Jeshua – Det Större Fältet, 7 juni 2024

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jeshua – Det Större Fältet

7 juni 2024

Pamela Kribbe kanaliserar Jeshua

https://www.lightraisersworldwide.com/

Kära vänner, jag är Jeshua.

Jag hälsar er som en vän och jämställd. Känn min kärlek och respekt för dig. Jag är med dig och sträcker ut min hand till dig som en bror som känner till de djupa känslor du kan möta i jordelivet. Jag förstår dina tvivel, dina rädslor och det missmod som övervinner dig vid tillfällen då saker inte går rätt, eller om saker och ting inte blir som du hade förväntat dig eller hoppats på.

Känn min närvaro, här och nu. Jag är närvarande på jorden, för alltid ansluten till dig. Vi är i huvudsak ett hjärta, sammankopplade av en energi, en länk av kärlek och av en släkt och enhet. Som person på jorden, som personlighet, är du fokuserad på den verklighet som du ser och upplever omkring dig: din tredimensionella kropp och den insikt du får från omvärlden. Men även som jordisk människa går genom dig din själs energifält, som är mycket större och har tillgång till ljuskällor och kunskap som är mycket större och mycket mer långtgående än det jordiska. De inkluderar, men når bortom, den jordiska verkligheten.

Din själs energifält löper direkt genom dig, och det fältet inkluderar kunskap och erfarenhet du har fått under andra inkarnationer på jorden. Känn det fältet, det är inte långt borta. Känn det fältet – närvaron av din själ – som genomsyrar dig. Ditt medvetande som människa på jorden är mycket fokuserat på ditt yttre, vardagliga liv, på vissa mål, på konkreta saker som behöver hända, men för att komma i kontakt med din själ är det nödvändigt att ta ett steg bakåt.

Föreställ dig att din själs fält, och allt i det, finns bakom dig som en kärleksfull närvaro som står tyst med dig. Själen dömer inte; hon tar in allt, införlivar det som visdom och går sedan vidare. Din själ är själv ansluten till en större helhet, med ett nät av energier, ett nätverk av likasinnade själar, och du har förmågan att känna det.

Känn din egen kropp och din jordiska personlighet; känn personen som bär ditt namn. Känn nu närvaron i din själ bakom dig och omkring dig. Och känn bortom och runt det ett ännu större andefält, en kosmisk grund av förbindelse med andra själar. Känn ljuset som finns i detta större fält. Känn dess storhet och bli bemyndigad av den. Du är inte ensam på jorden. Om du släpper den dagliga tråkigheten lite och du tar dig tid att bli öppen och skapa rymd för dig själv, blir det då lättare att få kontakt med, och att känna anknytning till, dessa större verkligheter. Det är då också lättare för dig att känna dig innesluten i dem.

Jag är en del av det större nätet av energier, av anslutna själar, i vilket ni ingår. Du är inte ensam. Det är viktigt att känna denna länk, för i din själ finns önskan att införliva en del av den visdom som finns i det andra, större fältet och att manifestera det på jorden; att kanalisera det så att säga så att bredare grupper av människor kan ta del av det.

Jag ber er nu att helt medvetet ansluta till detta större fält som överskrider er; med denna väv av ljus i vilken du lever och rör dig och har din varelse, och som har varit känd för dig från din existens mellan dina inkarnationer. Det är ett nät eller nätverk av sammankopplade själar som är involverade i jorden och vad som händer här; det är ett nät som är involverat i mänskligheten. Så snart du öppnar dig för detta fält, uppmuntras du att ta med det till jorden och att dela det med andra på olika sätt.

Föreställ dig nu att du kan få ett meddelande från det här fältet. Det budskapet flödar in i ditt hjärta i form av en energi, ett ord, en färg, en bild. Det spelar ingen roll vilken form det tar, bara att du är öppen för att få ett meddelande från det fältet. Låt sedan energin strömma in i magen. Även om du inte hör eller ser något ännu, ge tillåtelse till denna energi att flytta in i ditt underliv. Kanske ser du då en figur som möter dig från en annan dimension, en dimension av lugn och klarhet och mildhet. Du kan se den här figuren som en guide. Se bara vilken form den antar och hälsa den guiden. Känn värmen och tillgivenhet den har för dig. Den figuren kan vara vad som helst: en man, en ängel, ett djur.

Föreställ dig nu att du är den guiden. Gå in med ditt medvetande i den figuren och känn inifrån vem den guiden är och hur det känns för dig. Känna att det finns en överenskommelse mellan dig och din guide; ni har något gemensamt. En guide låter dig se något om dig själv. Den kvalitet guiden utstrålar till dig, och som du upplever som speciell och värdefull, är i sig själv vad du utvecklar. Du kan se denna egenskap närvarande i guiden, fastän i en mer mogen form, eftersom denna gåva, denna potential, också finns inom dig; och att du utvecklar denna egenskap som redan är inneboende i dig själv.

Ta nu avsked från den här guiden och kom hela vägen tillbaka in i din kropp. Känn att du är en invånare i två världar. Med din jordiska personlighet tar du del av vardagens värld, den sociala verkligheten med alla idéer som finns i den, och samtidigt är du en del av en atmosfär av varande som är väldigt öppen och fri och mycket annorlunda till sin natur än den vardagliga verkligheten. Att lära sig att koppla samman dessa två världar är konsten att leva. På så sätt kan ljuset och friheten från den andra sidan – själens rike och det större nätet av ande runt det – komma in i ditt dagliga liv. Dessa är fröna som sätts ner i jorden, fröna som orsakar ny tillväxt och inspiration bland människor.

Din huvudsakliga uppgift är att ansluta inåt till de olika nivåerna av att vara. Då börjar allt flyta på naturligt och spontant och du vet vad du måste göra. När jag säger att du är här för att kanalisera ljus till den här världen betyder det inte att jag vill sätta dig i arbete; snarare pekar jag på något som redan dyker upp. Du utvecklar redan den kanalen, och ju mer medvetet du kopplar samman dessa två världar, desto lättare blir det för dig att upptäcka vem du verkligen är, och du kommer att veta vad som är glädjefullt att göra.

Det fungerar alltid bäst om du uttrycker dig från en ström av glädje. Glädje är ett tecken på det goda och det sanna – kom ihåg detta. Tvinga dig inte in i alla slags former och försöker böja dig bakåt för att uppfylla ditt uppdrag. Var bara dig själv och följ den naturliga vägen för avkoppling och glädje. Det är så ande och själ fungerar. Då är det en energi som kan komma mer fullständigt till jorden: energin av glädje och lätthet, snarare än smärta och kamp.

Tack så mycket för er uppmärksamhet. Jag älskar er alltid.

Översättning; Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *