Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – Svårare Tider, 11 juli, 2022

Svårare tider

Minns de goda och trevliga stunder med vänner och fantastiska energier för att snart väntar bistrare tider och det är början av år 2023. Åren 2020–2022 har varit svåra år men som inte är något i jämförelse med år 2023.

Allt eskalerar i destruktiva händelser som avser sjukdom, vaccin, nedstängningar och svält och alla länder kommer att drabbas, även de som är välbeställda. Att vara förberedd på en tid med svårigheter och umbäranden kan vara ett sätt som underlättar. Var säker på att detta blir verklighet.

Att se nyheter i media på ett annat sätt kan också underlätta eftersom allt måste komma fram i ljuset och dras upp med rötterna för att nya frön ska kunna växa till något bättre för världen. Det är faktiskt något positivt som händer. Allt måste komma fram för att bearbetas och förlåtas av människorna innan alla kan gå vidare i sina liv till en bättre framtid på den nya Jorden.

Människorna har höjt sin medvetenhet betydligt under detta år och det märks i de många protester mot ledare som inte lyssnar på sin befolkning. Detta kommer att sprida sig över världen på grund av att vibrationen har höjts så mycket för alla i befolkningen och även medvetenheten.

Denna utveckling har människorna valt själva även om det är den svåraste vägen för att klara övergången från en destruktiv era till en era med en helt ny och fredlig verklighet för alla i befolkningen. Det bevisar att mänskligheten är redo för sanningen om vad som har hänt i historien och i denna tid. Allt måste komma upp till ytan för att beskådas, bearbetas och förlåtas för ett fortsatt varande för mänskligheten. Det är upp till mänskligheten att ha viljan att förstå detta händelseförlopp.

Kärleken och medkänslan kommer att bli det avgörande för att få människorna att förstå det viktiga i att alla samarbetar för ett avslut på denna svåra period och den gamla eran. Då först har ljuset vunnit och det mörka försvunnit från Jorden.

Hur fort detta scenario kommer att ta är beroende på människorna själva. Det kan gå fortare än man tror men även ta några år innan allt är över till en ny era som blir det tusenåriga fredsriket.

Hoppet för mänskligheten är stor och kärleken känner inga gränser för detta starka släkte, och så är det.

AMEN

Du gillar kanske också...