Jeanette Svärdby kanaliserar Sananda på Ljusarbetarmötet i Stockholm 19 augusti, 2018

Jeanette Svärdby kanaliserar Sananda

på Ljusarbetarmötet i Stockholm

19 augusti, 2018

 

”Det är med stor Glädje jag är hos er i den här stunden, mina älskade vänner, mina kära systrar och bröder. Jag, Sananda är med er, samt flera av våra gemensamma vänner i de högre sfärerna. Vi är många som i den här stunden med stor glädje ser ert arbete. Ni har gjort ett stort arbete med er själva och vi ser hur påfrestande det är för er i stunder, för era fysiska kroppar är kännbart påverkade i omgångar av alla processer ni går igenom, för att alltmera ta emot ljuset in i era system, till att omvandla det som icke av ljus är i era kroppar.

Vi ser hur folket alltmera runtom planeten vaknar upp i en medvetenhet till att ha gått i slummer, i blindo, och nu alltmera ser och hör sin inre vägledning. Alltmera tar ni emot ljuset in i era system och ni känner det, ni som vakna är, hur era fysiska kroppar, energikroppar, vibrerar alltmera.

Det har varit, och det är, en oerhört intensiv tid för er, då tröttheten bland annat är något ni är bekant med – detta är ett av många symptom ni kan ha uppmärksammat. Många har upplevt frågor, tankar, känslor som fullkomligt snurrat inom er och gjort er förvirrade – Vem är ni? Vad kan jag? Kan jag någonting? Ifrågasättandet om era egna förmågor – ifrågasättandet om ert förstånd.

Så här är det – vi kan säga gamla programmerade mönster, system som funnits i ert system som alltmera faller bort, men har varit påtagligt starkt under en tid nu, allteftersom kommer ni märka att detta försvagas, att det skiftar, ni låter nya former av tankar ta plats som är mera gynnande för er. Ni alltmera uppmärksammar era tankar då ni alltmera vakna blir, och medvetet börjar fokusera på tankar som är gynnande för er, vilket också skapar er yttre verklighet.

Genom att ni står i kontakt med ert hjärta, er inre önskan, känner er inre önskan, ser er önskan – så låter ni den ta form, genom att det är där ni håller ert fokus vid vad ni vill, vad ni önskar och medvetet skapar det ni är värda, älskade vänner.

För att ni ska bibehålla ert fokus, er balans, är vikten av stillheten oerhörd. Vikten av balans … balansen återfår ni genom stillheten, genom att vistas i naturen … återfår ni balans och ser alltmera klart. Att hålla er i balans vill jag påtrycka här, är oerhört viktigt och energierna är oerhört intensiva nu och kommer fortsättningsvis vara, i perioder. Allt sker mycket snabbt, mycket intensivt.

I stunder då ni upplever att ingenting sker, så vill jag säga att väldigt mycket sker i olika skikt av er.

Dessa stunder kan kännas som en andhämtning ifrån intensiva stunder och här vill jag påminna er om livet … att ni upplever livet … ni är och gör de saker ni älskar, de som fyller er, och umgås med människor som förgyller er stund; skratta, le, älskade vänner, hoppa, dansa, gör vad ni fylls av.

Många kan hamna i en allvarsam känsla över sitt uppvaknande och här vill jag säga att livet som pågår är det som ska upplevas och hur ni upplever det är ert eget val – ni har valet att välja lättheten, glädjen och i det friheten; jag önskar att ni giver det ert val. I lättheten, i skrattet och glädjen hålls vibrationen mycket hög, vilket ni behöver.

Ingen har förr haft så mycket arbete med er själva och planeten i sin helhet. Det är stora skeenden på gång utanför er och så många har skiftat energi i sitt inre och har höjt sina energier, tagit in så mycket ljus att dessa lägre energier inte längre kan kvarhållas på planeten som helhet.

Dessa skeenden kommer att äga rum och kommer att väcka er uppmärksamhet då det kommer att förbli synligt för mänskligheten, synligt det som har funnits under lång, lång tid, dolt för er alla – Dolt för att hålla er hanterbara.

För att hålla människor hanterbara sprids information, strukturer som funnits under lång tid för att hålla er styrda, hanterbara, även i rädsla, även en omedveten rädsla.Och allt detta har mänskligheten trott vara, under så lång tid. Mycket av detta kommer nu nå sitt slut.

Det är dags för nya strukturer att byggas upp och låta gamla system rasa samman, som icke av kärlek är och det är kärleken som råder, det är tiden för kärlekens inträde som nu är och det är det ni är här för, älskade vänner, det är det ni arbetar för. Allt det vackra arbete ni gör med er själva återspeglas på hela planeten och det är här vi med glädje omfamnar ert mod, med största kärlek omfamnar vi er.

Det är dags att stå upp för er själva, för att stå för er sanning, i kärlek, för att leva i era vackra hjärtan, för att leva och tala er sanning, också ert mod och er uppriktighet. Här kan finnas energier som kan finnas i era system som påverkar er, som tynger er i de stunder ni vill stå upp för er själva och det ni tror på, det ni önskar.

Det är här vi vill att ni nu sluter era ögon, tar några djupa andetag…

Ni faller alltmera in i kontakten med ert hjärta …. och ni låter energin i era vackra hjärtan expandera ut i era kroppar … ni står förankrade med Moder Jord, i den innersta kärnan i Jorden … energierna … ni står förankrade med Universum, med Moder/Fader Gud /Allt Som Är.

… känner värmen, kärleken vibrera i allt ni är … känner kontakten till allt som är …

… känner era celler, era små inre portaler vibrera och väckas till liv där slummer har funnits …

… för att ta emot detta ljus … koder av ljus … av er … ni känner med ert andetag luften som strömmar genom er … känner energi i er nacke väckas till liv för ert medvetande …

… uppmärksamma ………. omfamna … omfamna den ni är och allt ni är … och stå i ert ljus, i er kraft …

… leva som ni önskar i er sanning … och tala utifrån hjärtat med kärlek, i tillit till er själva

……  lev för att uppleva, för att återupptäcka dom ni är, att minnas … er skapelse …

Ni är älskade… vi älskar er … vi finns med er när ni så vill

I kärlek, i glädje tackar vi för den här stunden

Tack!”

Tack Sananda!

Stort tack Jeanette!

 

 

 

Transkribering från ljudfil: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...