Jeshua via Pamela Kribbe, 25 januari 2021

Jeshua: Inre Förändring är Nyckeln

25 januari 2021

av Pamela Kribbe

Kära vänner, kära deltagare, jag är Jeshua, er broder och själsfrände.

Jag var människa på Jorden – glöm inte det. Jag var en människa bland människor och kom för att ta hit något nytt, en gnista av medvetande som rörde människors hjärtan. Som människa plågades jag ofta och fylldes av förtvivlan, för jag kände mig som om jag tog vatten till en öken, en öken som jag också led av. Energetiskt fanns det ett kollektivt medvetande som var täckt av en slöja, eller stängdes av rädsla och kraftfulla tankar. Under tiden jag levde fanns en stark hierarki. Den hierarkin höll allt och alla – rika och fattiga, kraftfulla och maktlösa, man och kvinna – åtskilda och på sin plats. Som ett resultat fick själens energi, som är frihet och kreativitet, svårt att flöda. Jag kom för att ta hit innovation men kände mig ofta instängd i tidens verklighet.

Jag säger det här för att ni går igenom något som är mycket liknande. I era hjärtan har ett medvetande vaknat där det finns något nytt. Ni känner ert hjärtas kall, samtidigt som ni känner att ni inte kan anpassa er och passa in i det befintliga traditionella medvetandet, och detta skapar en splittring inom er. Ni vill verkligen följa ert hjärtas kall och att leva med passion och inspiration för att kunna forma det nya, men ni känner motståndet, motståndet och trögheten hos de befintliga maktstrukturerna. Dessa strukturer är baserade på rädsla och vill hålla fast vid det förflutna; de är rigida, vill behålla kontrollen och motstå själens fria flöde.

Ni är i samma dilemma som jag var; er väg skiljer sig inte så mycket från min. Därför tilltalar jag er som en broder och själsfrände, så att ni kan se och förstå vilka ni är. Ni är budbärare. Men samtidigt är ni också människor som vill ha kontakt med andra på ett mänskligt sätt. Så frågan är: Hur ska ni föra fram det nya och vara en ledare för den nya tiden, men ändå stå upp för er själva och skydda er tillräckligt i en verklighet som inte passar er på själsnivå?

Många ljusarbetare upplever samma problem. De är känsliga, mycket komplexa personer som upplever motståndet i samhället kring dem, och berörs av smärtan, andras lidande och även av smärtan i naturen, från det våld som gjorts mot Jorden. Mänskligheten står inför en global naturkatastrof, liksom mänskliga problem och lidande, så det finns fler och fler indikationer på behovet av grundläggande förändring. Ni känner redan kallet inom er själva: behovet att öppnas för ett annat medvetande. Men när ni upplever kallet, kallet av ett medvetande från hjärtat, då blir ni också medvetna om att ni är outsiders, en utstötta. Ni tittar på verkligheten och ni upplever och känner att ni inte passar in.

Jag ber er först att förstå, att den isolering och ensamhet ni upplever har en stark koppling till vilka ni är, och till det ni får från er själ. Därför, känn er storhet – känn ljuset i er själ. Ni känner er ofta övergivna eller avvisade och att ni inte kan delta i denna värld, men vet att det inte är för att ni har misslyckats eller gett upp. Ni distanserar er just för att ni inte kunnat leva enligt den väg, ert utvecklade hjärta och känslighet vill.

Ert svar är också resultatet av alla bilder av framgång i er värld, av de saker ni förväntas uppnå. Dessa bilder har trängt in i ert medvetande och får er att känna er som att ni är outsiders, att ni misslyckas om ni inte uppnår dessa falska bilder av framgång, och resultatet kan bli att ni kan känna er osäkra. Så det är väldigt viktigt att ni ser igenom dessa bilder, att ni verkligen förstår vad era roller är i vår tid: att ni är föregångare för det nya. Det första steget är: att förstå vilka ni är, att förstå varför ni behöver vara för er själva, varför ni är annorlunda och varför ni ofta inte kan vara er själva i sätten att tänka och göra. Och det är viktigt att inte bara förstå detta med ert huvud, utan att känna det i ert hjärta och minnas ert kall.

Ta nu uppmärksamheten till ert hjärta. Välkomna er själva där. Känn att ni är pionjärer. Känn att ni minns något viktigt, att ni har ett djup och visdom inom er, som är av stor betydelse för denna värld, även om världen ännu inte förstår och erkänner denna visdom. Men fler och fler saker börjar förändras, särskilt på grund av de nuvarande kriserna på Jorden. Hål stansas i det gamla medvetandet. Bilder av traditionellt ledarskap ses igenom alltmer, särskilt bilder av dogmatiskt, rigitt, manligt ledarskap. Det är just denna form av ledarskap, som nu finns i många delar av världen. Detta sätt att leda, undergräver dess egen giltighet eftersom det synliggör för fler och fler människor, hur makt och kontroll fungerar inom alla livets områden. De gamla strukturerna blir mer och mer exponerade.

Ni spelar en roll i denna process genom att förkroppsliga en medvetenhet som avviker från de befintliga strukturerna. Men ni har fortfarande gamla uppfattningar om hur ni som ljusarbetare bäst kan ändra på saker, och ni svarar ofta genom att gå in i ett handlingsorienterat läge. Men saker omkring er förändras främst på grund av kvaliteten på ert medvetande, och det har ett stort inflytande. Påverkad av bilderna i samhället gör att ni ofta är fokuserade på konkreta resultat: ”Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Vilken är min roll?” Betoning på att ”göra” får er ofta ur balans och gör er också otåliga, eftersom ni ser för få konkreta resultat i omvärlden.

En verklig förändring i medvetenhet sker inombords och har bara yttre konsekvenser en tid, och detta gäller även för er individuellt, i ert eget liv. När ni ser tillbaka på ert liv kan ni känna de djupa känslomässiga omvandlingarna, som först senare bär frukt. Ofta händer det mycket senare än ni tror eller förväntar er, eftersom inre transformationer sker på en djupare nivå. Det är inte som om en knapp på huvudet slås på eller av; det är mer en emotionell process, inte så mycket en mental. Var och en av er har känslostyrda vanor och mönster, som kräver mycket styrka, tyst självreflektion och en känsla för att bryta sig igenom. Detta gäller inte bara individuellt utan också över hela världen.

Största styrkan finns i det inre arbetet ni alla gör, och det arbetet får yttre konsekvenser. Fixera er inte för mycket vid det ni ser när ni tittar på tillståndet i världen omkring er, eftersom en inre förändring är nyckeln. Speciellt i det här livet ni lever i denna tid, är det väldigt viktigt att fokusera på ert inre själv, för det är där mirakel händer. Att möta er själva med kärlek och öppenhet i sinnet, inte döma er själva och bryta er igenom de skildringar och bilder av samhället, ni blivit begränsade av. Det är här ert största uppdrag finns, och ni strålar ut det till andra utan att veta det.

Fokusera ett ögonblick på de dömanden ni gjort mot er själva angående ert liv eller om er själva. Fokusera på något ni inte tycker går bra i ert liv, och om ni tycker det är ert eget eller andras fel. Det finns alltid en viss tonvikt i dömande. Dömande bär på aggression, som också kan riktas mot er själva. Se om ni kan upptäcka hur ni gör det. Och känn hur energin i dömandet blockerar er. Dömande stänger dörren, vilket är motsatsen till öppenheten och flödet tillsammans med själen.

Fråga er kropp: ”Var blockerar jag mig själv genom att döma?” Ta reda på vilken del av kroppen som reagerar på och är kopplat till dömandet. Kanske finns det en del som känns begränsad eller sammandragen, för att ni stänger av er själva från livet, på grund av besvikelse och desillusion. Öppna dörren igen! Känn den trånga delen hos er själva och föreställ er vatten rinna mot den, ett slags energetiskt vatten, som är skonsamt och känns varmt och behagligt. Känn att vattnet vill ta er till ett nytt liv, ett nytt medvetande. Känn att ni kan släppa dömandet.

Ge er själva utrymme. Var öppen för det nya som ni ännu inte kan förstå med ert tänkande sinne. Var medveten om att ni befinner er i en transformation av ert medvetande, och att en verklig transformation alltid tar er bortom gränserna för det kända. Och det betyder att ni ännu inte vet exakt vad som kommer att hända. Försök att inte se, förstå eller förutsäga utifrån det gamla, det kända, utan var öppen för det nya – ett nytt medvetande. Det är det viktigaste. Resten, de yttre händelserna kommer att följa av sig självt.

Tack så mycket för er uppmärksamhet. Ni är aldrig ensamma. Ni är anslutna till ett fält av själsfränder, till likasinnade själar. Ni är alltid burna.

Tack så mycket.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...