Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 november, 2021

Det är en ny verklighet som skönjas vid horisonten och den skyndar långsamt för att alla ska kunna känna denna nya och underbart rena frihet för folket.

Energierna är starka och många portaler är öppna för att de som vill har möjlighet att komma i sin stillhet och meditation för påfyllnad av dessa fantastiska kärleksenergier som gör att övergången till en högre dimension med Moder Jord bli skonsam.

Alla har möjlighet till denna energi för att få en högre vibration i sitt varande på Jorden. Det är en annan del av Universum som vill förmedla ett budskap till de som är redo att vilja följa med i uppstigningen med Moder Jord till den femte dimensionen och alla aspekter tas till vara för var och en.

Det är av stor betydelse för alla varelser i Universum att så många människor som möjligt vill följa med till den högre dimensionen och bli en multidimensionell varelse som alla andra i detta Universum. Galaxen är säker med de av människornas bestämmelser för alla varelsers varande som avser mångfalden varelser och alla ska finnas för sin unika art.

Rikena i de inre sfärerna är sammankomna för att hjälpa mänskligheten så mycket de kan i att skydda och stärka för kommande tider i oroligheter. Sjukdomar och svält är övergående och att ha tålamod till ett nytt varande i livet är att föredra. En ny verklighet skönjas och ett nytt liv är pånyttfött. Människor var beredda på ett nytt sätt att leva i fortsättningen och det avser hela befolkningen på Jorden.

AMEN

Du gillar kanske också...