Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 oktober 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 oktober 2021

 

Ett Enormt Monumentalt Språng Framåt för Mänskligheten

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är så exalterade för mänskligheten just nu på grund av de monumentala sprången framåt i er andliga utveckling som ni fortfarande har framför er. Vi vet att många av er bara vill komma i mål så snabbt som möjligt, men när det gäller andlig tillväxt och utveckling är glädjen verkligen i resan, och ni reser upp och upp och upp, högre och högre in i ett medvetandetillstånd som kommer att göra den ni för närvarande är oigenkännlig för er. Det är hur mycket ni förändras; det är därför detta medvetenhetsskifte är en så stor sak och varför så många pratar om det och förutser det.

Ni har alla redan haft så många upplevelser där på Jorden, och ni behöver inte fortsätta att återskapa samma erfarenheter om och om igen, om det inte är något med den upplevelsen som ni vill ha om och om igen. Kanske vill ni på själsnivå förlåta personen som stjäl från er, eller så vill ni svara på en situation utan rädsla, hat eller ilska. Oavsett era skäl för att skapa det ni skapade, gjorde ni det medvetet och i syfte att växa. Att uppleva att tillväxt är något ni bara kan göra ur det perspektiv ni befinner er i just nu, där ni inte ens minns att ni ville ha den erfarenheten. Och i vissa fall kan ni inte ens föreställa er varför ni skulle vilja ha en speciell upplevelse.

Det är en tid där på Jorden där att göra, agera, tänka och till och med tala är mycket mindre nödvändiga komponenter i livet än de någonsin har varit tidigare, och anledningen är att släppa taget, överlämna, acceptera och till och med förlåta inte kräver att ni ska göra någonting, eller till och med säga något i de flesta fall. Ibland finns det tankar inblandade, men tanken kommer efter acceptansen. Tanken bekräftar vad ni redan har känt inom er själva. Ni förstår vid en viss tidpunkt att det inte finns något behov av att motstå någonting om er personliga verklighet eller världen som den är idag eftersom det inte är där er kraft ligger.

Er kraft ligger alltid i er förmåga att vibrera trots förhållanden som gör det utmanande för er att vara i det tillstånd ni vill vara i. Det är resan, och det är den roliga delen; den roliga delen är erkännandet att ni har makten inom er och att ni haft den inom er hela tiden. Att använda den kraften är en underbar känsla, en befriande och en som många i er värld redan har upplevt. Det betyder att det finns i ert kollektiva medvetande. Ni har tillgång till det; det finns en färdplan som någon annan skapade. Och så, även om ni gör detta gigantiska, monumentala språng framåt i er egen medvetenhetsutveckling, är ni inte den första som gör det.

Det gör det lättare för er, men det är fortfarande lika tillfredsställande som om ni var den första som gjorde det på Jorden i hela mänsklighetens historia på Jorden. Det är vad vi vill att ni ska inse. Det vi föreslår för er är mycket mer tillfredsställande än att räcka ut mot ert liv eller världen som det är idag i ett meningslöst försök att förändra det genom handling. Ni har kraften inom er, och kraften kommer från ert fulla erkännande av att ni inte bara är anslutna till Källan, och att Källan inte bara är en del av er, utan att ni är Källan. Och vad kan vara mer bemyndigande och tillfredsställande än att veta den yttersta sanningen och sedan leva ert liv därefter?

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...