Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 februari 2022

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 8 februari 2022
Hur man Hoppar Över Tidslinjerna och Accelererar Uppstigningen
Vi är ofta positivt överraskade av mänskligheten och hur ni kan få dessa plötsliga utbrott av högfrekventa vibrationer att stanna. Vi ser många av er som hoppar över tidslinjerna och går till mycket bättre verkligheter på ett ögonblick, därför att ni är villiga att göra det nödvändiga arbetet med er själva som gör det möjligt för er att hänga med i uppstigningsenergierna, vilka är omvandlingsenergier. Uppstigningen handlar inte bara om att ta er till en bättre plats för att ni har varit en bra person. Uppstigningen handlar om att hjälpa er att omvandla er själva inifrån, vilket sedan skapar en bättre plats omkring er. Och det är vad ni gör hela tiden.
Så när ni ser förbättringar i era liv beror det på att ni har gjort förbättringar inom er själva. När ni känner att energierna är starka och kraftfulla i vilket ögonblick som helst, vill ni överlämna er till dem. Ni vill lita på att energierna kommer att hjälpa er, att de var menade för er och att de tar er till ett högre vibrerande existensplan, vilket också är en bättre tidslinje. En tidslinje är bara en serie av nu-ögonblick som är sammanlänkade och som är logiska för hjärnan. Men ni behöver inte stanna kvar på en tidslinje. Er hjärna är ganska kapabel att ta över och förklara för ert barnsliga, fantasifulla jag att ni inte kan  förvänta er att saker och ting ska vara så mycket annorlunda än de var igår. Er hjärna tycker faktiskt om begränsningar, eftersom begränsningar hjälper hjärnan att förstå er värld och hur den fungerar.
Men ni är där för gå bortom hjärnan, och gå in i världar som hjärnan omöjligt kan förstå. Era sinnen kan inte ens föreställa sig verkligheter som ni har framför er. När ni överlämnar er till det som händer överallt omkring er – energier som stödjer er omvandling och uppstigning – kan ni släppa på kontrollen och följa med strömmen, och låta er själva föras till en tidslinje med bättre känsla. Det är mycket lättare när ni slutar att försöka lista ut det. Det är lätt när ni släpper den mentala gymnastiken och all mental bearbetning, och istället låter er känna efter vad som håller på att hända, och gör den känslomässiga bearbetningen och den vibrationsaktivitet som ni vill uppleva.
Så här fungerar Universum; det är faktiskt ganska enkelt. Och när ni väl får kläm på det kan ni leva precis som ni vill, gå vart ni vill och till och med vara vem ni vill. Det krävs bara lite fokus. Ni måste fokusera på ett lämpligt sätt för ni fokuserar alltid på något, men ni är inte alltid uppmärksamma på hur ni känner för det ni fokuserar på. När vi ser människor som bryr sig mer om hur de mår, det är då vi ser de gigantiska sprången, de skarpa vänstersvängarna, och de enorma topparna i vibrationen hos hela det mänskliga kollektiva medvetandet. Och det är vad vi gillar att se, och det är därför vi fortsätter att ge er instruktionsmanualen och sedan stödjer er i alla dessa ansträngningar.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...