Jeshua via Pamela Kribbe, 4 januari 2022

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jeshua via Pamela Kribbe 4 januari 2022

 

Jeshua: Ni är Föregångare

4 januari 2022

 

av Pamela Kribbe

jeshua.net

Kära vänner, Jag är Jeshua.

Jag var en gång födelsen av Kristusenergin på Jorden. Jag var en början, men den början måste fullbordas, och det är vad som händer vid den här tiden som ni lever i.

Nu tar denna våg av Kristusenergin, som jag var i dess början, fart. Den har förmågan att bära med sig hela medvetandet på Jorden, inklusive planeten Jordens.

I både mänsklighetens och Jordens medvetande finns det nu ett tryck som pekar på behovet av inre förändring. Ni kan se, på det yttre planet, att många saker går fel eller kör fast.

Detta syns särskilt i den politiska utvecklingen: maktkampen mellan länder, grupper av människor och kulturer. Men denna förändring påverkar också själva Jordens öde och mänsklighetens förhållande till naturens liv.

Vissa frågor och dilemman skjuts i förgrunden i denna dag och tid, och ni har kommit vid denna tidpunkt för att hjälpa den allt intensivare förändringen att födas på ett så kärleksfullt sätt som möjligt.

I detta ögonblick är förändringen så intensiv och påtaglig i alla människors hjärtan att den leder till kriser och ofta till tänkande baserat på extrema åsikter och motstridiga ståndpunkter i global skala.

Det finns ett behov av en balanserad medvetenhet som grund för denna omvandling. Ett behov av människor som är framsynta och förstår kärlekens röst.

Kärlek omfattar ytterligheterna av mänskligt seende med alla dess olika typer av beteenden och uttrycksformer.

Kärlek tar er tillbaka till källan.

Till sist bärs den källan i var och en av er som en oförstörbar gudomlig gnista, ett levande ljus som är kreativt. Det ljuset är du! Och ditt ljus är unikt och individuellt, har sitt eget sken, sitt eget djup, sin egen natur.

Det som behövs mest på Jorden för människorna är att börja lyssna igen på sin egen gudomliga natur, till vilka de verkligen är; de som inte bestäms av alla inlärda sociala influenser, rädslor och begränsningar.

Ni är föregångare. Någonstans i minnet av din själ finns ett minne som gör att du vet att det är här du måste vara nu. Du vet att det finns en drivkraft i dig att följa med på denna förändringsvåg och att stödja den.

Jag ber dig att ta en stund att distansera dig från dina dagliga bekymmer, från de dagliga teman som ditt sinne vanligtvis arbetar med – de sakerna du oroar dig för – och att nu känna ditt rymligare jag.

Du är inte bara en kropp, och inte bara en personlighet som formats av det förflutna, av inlärda idéer och betingade reflexer. Du är oändligt mycket mer än så!

Du har levt många liv på Jorden och i universum. Du är verkligen mycket större än du vanligtvis tror eller ens kan förstå.

För att göra denna känsla, denna medvetenhet om din gudomliga kärna, något mer påtaglig, ber jag dig att rikta din uppmärksamhet mot din ryggrad och att känna den mycket medvetet för ett ögonblick. Sitt upprätt och känn ett ljus som flödar ner genom dig: en energi som börjar vid din krona och strömmar ner för din ryggrad genom ditt huvud, din nacke, din övre rygg – och följ det flödet.

Kanske känner du en stickande känsla. Styr det flödet med din uppmärksamhet ner till ditt hjärta och välkomna det. Kom ihåg vem du är genom att ansluta till det gnistrande ljuset i den strömmen.

Låt sedan ljuset flöda ned för ryggraden genom magen och buken till svanskotan. Se en tydlig energi där, som ser ut som en kristall. En kristall är väldigt tydlig, liknar ett öppet och opartiskt medvetande: allt omfattande och utan dömande.

Känn hur skönt det är att vara i detta medvetandefält där du kan släppa taget eftersom du inte längre behöver vara rädd för dina rädslor. Du kan se dem, titta på dem, men ändå vara lugn. Låt det fältet av kristallklart ljus växa sig större runt dig, tills det omsluter hela din kropp.

Genom detta kristallklara medvetande förenas du med universums stora och djupa krafter.

Du är inte ensam. Det är alltid en illusion. Så fort du känner dig separerad och ensam har du faktiskt tappat kontakten med dig själv – men du kan rätta till det genom att koppla ihop dig med ett mer expanderat perspektiv.

För att uppleva den kopplingen på ett påtagligt sätt, be att en guide dyker upp för dig som är kopplad till dig; en guide som hjälper dig, som bildar en bro mellan dig och den där större verkligheten som du är en del av. Du kan känna den guiden, och kanske ser du en färg, en symbol eller en form, ett ansikte. Låt den guiden återställa förbindelsen mellan dig och ditt större jag, din själ: den oändliga delen av dig.

Fråga den guiden vad du behöver nu för att lita mer på dig själv; vad du behöver för att följa din själs väg. Svaret kan komma i form av en känsla, eller något du får, eller ett budskap i ord – det spelar ingen roll. Känn att det finns hjälpande krafter som alltid vill ge dig en ledtråd om vart du ska gå, eller var vägen är som låter ditt ljus lysa mest.

Det är ofta så att du inom dig dras i en viss riktning av något som attraherar dig, känns rätt för dig och ger dig en inspirerad känsla, och det är dit din själ vill att du ska gå så att du kan manifestera och uttrycka dig själv.

Att finna att ”något” till en början väcker känslor av glädje och entusiasm, som om du är ett barn som drömmer och blir fylld av något, och att detta ”något” är din själs röst. Det ger liv och förnyelse, föryngring, inspiration.

Men samtidigt har du tagit in alla möjliga idéer från det samhälle du lever i. Och dessa idéer berättar ofta negativa saker, som att något inte kan hända eftersom det finns alla möjliga begränsningar och invändningar; att det du vill är naivt och orealistiskt och inte är möjligt.

Jag uppmuntrar dig att titta på din största rädsla på detta område. Ni har alla en viss dröm inom er, en inspiration, något som får ditt hjärta att slå snabbare, samtidigt som det väcker rädsla. Och jag kan berätta varför: för att ni är annorlunda.

Era drömmar, era inspirationer passar vanligtvis inte in i samhället och er omgivnings rådande medvetande. Du är annorlunda just för att du är en föregångare. Du är någon som har kommit för att ta in något nytt, och det nya är extremt välkommet och nödvändigt på Jorden.

Men på ett vardagligt plan, och utifrån de gamla rådande strukturerna i samhället, är det som är nytt inte alls välkommet. Och ditt vetande gör det obehagligt för dig att manifestera denna nya form av energi.

Förutom din inspiration har du – nästan var och en av er – en stor rädsla för att faktiskt manifestera krafterna från den inre driften som ni känner.

Titta nu, mycket enkelt, på din kropp eller på energifältet runt din kropp. Se om du känner eller ser en plats som är sammandragen, som känns mörkare, där din rädsla finns: rädslan för att bryta sig ut ur det gamla och gå in i det nya.

Din kropp håller fast vid det du känner, därför kan den vara ett utmärkt verktyg för självkännedom. Så se från det klara kristallmedvetandet inom dig till det som stoppar dig, och låt det komma fram.

Åkalla den rädslan; bjud in den att visa sig. ”Vad skrämmer mig mest och hindrar mig från att verkligen följa min själ?”

Gör rädslan påtaglig genom att ge ord till den: ”Jag är rädd för…” Namnge det själv.

Är det rädsla för avvisning, brist, sårbarhet, ensamhet, att inte bli förstådd? Försök att sätta ord på det. Inse att det finns en stor styrka i att kunna stå upp mot sina rädslor och ge dem namn.

Genom att göra det skapar du ett utrymme som är större än rädslan, och du höjer dig över det. Ju mer direkt och ärlig du är när du tittar på dina rädslor, desto lättare är det att bli fri från dem.

Arbeta med din rädsla, med den mörkaste delen inom dig själv. Då uppstår en inre alkemi, en förvandling som hjälper dig och som också öppnar dig för att ta emot hjälp.

Ni är pionjärer för det nya och det är ingen lätt uppgift eftersom ni har ett mänskligt jag som har blivit betingat av det förflutna.

Ni har rädslor och sårbarhet, och det är viktigt att inte förneka dem.

Ändå vill din själ sätta in något i denna jordiska atmosfär och förbereda vägen för ett nytt medvetande på Jorden.

Erkänn dig själv som en del av detta nya medvetande.

Det är viktigt att förstå vem du är, att vara medveten om ljuset du bär inom dig själv.

Jag hälsar dig från vår djupa koppling.

Jag är ett med dig.

Tack så väldigt mycket.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...