Jeshua: Låt Ert Ljus Lysa, via Pamela Kribbe, 14 oktober 2021

Jeshua: Låt Ert Ljus Lysa

14 oktober 2021

Pamela Kribbe kanaliserar Jeshua

jeshua.net

Kära ni, jag är Jeshua. Jag finns här mitt ibland er och jag ansluter till era hjärtan.

 

Ni är mig kära; känn min kärlek och värme. Ni är alla i behov av värme; ni har saknat värme och kärlek i era liv. Ni har kommit till Jorden med ett minne, med en inre vetskap om vad kärlek är. Ni kände den obegränsade, totala kärleken, inte den beroende, krävande kärleken som är så utbredd på Jorden. Ni kände en fri, öppen kärlek som ger den andra personen utrymme att vara det den är, och som också gav er utrymme att vara de ni är. I den friheten kan ni känna er trygga och säkra, förankrade i er egen varelse.

 

Ni har kommit hit för att föra fram den typen av kärlek till Jorden. Ni är ljusarbetare, bärare av ett nytt medvetande. Men för att sprida detta ljus och denna kärlek här, är det nödvändigt att ni först kommer ihåg det helt. Den sanna innebörden av kärlek är: frihet i trygghet. Och det händer när ni får utveckla er själva till fullo – strålande och kraftfullt – men samtidigt mycket stillsamt och ömt. Det är er sanna natur; det är vilka ni är. Ni är änglar som har kommit hit för att så frön av ljus – kom ihåg det.

 

Men att göra det här är en extremt svår uppgift, för när ni föddes som en baby så glömde ni, och ni mindes inte ert ursprung. Ni absorberade alla tunga mänskliga energier – rädslor, sorg, smärta – vilka dominerar den mänskliga atmosfären på Jorden, och ni tog dem till er. Ofta, under den första halvan av ert liv, går ni vilse i dessa energier, eftersom ni identifierar er med dem. Ni kan inte skilja mellan det ni absorberar och det ni verkligen är, så ni förlorar er självbehärskning av livet.

 

Men på den djupaste nivån inom er, vet ni att ni har gjort denna uppoffring, för att så småningom inifrån omvandla de tunga mänskliga energierna på Jorden; att tända ljuset inifrån. Det är syftet med ert kliv till inkarnationen på Jorden. Och ni har kommit så långt redan, att ni har börjat vakna inom er. Gradvis så minns ni vilka ni är: lättheten och friheten i det; flexibiliteten i er sanna natur.

 

Vid denna tid just nu, låt dessa känslor avsiktligt vakna i alla kroppens celler. Er kropp är en medveten varelse, inte bara materia. Den lever genom det som finns inom er och ert medvetande är dess högsta auktoritet. Det som i slutändan avgör kroppens tillstånd är inte genom materiella influenser. I slutändan är det ni som bestämmer detta tillstånd, genom egna val från ert medvetande.

 

Ni är nu medvetna om ert ljus, ert ursprung, er änglavarelse. Frigör er från slaveriet i den mänskliga atmosfären på Jorden så mycket ni kan, så att de mänskliga energierna av förtvivlan, smärta och lidande, inte påverkar er så mycket. Ni är fyllda med ljus, det flödar in och runt er, det är ni! Ljuset kommer inte uppifrån eller utifrån, det kommer inifrån. Ni drar hit er själ och välkomnar den på Jorden.

 

Föreställ er nu färgen på er själ och låt den flöda genom er aura, från huvudet till fötterna. Låt er själ välkomna det, och vet att ni är fria från de tunga och störande influenserna, i den mänskliga atmosfären. Hitta den ursprungliga kärnan genom att gå till ert hjärta. Känn att det finns en kristallin ljuskälla där. Och i den kristallen, i den källan, finns ett vetande, en inre känsla, som erbjuder er allt ni behöver. Känn klarheten, tydligheten och kärleken i kristallens energi, och vet att ni är fria.

 

Titta nu på en situation i ert liv, som gör att ni känner er tyngda eller upprörda. Tänk er att ljuset i ert hjärta flödar mot denna tyngd, och att det omsluter situationen med ert inre ljus, er själs ljus. Se sedan er svar på situationen: antingen så låter ni det vara, eller så försöker ni förändra det; antingen rör ni er mot det eller bort från det. Känn er fria och obundna att göra det ni tycker är rätt. Ni är inte beroende av något eller någon för era val. Er gudomliga kärna är evig och klok och enormt stark. Låt ert ljus lysa fritt – var inte rädda.

 

Detta ljus är vad som behövs på Jorden. Det finns så mycket smärta och lidande på Jorden, och ni har varit delar av det. Ni vet vad det innebär att känna smärta, att bli förblindad av illusioner med rädsla och hjälplöshet. Dessa upplevelser har gett er ett djupt medkännande, och är en del av er väg för att bli fullt medveten. Acceptera denna upplevelse, men ta er ur den och bli fria från den. Påminn er själva om vilka ni är – ni är lärare! Ni kommer att plantera medvetandets frön, och ni är fria att uppleva glädje och släppa lidandet, medan ni gör det.

 

Tack så mycket för er uppmärksamhet; Jag älskar er alla.

 

Jeshua

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...