Isis via Pamela Kribbe: Frihetens Ande 13 oktober 2022

 

Isis Genom Pamela Kribbe: Frihetens Ande

13 oktober 2022

av Pamela Kribbe

https://www.jeshua.net/channelings/isis/the-spirit-of-freedom/

Jag är Isis. Jag är den fria anden i er alla. Ni kan se mig i en fågels rörelse, flygande genom himlen eller i vatten som rinner genom en flodkanal. Jag flyter och rör mig hela tiden. Min energi kan inte fastna i begränsningar baserade på rädsla och behovet av kontroll. Jag är en kvinnlig energi, fri från begränsningar.

Jag är här idag eftersom den kvinnliga energin på Jorden vaknar till en högre nivå av sig själv. Den kvinnliga energin har varit undertryckt under lång tid, men det fanns en anledning till att detta hände. Det finns stora utvecklingscykler i er mänskliga historia och den manliga och den kvinnliga energin utvecklar båda sig själva och försöker komma till en balanspunkt inom människor. Ni är varken man eller kvinna, ni är båda. Och du är inte beroende av någon av dem; du är en fri ande utan begränsningar. Om du fastnar i tanken att du bara är man eller bara kvinna, blir du fängslad av begränsande tankeformer som har förts vidare till dig av ditt samhälles traditioner. För att vara en fri ande behöver du elementet av lek i ditt liv: lekfullhet, glädje, frihet från begränsande strukturer, såväl som både den manliga och kvinnliga energin som finns tillgänglig för dig, oavsett om du är man eller kvinna. Traditionen har tvingat er till begränsade bilder av hur det är att vara man eller kvinna och ni lider alla av dessa bilder.

Nu, som en början, om du är en man, skulle jag vilja att du föreställer dig att du har en kvinnlig kropp, eller om du är en kvinna, föreställ dig att du har en manskropp. Res med din medvetenhet in i din kropp, in i ditt hjärta och känn att du är fri inom dig själv. Föreställ dig, bara för skojs skull, hur det skulle vara att ha en kropp av det motsatta könet. Du har faktiskt levt liv som det motsatta könet, så det är inte så svårt som du kanske tror. Lägg märke till skillnaden i energier när du är i kroppen av det motsatta könet. Vad skulle förändras för dig om du var i den här kroppen? Skulle du göra saker annorlunda; skulle vissa saker kännas lättare för dig? Lek bara med den här bilden och välkomna energin från det motsatta könet – den är en del av dig.

Sexualitetens energi har blivit fullständigt perverterad av mänskliga traditioner av rädsla och begränsning. Sexualitet och själen, den fria anden, hör ihop, men de flesta religioner säger något annat. De konstaterar att de mänskliga passionerna, såsom sexuell lust, är av ”lägre” natur, medan energin av disciplin och regler, och fokus på den ”högre” naturen, antas vara god och ren. Men när du gör en sådan uppdelning avskiljer du dig själv. Sexualitetens energi handlar inte bara om sex, det handlar verkligen om livet. Allt liv kommer från den sexuella energin hos människor och i naturen, och dansen av manliga och kvinnliga energier är själva kärnan i livet. Sexualitetens energi är starkt i behov av helande och av ett annat perspektiv.

Nu ber jag dig att ansluta till ditt andra chakra som är i mitten av din buk. Förnim hur källan till kreativitet inom dig finns där. Sann kreativitet kommer från själen och är fri från begränsningar, och även om den också är sexuell till sin natur, är den inte begränsad av den snäva definitionen av sexualitet. Sann kreativitet är pulserande och levande; den vill utforska och uttrycka sig på ett passionerat sätt, och det är vad som händer när själen ansluter till det fysiska planet. När själen blir förkroppsligad som människa kan kroppen ge dig glädje och njutning, och det är inget fel med det.

Anledningen till att sexualitet ansågs suspekt, och undertrycktes av religiösa traditioner, var att det fanns en stor rädsla för den kvinnliga energin. I mansdominerade samhällen eller församlingar blev den kvinnliga energin ett hot eftersom den bryter ner stela maktstrukturer och öppnar upp för känslor. Det finns en paradox inuti den manliga energin: på någon nivå längtar den efter sexuell förening, men samtidigt har den en enorm rädsla för sexualitet i ordets vidare bemärkelse. Rädslan är inte så mycket den fysiska handlingen, utan sexualitet som liv, kreativitet, utforskande, att gå över gränserna.

Till exempel, när du blir kär i någon, tappar du din känsla för gränser och du går in på okänt territorium, och detta känns magiskt för dig. Men energin i att bli kär handlar inte bara om relationen mellan en viss man och kvinna, den är mer universell än så. Det handlar om glädjen i att utforska, att gå bortom det kända till det okända, att känna magin och livets mirakel. Denna mycket fria energi att röra sig bortom sig själv, att överskrida sina gränser, är kärnan i den kvinnliga energin, men den var ett hot mot de styrande makterna, och speciellt mot de manliga maktstrukturerna.

När du undertrycker och misstänkliggör den sanna innebörden och vitaliteten av sexuell energi skapar du många problem för dig själv; du blir neurotisk genom att undertrycka en vital del av dig själv. Du saknar friheten att leva livet med glädje, att känna dig hel för dig själv. Du blir splittrad mot dig själv och du tror att du behöver lyda regler och discipliner som inte kommer inifrån dig själv, utan påtvingas utifrån. Man alienerar sig från livets källa och detta är vad som faktiskt har hänt i det mänskliga samhället. Eftersom livets krafter och sann kreativitet var fruktade, tog energin av kontroll och undertryckande över och det dödade den mänskliga anden.

Saker och ting förändras nu men du kan fortfarande se effekterna överallt omkring dig. De flesta människor är deprimerade, kanske inte i klinisk mening, men de använder bara en liten del av sin verkliga potential och har bara en begränsad koppling till sin fria ande, sin själ. De är blockerade av dömande och regler och principer som de tror att de bör följa för att må bra, men dessa lagar kommer inte från en sann andlig källa.

Jag ber nu att du bjuder in min energi i hela din kropp, att välkomna tillbaka andan av glädje och frihet och livslust. Du är hel, du är inte uppdelad i bra och dåliga delar. Denna idé är nonsens; varje del av dig är levande, och livet inuti dig söker ett hjärtligt uttryck. Alla delar av dig kan och vill gärna delta i detta uttryck. Även de mörka känslorna eller passionerna har en kärna av ljus inom sig; de behöver bara förvandlas av en ande av vänlighet och förståelse, och inte hållas fångna av rädsla och förtryck.

Så bjud in min ande i ditt hjärta och känn att den är din egen. Jag är inte utanför dig, jag är närvarande i varje cell i din kropp – jag är livet självt. Jag är den del av din själs energi som älskar livet, som vill njuta av det och ha äventyr. Jag är den del av dig som inte är rädd för förändring, för att gå vidare och för att acceptera det nya. Tillåt mig att flöda in i din kropp och betrakta mig som din vän – du kan flyga med mig.

Föreställ dig att du har vingar och flyger uppåt, och för ett tag lämnar du jordens tunga energi under dig. Du ser lidandet på Jorden, det fysiska lidandet, men mest av allt ser du den känslomässiga smärtan. De flesta människor på Jorden känner sig väldigt fängslade i sig själva. De kan inte ta sig ur sig själva eftersom deras tankar begränsar och inskränker dem. Och när du ser ner på detta lidande när du är uppe i himlen, känner du dig fri eftersom du vet att du inte behöver förändra någonting; du behöver inte göra något för att rädda mänskligheten. Du vet att när du förkroppsligar din egen fria ande – när du litar på dina egna önskningar, dina passioner, din sanna kreativitet – så blir du din egen bästa vän och du börjar utstråla en energi som är till hjälp för människorna runt omkring dig.

Det är viktigt att inse att när du uttrycker denna frihetsenergi kan det vara skrämmande för vissa människor eftersom du knackar på dörren till deras fängelsecell, och att göra detta kan ibland kännas som ett hot mot dem. De kanske tycker att du är för vild, för annorlunda, för fri; men låt dem bara vara och argumentera inte med dem, slösa inte din energi på att göra det. Du behöver all din medvetenhet och energi för att förbli fokuserad på dig själv, för att bevara den frihetsenergin och för att höra din egen själs vägledning.

När du förkroppsligar andan av frihet, kärlek, liv och glädje, måste du också vara mycket uppmärksam på energierna omkring dig. Känn från ditt hjärta var din unika själs energi är välkommen och lätt kan flöda. Närhelst du känner dig utmattad runt någon eller i en speciell situation – när du känner dig utmattad – lämna bara. Ansträng dig inte för att försöka förändra saker eftersom förändring sker på sätt som du inte kan förutse. Så du behöver inte fokusera din uppmärksamhet på att skapa förändring eller arbeta för det, och du behöver inte övertyga andra människor om vad de ska göra. Om du håller dig inställd på ditt eget hjärta och till livets källa i ditt underliv, då vet du vad du ska göra: du följer helt enkelt glädjens flöde. Det som får dig att känna dig levande och pulserande och inspirerad är vart det är meningen att du ska gå.

Det kan finnas tillfällen i ditt liv när du känner att du inte kan gå någonstans med denna energi. Det verkar finnas en brist på människor eller situationer som gör att du kan uttrycka dig fullt ut, men detta är bara en del av din resa. För att lära dig att respektera dig själv, även när du känner dig ensam och missförstådd, gå ut i naturen. Känn naturens energier på platser där den är vild och fri, så kommer du att känna dig som hemma där. Du måste respektera dig själv och till viss del måste du vara ensam för att göra detta.

Du är här för att skapa en ny sorts medvetenhet och du gör detta genom att vara sann mot dig själv genom att inte försöka förändra något utanför dig själv, genom att lyssna till ditt hjärtas röst och genom att inte bli alltför upprörd av människor eller energier som kan göra motstånd mot dig. Låt dem bara vara; du behöver inte vara involverad i dem. Flyg upp högt på himlen, om och om igen, för att komma ihåg vem du verkligen är: en varelse fri från begränsningar, och din energi kommer att förändras och påverka människorna omkring dig. Men att förändra andra borde inte vara ditt primära bekymmer, det kommer bara att hända. Du är här för att finna glädje i livet, även mitt i tung och tät energi. Och genom att bevara glädjens ande kommer du att ge hopp till andra människor.

Ta väl hand om dig själv; du är mycket mer omhuldad än du tror. Det finns änglar runt dig hela tiden; du är aldrig ensam, inte ens mitt i mörkret. Du är alltid kopplad till livets källa, livet som överskrider alla gränser.

Tack för att du tar emot min ande inom dig.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...