Isis via Elaine DeGiorgio, 28 januari 2018

Isis, 28 januari 2018 

Via Elaine DeGiorgio

Kära Själar!

Den tid har kommit när välsignelser strömmar ner över Jorden och ni får kontakt med kärleken i era hjärtan. För det här är en tid för förening och välsignelse.

Ljus efter Ljus kommer fram och omvandlar er själ till en energi av storhet och lika oskattbart värdefull som den heliga omvandlingen av Kärlekens Gudomliga Flamma.

Kärlek är den ultimata vägen till Uppstigningen och är i sanning Gudinnans väg … för var och en av er bär på Guds Feminina gnista inom er.

Jag har kommit för att förankra spiraler av Gudomlig Energi i era hjärtan … guld, silver, violetta och magentafärgade strålar samt Kosmisk Kärlek och Kunskap. Ljusets pyramider är aktiverade nu och frekvensen på er planet förändrar ert medvetande. Uppstigningen är nyckeln, och många uppstigna själar tar emot Gudomliga Koder från den Stora Centralsolen och den Galaktiska Kärnan.

Uppstigna Själar håller på att förena sig med sina öden. Deras heliga vägar kommer att avslöjas. Mycket arbete som mänskligheten har utfört på Jorden är enastående, och många människor söker sanningen om sitt öde.

Sanningen om Uppstigningen kommer att avslöjas och det börjar med er mina kära, eftersom ni, som Ljusbärare, är här på Gaia för att skicka chockvågor genom hela mänskligheten. Ni har gått med på att komma till Jorden denna gång som Ljusbärare.

Steg för steg får ni ta del av det Gudomliga Medvetandet när de 33 medvetandeportalerna har aktiverats, och de aktiveras i samband med att ni ansluter er till Kristusmedvetandet, som höjer er över och bortom den kosmiska sfären, där ni kommer att få tillgång till större kunskap om detta Universum.

Frekvenser av harmoni kommer att breda ut sig, och er inre Ljuskammare kommer att balanseras och påverka jämvikten mellan det Gudomligt Maskulina och Feminina. Tidslinjerna för det Heliga Prästerskapet omfattas än en gång för att frambringa en ny våg av energi. Jag arbetar med mitt Prästerskap just nu för att aktivera Ljuskammaren i deras hjärtan.

Vårt fokus är på de områden på Jorden som fortfarande lider stort, och vi sänder helande strålar till människornas hjärtan där.

Mina kära, jag ansluter er nu till healingkammaren på den Stora Centralsolen, från vilken jag sänder er min kärlek och helande kraft. Det är härifrån jag övervakar planeten som ni bor på.

När ni ansluter till er tidslinje är det dags att samla ihop de skärvor ni lämnat efter er, så att ni kan läka och omvandlas. Min närvaro har frigjort mycket rädsla och falska övertygelser som människor har haft i eoner. Förvrängningen av sanningen har orsakat stora missförstånd.

När ni nu knyter an till och sammanfogar era tidslinjer, kommer ni att uppleva en stark känsla av en sammanslagning med parallella verkligheter som för med sig ett djupare helande och en större förståelse, i synnerhet en djupare känsla av er själva som invigda i Ljuset, som präster och prästinnor i forntiden.

Den Heliga Visdomens Väktare har aktiverat den Forna Kunskapen på er planet, och Sanningarna kommer att komma fram. Dessa Sanningar har alltför länge varit dolda för er och den Gudomliga Gudinnan har varit tyst alldeles för länge.

 Kära barn, det är dags för er att säga er Sanning när vi nu aktiverar den Blå Strålens Halschackra med Ljusets Platinafärgade Stråle. Ljusets Högre Dimensioner håller på att komma fram och de Gudomliga Mästarna och Monadenergin håller också på att komma fram för att prata om den Sanning som en gång gick förlorad. Den var dold och låg inaktiv på er planet i eoner.

Den institution som reglerade Sanningen på Jorden finns inte längre. Vi håller på att väcka upp Själar, steg för steg från deras slummer, för att de ska minnas. En ny våg är på väg och många Själar aktiveras i detta nu.

Från mitt säte på den Gudomliga planeten Sirius A – den Stora Centralsolen – förenar jag mig med alla Ljuslegioner och många Ljusarbetare och sänder er alla Gudomlig Kärlek.

Jag är Isis och jag talar genom Elaine idag!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.EraofLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

Du gillar kanske också...