten kommer och viljan till ett fredligt liv för alla i befolkningen. Det har börjat med mångas förståelse att denna tid vi lever i har ett syfte som är av ett högre och mer avgörande syfte i andlig mening till detta kaos i samhället.

Trots allt har ändå människorna höjt sin vibration och medvetenhet till en högre dimension från den tredje dimensionen och detta mirakel gör att allt fler människor känner att det får vara nog med kontroll och påverkan i deras liv.

Hoppet står till att mänskligheten tar sitt förnuft till fånga, för att innerst inne vet alla att det inte går att leva på detta destruktiva sätt längre. Allt för mycket har förändrats under pandemin och många fantastiska och innovativa förslag har kommit om att det går att förändra och förbättra sina liv i arbete och försörjning exempelvis.

Att ha tillit till att det är ordnat för mänskligheten till ett fantastiskt avslut på denna svåra tid till en framtid där alla får leva sina liv i fred och harmoni på egna villkor, kan påskynda denna utveckling och som är bestämd sedan tidernas begynnelse.

Tilliten är stor till mänsklighetens kraft och förmåga till sin egen frihet och kärleken till mänskligheten är villkorslös.

AMEN

Du gillar kanske också...