Änglarna via Ann Albers, 10 juni 2024 

Änglarna 

Via Ann Albers, 10 juni 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

 Varje dag erbjuder er värld er otroligt många olika åsikter och beteenden. Oavsett om ni diskuterar hur ni ska behålla er hälsa, lycka, ert överflöd eller förstånd, kan det vara överväldigande om ni försöker sortera igenom alla extrema åsikter för att upptäcka vilka som är de rätta för er.  

Lyckligtvis är det mycket lättare att ta reda på de rätta valen för er själva. Er vägledning kommer naturligtvis inifrån. En tanke kommer till er, eller känsla, eller ibland bara en känsla av att vara i resonans med någon annans tankar eller idéer. De “rätta” valen för ert liv kommer att kännas positiva, inspirerande, naturliga eller ibland som en enkel fridfull fläkt av luft. Ni kan för all del ta hänsyn till andras idéer när ni utforskar era val och alternativ, men det bästa valet kommer alltid att vara det som känns rätt och som resonerar med er i ett givet ögonblick. 

På samma sätt, även om det är bra att observera andras beteende, kan ni lära er en hel del av det, och det är mycket bättre att fokusera på det ni kan skapa och på er kontakt med den eviga källan. 

Med kärlek påminner vi er om att det inte finns en enda person på er jord – inte en politisk ledare, inte era föräldrar, chefer eller hyresvärdar – som har större makt över ert liv än ni själva. Det finns dock många som – medvetet eller inte – skulle vilja bestämma över ert liv, och om ni ger dem den makten kommer de gladeligen att ta den. 

Om ni lägger större vikt vid era föräldrars åsikter om er än era känslor för er själva idag, kommer deras åsikter att forma er. Men om ni klamrar er fast vid det faktum att ni är ett älskat Guds barn som är värdigt och underbart, då kommer dessa åsikter att skapa en mycket vänligare verklighet. 

Även om många av er är programmerade på detta sätt, behöver ni inte leva ert liv i ett tillstånd av rädsla och osäkerhet om vad andra kommer att göra, och hur deras val kommer att påverka era liv. Istället kan ni leva i linje med er egen själ, era egna och Skaparens önskningar som med en enda tanke har mer makt än någon människa eller grupp av människor på er jord. 

Ni beviljades fri vilja precis som alla andra människor på er planet. Andra har lika stor rätt som ni att göra sina egna val. Men om ni lägger mindre tid på att uppmärksamma deras åsikter och val och mer uppmärksamhet på er egen vibration och er egen glädje, då kommer ni att höja er över världens influenser. Istället för att låta andras beteenden, åsikter och val kontrollera er, kan ni välja att bli påverkade av den kraft som upprätthåller allt liv och älskar er bortom allt ni kan föreställa er. Ni kan välja att lyssna på era känslor och på den stilla, milda rösten inom er som alltid kommer att vägleda er på det vänligaste sätt.  

Vi förstår att er värld kan verka skrämmande ibland. Om ni färdas på vägen i en vibration som matchar förarna omkring er, kan ni verkligen bli påverkade av deras val. Om er chef avskedar er verkar det som om de berövar er ert överflöd, och för tillfället verkar det väldigt verkligt för er. Om era föräldrar kritiserar eller misshandlar er, är det lätt att förstå hur ni kan gå genom livet och känna er ovärdiga. 

Om ni står inför andras dömande och lägger större vikt vid Guds kärlek för er, då kommer ni attfrigöra er från stridens energi och få ett helt annat resultat. Om ni blir uppsagda men lever i ett vänligt tänkesätt, kommer Universum snabbt att styra er mot ett bättre jobb med en ännu bättre inkomst. Och om ni slutar att intala er själva att ni är ovärdiga och börjar berätta en starkare och vänligare historia om att vara barn till den Högste, då kommer andras åsikter, nuvarande eller framtida – inte längre att spela någon roll. 

Ni vill alla älska och bli älskade. Ni vill alla bli förstådda. Att sänka er själva för att matcha energierna hos dem runt omkring er, kommer dock aldrig att ge er dessa saker som ni innerligt önskar. Istället, när ni börjar höja er över vad som händer omkring er och vägrar att bevärdiga mörkret, kommer ni att frigöra er från dess inflytande. 

Ni kommer aldrig att känna er bekväma med människor som dömer, kritiserar och kränker er eller andra. Ni kommer sannolikt aldrig att förlika er med tanken på att någon blir orättvist uppsagd från sitt arbete, så att företaget kan anställa någon billigare. Men ni kan vara en kärleksfull själ som fokuserar på att uppskatta de små tingen i livet. I den vibrationen kommer ni att stöta bort dem som kritiserar och attrahera dem som letar efter det goda. Ni kan vara den kärleksfulla själen i trafiken som ber för alla, njuter av en radiostation eller uppskattar den vackra naturen och på så sätt öppnar er för ett naturligt och skyddat flöde. Varje gång ni tonar in er på kärleken, oavsett hur ni gör det, kommer ni att frigöra er från smärtan från det förflutna tills det nya självälskande, självaccepterande beteendet blir en vana. 

Vi älskar och stöttar er i att nå en mer kärleksfull verklighet. Vi vill att ni ska uppleva ett mer kärleksfullt liv. Vi vill att ni ska njuta av resultatet av att lösgöra er från dem som gladeligen skulle ta er kraft, och istället ge er kraft till den Kärlek som skapar världar – den kärlek som vill ge er alla de saker ni vill ha för er själva. Vi stödjer er i att inse att ni är auktoriteten i era liv. 

Även om det är trevligt att utbyta idéer och lära sig, växa och skapa tillsammans, är det i slutändan ni som är ansvariga för att bestämma vilka övertygelser ni ska anta, vilka filosofier som resonerar med er, vilken mat ni tycker om och vilka tankar som lyfter eller drar ner er. Ni förtjänar att bestämma över ert eget liv. Ni förtjänar att leva i frid, glädje och överflöd av Skaparens eviga utandning. 

Notera den här veckan när ni börjar ge er makt till andra. Denna rädsla bär många förklädnader. Den dyker upp när ni oroar er för vad andra kommer att göra, hur deras val kommer att påverka eroch om ni kommer att kunna hantera deras beslut eller inte. Denna rädsla visar sig som den ilska ni inte verkar kunna släppa taget om när ni bevittnar någon annans upprörande beteende. Ilskan ger en tillfällig känsla av makt när ni känner er utlämnade till någon annans val. Er största kraft ligger i er anpassning till kärleken. 

Vi förstår att 3D-världen kan verka mer verklig än energivärlden, en som ni kan se och ta på. Den andra kan ni bara förnimma. Under en tid kan ni fortsätta att tro att andras beteenden och val har makt över er, och om ni bara lever enligt 3D:s regler så är detta sant. Icke desto mindre, när ni fortsätter att vända er bort från skrämselpropagandan och andras beteende och vänder er mot en vänligare verklighet, kommer ni att beröva mörkret dess makt, åtminstone i ert liv, och höja er själva till en kärleksfull, vänlig, vägledd och harmonisk verklighet. Ni kommer att hitta er anpassning till kärleken och bli en mäktig kraft för kärlek, vänlighet och frid på er jord. Bara genom att experimentera – välja att älska det ni kan i ett givet ögonblick – kommer ni att bevisa för er själva att ni inte är utlämnade till andras godtycke. 

Vi älskar er. Vi sänder er en stadig ström av acceptans, kärlek och vägledning. Kanske kan bara vetskapen om det hjälpa er att vända er mot en vänligare verklighet i ert liv.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *