Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 juli 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 9 juli 2022

 

Jag är Judas och jag har nu kommit till er för att prata om en del saker som jag vet att många har funderat på. Det som jag tänker först på är att ni alla frågar er … vad är det som nu kommer att hända. Vad är det som händer i världen och hur ska jag förhålla mig till det som jag vet eller ser. Hur vet jag om det är falskt eller sant. Ser alla det som jag ser eller uppfattar alla det på olika sätt utifrån den kunskap eller erfarenhet de har. Ja, så är det nog till en viss del, men samtidigt påverkar alla händelser vartannat och bidrar till nya kunskaper och erfarenheter och det sker så snabbt idag, så allting kan ändra sig på ett kort ögonblick. Allt fler människor vaknar upp till sig själva och får en annan syn på världen och den jord de lever på, än vad de hade för bara några månader sedan. Den broder du kände för ett år sedan kan ha förändrats till en helt annan broder idag, så släpp alla förutfattade tankar om dina medmänniskor. Utvecklingen går så fort nu, så det kommer att hända mycket på bara en kort tid. Var öppen i sinnet för det som händer dig och för det som händer runt dig. Det finns en mening med allt, den är kanske just nu dold för dina ögon, men den kommer snart att uppenbaras för dig. Det är när du förstår den som du kan agera på den. Det är här det viktiga beslutet måste fattas, agera inte i affekt utan lyssna först in din inre ledning. En negativ handling kan utföras i ett omedvetet tillstånd, men när en förståelse kan erfaras genom ett lugnt tillvägagångssätt kan den förståelsen utmynna i en kompromiss eller i en positiv handling. Det här sker inte om man dömer ut en medmänniska som har varit omedveten om att ha orsakat en olägenhet eller skada för någon annan. Det är alltid bättre att förklara sin egen eller någon annans upplevelse av den situation som har uppstått än att döma och anklaga. Det resulterar endast i att han/hon kryper in i sitt skal och försvara sig med näbbar och klor. Det sker kanske till en viss del ändå men inte med samma intensitet. En öppning kan lättare skönjas och en förståelse kan träda in, något som inte blivit sett kan plötsligt bli synligt.

Ja, det var lite om det, kära Jordbor, det är många som funderar på, hur kan jag väcka den broder som jag håller kär, människor som jag umgås med och har ett nära förhållande till. Vi vill ju att de ska vakna och förstå det som du själv har upplevt eller sett. Det kan vara en svårare bit att lösa eftersom det mesta sker genom egen erfarenhet och att de erfarenheterna kommer när du är redo för dem. Det enda du kan göra är att visa på ditt eget sätt att leva och att du mår bra  i det du gör. Det kan vara en inspiration till att pröva nya saker och att vilja vidga sina vyer lite grann. Det ena kan sedan leda till det andra. Nya erfarenheter fås och en ny förståelse och samhörighet kan växa fram mellan er. En så kallad förlorad vän kan också hitta tillbaka till dig, eftersom han/hon fått nya erfarenheter och har nu större förståelse och insikter om det du själv har erfarit eller upplevt. Livet kan gå likt en berg- och dalbana för att sedan få ett rakare och jämnare spår. Vänner skiljs, vänner återses och nya vänner kommer in det är en ständig rörelse, där livet går fram i små, små cirklar. Var bara öppna i sinnet och ta emot det som kommer och var varsam med det du ger ut. Det är bättre att vara eftertänksam än impulsiv. En spontan handling som kommer inifrån dig och är positiv för dig själv och andra är däremot något som du ska tillåta dig. De ger oftast goda resultat och ökar ditt välmående. En spontan handling kan göra en glad och få en att skratta. Det kan vara själens sätt att kommunicera ur ett högre perspektiv. Allt som gör dig glad och harmonisk och få dig att njuta mer av livet är bra för dig och även för andra som befinner sig runt dig. Var spontana, glada och påhittiga, kära Jordbor. Dela er glädje och er visdom. Det är där ni finner er kärna och er styrka.

Sprid ljus, sprid kärlek och sprid glädje.

Stor kärlek

Judas

 

 

 

Du gillar kanske också...