Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag, 12 maj, 2021

 

Från mitt Högre Jag via Inger Norén

12 maj 2021

 

Med de starka energier som har kommit till Jorden för människorna och alla andra levande varelser, kommer att fortsätta från och med maj månad, och många blir nu väldigt emotionellt berörda. Mycket är det som måste rensas från Jordens kollektiva fält och många känner av det i form av svår smärta och även nedstämdhet. Det är som det ska vara, all denna negativa och svåra nedärvda energi måste lämna Jorden för människornas och alla levande varelsers skull.

Ljuset har som bekant segrat, men tyvärr är de mörka alltmer desperata att försöka hålla kvar sin tillvaro på Jorden som de har bebott i tusen och åter tusentals år. Detta år kommer att bli ett av de svåraste i form av strider och utbrott från de mörka. Många ljusarbetare har fått utstå många attacker och även försök till att döda de ljusarbetare som de tycker har fått för mycket makt och övertag. Ljusarbetarna är däremot väldigt skyddade både av sitt starka ljus och av galaktikerna i atmosfären som strider mot dessa mörka på Jorden och i Universum.

Att vara förberedd att det kommer att bli mer oroligheter i världen på grund av att människorna har höjt sin medvetenhet alltmer och de mörka inte vet hur de ska bekämpa denna högre vibration som de har svårt att leva i. De är beroende av människors rädsla bland andra negativa känslor som de gärna framkallar för att få sin föda. Att alla människor försöker höja sin medvetenhet i form av att endast känna glädje för stunden och tänka positiva tankar för alla och sig själv inte minst, kommer de mörka att till slut ge upp att försöka förstöra och hindra uppstigningen för människorna. De vet att deras tid är över, men försöker ändå med alla medel de kan att hålla sig kvar.

Det har visat sig att det är fler varelser med mänsklig skepnad på Jorden än rena människor och detta är även en svårighet att försöka få dessa varelser att lämna Jorden med att förpassa dem till sina egna planeter eller att de lämnar Jorden till andra sidan väven. Det är endast de rena människorna som kommer att bebo den nya Jorden i den femte dimensionen, men det kan hända att det även är andra varelser från andra stjärnsystem som vill bebo Jorden och som då kommer med sin rätta identitet. De får inte komma i mänsklig skepnad. Den nya tiden och den nya Jorden är endast till för människor att bebo Jorden för att alla ska kunna växa och utvecklas till de stora och fantastiska varelser som människorna kommer att vara som art i Universum.

Det är en mycket spännande tid som vi människor kommer att uppleva och i denna mellanperiod som är en mycket viktig tid och det är nu vi ska tänka oss hur vi vill leva våra liv. Tiden innan nedstängningarna blir inte riktigt densamma eftersom många företag och myndigheter har förändrats. Man kan inte räkna med att kunna gå tillbaka till tiden innan pandemin. Det har gått alldeles för lång tid för att gå tillbaka till det gamla som det var tidigare. Detta var meningen och att försöka tänka på att allt har en mening och att allt är precis som det ska vara. Lita på att den gudomliga planen fungerar exakt som den ska och att allt är bestämt och välsignat av vår Fader Gud.

AMEN

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

 

 

Du gillar kanske också...