Sananda/Jesus via Ann Dahlberg, 19 april 2019

Sananda/Jesus

19 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag är er förlossare i denna världen. Jag är den bro på vilken ni går över till Er Helige Faders rike. Bron strålar i många olika färger och är en vacker början på ett nytt liv. Ni har då valt att släppa alla era illusioner och börjar nu se allt i ett klarare ljus. Sanningen har långsamt vaknat inom er och ni förstår var ni har varit och vart ni är på väg. Ni strör rosor på er väg i stället för det ris som ni under en längre tid har burit med er. Riset symboliserar skulden och den ständiga piskan ni hade med er för att befria er från skuld. En skuld som redan är sonad och förlåten. Rosorna symboliserar ert uppvaknande till er själva. Törnena kan fortfarande sticka er lite grann men endast som en påminnelse om den väg ni har valt.

Ni har valt uppvaknandets väg, sanningens väg och ljusets väg. Ni står vid uppståndelsens port, den port som jag visade på, när jag gick bland er på Jorden under namnet Jesus eller Jeshua. Ni har valt er väg kära människor på Jorden. Ni har valt ljusets väg men det gamla invanda tänkesättet kan fortfarande lura er att ta lite sidosteg då och då. Det är då lite påminnelser i form av rosens törnen kommer in, så att ni återvänder till den passage som ni har påbörjat.

Jag går med er och hjälper er så att vägen inte ska bli så lång. Det kan bli många irrvandringar om fokus ligger på fel ställe. Tiden är inne för Jorden och dess invånare att rikta sitt fokus mot ljuset och se sin frälsning där. Det är nu som ljuset har kommit för att stanna och ni får mycket hjälp med att se de sanningar som har dolts för er. Sanningen om er själva och det rike som ni kommer ifrån. Inget inom er har förändrats. Ni är fortfarande de gudomliga varelser som ni en gång skapades till. De skapelserna finns redan inom er och ni kommer alla att finna dem när den tiden är inne. För många av er är den tiden inne nu, så sök och finn ert ljus, er kärlek, frid och harmoni. Det väntar på att bli återfunnet. Det är en tålmodig väntan, ett tålamod som inte existerar i er värld, där allt nu ska gå så snabbt som möjligt.

Det är i ert rum av stilla förnöjsamhet som ni kan finna ert kall. När ni har funnit det, gå då ut och bidra med ert ljus och hjälp till att lysa upp er värld. Sök era bröder och systrars hjälp, ty detta är ett gemensamt mål som behöver delas av många. Ni är en enhet i vilket ljuset och kärleken bor. Ni stiger in i er ljusa och kärleksfulla värld tillsammans. Det är då det stora ljuset och den stora glädjen hälsar er välkommen med all den kärlek som finns att uppnå, vars kärlek inte kan återfinnas någon annanstans än i ljusets och kärlekens rike. En kärlek som inte är av denna världen utan är en villkorslös allomfattande kärlek som inte kan beskrivas i ord. Jag kan endast förmedla en liten del av den till er värld. När ni väl befinner er i ljusets och kärlekens rike så finns all kunskap där och inget mer behöver förklaras, ty allt är evigt och kärleksfullt. Känn denna kärlek och stillhet inom er och ni har fått uppleva en del av er Faders rike. Stanna kvar i er Faders kärlek och ert liv kommer att ta en drastisk vändning, från det mörker du har vant dig vid till ett ljusare liv med större glädje och tillförsikt för dig själv och dina medmänniskor.

Jag följer dig på färden.

Stor kärlek

Jesus

Du gillar kanske också...