Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag, 20 december, 2022

Från Mitt Högre Jag

Jag går genom skogen mot stranden vid havet och det doftar av gran och mossa. Snön är nästan borta och marken är mjuk av all fukt efter snön. Molnen är tjocka och mörka, denna decemberdag.

Havet är lugnt med endast några vita toppar på vågorna och sjöfåglarna är tysta. Jag sätter mig på en bänk på stranden och ser ut över havet med alla små öar och det är väldigt vackert och fridfullt. Jag känner mig iakttagen och det har kommit en man som vill ge mig ett allvarligt meddelande om de kommande veckornas utveckling.

Det är med stor sorg som vi vill meddela människorna om en ny stor virusattack som blir avgörande för många människors varande på Jorden. Bland dessa människor finns de som måste avlägsnas från Jorden så fort som möjligt för att de inte ska göra mer skada på Jorden än vad de redan har gjort. Många av dessa varelser är inte mänskliga utan styrs av artificiell intelligens för att förinta mänskligheten och dessa elimineras själva från Jorden. Däremot är det många andra människor som lämnar Jorden i sjukdom och efter svåra biverkningar av giftiga vacciner.

Denna tid är nödvändig för att få folket att vakna upp från den gamla verkligheten och inse att nu gäller en ny tid som har helt andra avsikter för Jordens folk. Nu ska freden prioriteras och mänskligheten har en skyldighet mot varandra att höja vibrationen till en högre medvetenhet som kommer att främja samarbetet mellan nationerna på Jorden för freden.

Denna tid börjar nu för att fortsätta i det tusenåriga fredsriket. Människorna är det välsignade folket som med Vår Herres nåd leder till seger.

AMEN

Du gillar kanske också...