Sananda via Pamela Kribbe, 22 maj 2018

Sananda via Pamela Kribbe, 22 maj 2018

Per Staffan 23 maj 2018

 

Jeshua via Pamela Kribbe: Jordens Rytm

22 maj 2018

Kära vänner,

Jag är Jeshua. Jag hälsar er alla. Ni är kära för mig. Jag har respekt för er, respekt för ert mod och er uthållighet. Ni är sårbara i er mänsklighet: i icke-vetandet, i sökandet, när ni träder in på okända vägar. Jag ser er rädsla, längtan, hemlängden till ljuset, till säkerhet och frihet.

Ni söker alltid och ibland går ni vilse på vägar som har blivit utmärkta av samhället, av rösterna av rädsla som säger att du inte är tillräcklig eller inte har tillräckligt, och behovet av skydd. Dessa röster var så högljudda tidigare att de har trängt sig djupt in i dig och blivit högre än ditt hjärtas röst, din inre röst. Ni kämpar alla mot rösterna av rädsla, röster från det förgångna.

Jag har respekt för dig, för att du har tagit på dig denna kamp, denna strid, denna strävan. Du har tagit ett hopp av tillit och det kräver mod och underkastelse. Respektera därför dig själv och inse att det du gör här, i ditt liv på jorden, är en del av en större helhet. Vad du gör har en effekt på andra, på helheten av livsväven av liv och själar med vilka du slagit följe. Denna effekt är större än du föreställer dig. Du sänder ut till andra delar av världen, till andra levande varelser utan att du vet om det. Du är större än du tror.

Mycket av tiden är din medvetenhet upptagen med dina rädslor, dina problem, de problem som håller dig upptagen i vardagen. Men din själs energi är mycket större, mycket mer omfattande och bred än de personliga bekymmer som upptar dig och som du identifierar dig med.

Jag ber dig att bli medveten om den oändliga varelse som du är. Din själ har valt denna kropp för att manifestera sig i detta liv. Vid valet av denna kropp valde du också vissa föräldrar och familjen där du föddes, samt de levnadsförhållanden där du växte upp.

Själen underkastar sig frivilligt och tillåter sig att bli förträngd och insnärjd i ett nät som vävts av både rädsla and kärlek. Genom dina föräldrar, och senare genom världen runt omkring dig, genom dina relationer och din arbetsmiljö, möter du rädsla och begränsning och mörker.

Det finns dock alltid kärlek närvarande, som du bara kan hitta om du väljer att göra det. Om du är mycket medveten om ditt eget centrum kan du se genom rädslan, maskerna, illusionerna i världen runt dig. I stället för att fokusera på dina bekymmer och dina så kallade brister, blir du då medveten om det ljus som alltid är närvarande och strålar inuti dig; ljuset som kommer från en helt annan värld, en som inte är begränsad av rädsla, dömande eller brist.

Din viktigaste uppgift på jorden är att finna detta ljus inom dig själv och att vårda det och ge det jordiska händer och fötter, för att verkligen låta det strömma in i och på jorden. Det är ditt sanna syfte; allt annat är sekundärt.

Anslut nu med fötterna; känn dem på marken och känn dig själv buren av Moder Jord. Jorden, som ett levande väsen, är din allierade; känn hennes vibration, naturens tystnad, den flytande lätthet med vilken livsprocesserna utvecklas. Känn essensen av Moder Jord i och under dina fötter. Jorden välkomnar dig och älskar dig som sitt barn. Hon vill att du ska ha allt du behöver och framför allt vill hon hjälpa dig att upptäcka ditt eget ljus, för hon behöver ditt ljus.

Hon blir inspirerad och gjord fruktbar av ditt medvetande, du är en skapare och Jorden vill ta emot dig. Känn hur Jorden älskar dig. Känn hennes moderliga flöde stiga upp genom dina fötter och vader, fyll dina knän och lår och känn hur Jordens väsen, hennes medvetande, fyller ditt underliv, ditt bäckenområde.

Bli ett barn igen som vet att det är buret och inte behöver oroa sig för att det är säkert. Och så är det verkligen: du är säker i Moder Jords armar. Om du tillåter det, vårdar hon dig från din födelse till din död. Om du är anpassad till henne, förenas ni med en rytm som passar dig.

Alla livsprocesser och inre tillväxtprocesser har en viss rytm, en kadens. Din rytm vacklar bara på grund av din rädsla eller för att du misslyckas med att tro på och lyssna på den rytmen. Det är huvudets energier som stör ditt naturliga flöde i ditt liv, så befria dig från dessa idéer som är mentala bedömningar. Gå ned med ditt medvetande i din bäckenvägg och känn den milda rösten från Moder Jord: sakta ner och vila här!

Tänk dig att ditt bäckens vagga är i sig själv Moder Jords livmoder och du blir gungad som i en hammock som rör sig försiktigt fram och tillbaka. Det är tänkt att du skall känna dig trygg på jorden, för bara då kan du utvecklas på ditt eget sätt. Att utveckla dig själv är som den långsamma utvikningen, blommandet, av en bräcklig blomma som bär energi från en annan värld. Den blomman behöver tid, riktig näring, skydd och stabilitet.

Tänk nu att du omger dig med dessa energier och du ger dig själv utrymme att växa på ett sätt som passar dig bäst. Just nu, har du ett speciellt behov av vila? Känn det för ett ögonblick. Vila betyder inte att göra ingenting; det innebär oftast att uppmärksamma dig själv, dina verkliga behov. Det är också möjligt att du vill göra något som du längtar efter och har länge förnekat dig själv. Kanske är det nu dags att nära din själ. Ställ denna fråga till Moder Jord.

Tänk dig att du gungar sakta fram och tillbaka i en hammock; Det är säkert och du är avslappnad. Nu kommer ett djur från naturen fram som ger ett budskap till dig, och det budskapet är en energi, en helande energi. Ta emot det och titta in i detta djurs ögon; acceptera det som en guide från Moder Jord.

Du är här på Jorden för att ge form till din själs energi på jordisk väg, och det är bara möjligt om du känner dig hemma på Jorden. Ni bär alla bagage från det förflutna som gör det svårt och gör dig osäker i din kropp när du är bland människor, och även med dig själv och dina känslor – och jag ser detta.

Det finns en kamp som orsakas av klyftan mellan ljus, värme och säkerhet på den ena sidan, och rädslan och kylan som du upplever på den andra. Jag vädjar dock till dig, till det djupaste medvetandet i dig, att ljuset, värmen och säkerheten är starkare än rädslan och kylan. Du kan känna detta i din vardag genom att ansluta till jorden, naturen och ditt eget underliv och bäcken.

Det finns säkerhet där, och det finns kärlek, och du hittar svaren där som du söker – de kommer från vila och avkoppling. Anslut aldrig med svaren som kommer från ditt huvud. Det är sambandet med din jordiska varelse och jordiska natur, från vilken du verkligen kan förstå, trösta och uppmuntra dig själv. Överlämna dig till Jorden! Det är det första steget mot att bli hel.

Det är när du upplever grundläggande säkerhet som du kan höra hjärtats inre röst, tydligt hörbart, som om det var en fågelsång. Du kan också ta till det tålamodet att låta saker utvecklas och utvecklas på sin egen väg. Följ rytmen på jorden och ha medkänsla för dig själv. Även om du ibland känner dig förlorad i rädsla, i kyla, i okunnighet, har du ett stort ljus inom dig, och Jorden välkomnar ditt ljus och välkomnar dig.

Känn nu det här strålande ljuset i ditt hjärta: en ren och frisk medvetenhet. Känn var du har kommit ifrån, de platser där du har varit i universum – du har ett rikt förflutet. Du har mycket kunskap och erfarenhet som du nu kan dela med Jorden och människorna omkring dig. Var inte rädd. Du är ljusbärare, och det är vad du vill vara. Känn det ljuset i ditt hjärta. Känn hur det här ljuset förenar dig med alla andra levande varelser: människor, djur, natur.

Buga dig ner till det här ljuset i dig själv. Känn att det är större än din personlighet och dina bekymmer, vilka har rätt att existera, men känn samtidigt den outtömliga ljuskällan i dig. Låt det här ljuset skölja över dig och rensa ditt energifält som en fontän från ditt hjärta. Känn ljusflödet över huvudet och axlarna, ner längs din överkropp, genom bäckenet och benen och fötterna och ner i Jorden.

Tack så mycket för din uppmärksamhet.

Engelsk översättning av Maria Baes och Frank Tehan

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

”Jesus: Jordens rytm”, kanaliserad av Pamela Kribbe, 20 maj 2018, på http://www.jeshua.net/mornings/mornings22.htm

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...