Sananda och Maria Magdalena via Fran Zepeda 28 december 2016

Sananda och Maria Magdalena via Fran Zepeda

28 december 2016

Meddelande från Jesus och Maria Magdalena: Vi går med er…..

Förloppet av er linjära tid och uppenbarandet av högre (uppstignings) tidslinjer ger substans till er nya värld på sätt av mycket hög kvalitet och essens. Älskade, vi kommer till er idag för att ge er vår Kärlek i samförstånd och sammanslagning av det gudomligt feminina och gudomligt maskulina som är mallen för er själ och högsta manifestation av verkligheten för er i denna vackra tid av expanderat Kristusmedvetande i hela mänsklighetens hjärtan.

I blandningen av våra energier uppvisar och exemplifierar vi den ultimata manifestationen av er potential och möjligheter som Gudomlig Människa levande på denna jord i komplett förkroppsligande av er gudomliga blåkopia – det kompletta förkroppsligandet av ert Sol Kristusmedvetande, förkroppsligandet av den Rena Källan.

Lägg märke till hur ni fungerar mer på en högre nivå av glänsande Nåd och Neutralitet. Lugn och frid genomsyrar er i ökande potenta stunder av Nu. Känn hur våra energivågor slås samman och känn detta inom era egna kroppar som den ultimata potentialen för gudomlig manifestation i varje cell i era kroppar, i varje del av era kroppar, i varje tanke och handling från nu till evigheten. Ni kära vackra, vi bugar för er och ärar er i total vördnad då ni experimenterar, med era nya förmågor och gåvor som blir uppväckta och manifesterade med mättnaden av Sol Kristalljus i era celler, vaknar upp och omvandlar ert DNA och era celler för att avslöja er sanna essens, er sanna gudomliga blåkopia. De sista spåren av dualitet falnar bort, och ni kan känna det, eller hur, då ni lyfts högre till den högsta potentialen av er.

Kära ni, andas med oss nu och känn att ni går vid vår sida i de högre dimensionerna, med era fötter tryggt anslutna till Gaias Kristallina Matriser, utstrålande en ren vibrerande energi som är fängslande och magnetisk för alla omkring er.

NI visar för alla den ljuva, kärleksfulla balansen av energier, av harmoni och frihet, i deras strävanden att bryta ut ur sina skal av dualitet.

Kära ni, ni uppfyller ert öde och vi stöttar er i denna vackra strävan. Kalla på oss ofta så vi kan omge er med vår balanserade kärleksfulla energi som aktiverar harmonin och saligheten inneboende i er då ni går i ert rena förkroppsligande med Kristusmedvetande, med det Rena Solljusets Källas Medvetande.

Känn hur ert Hjärta expanderar för att famna hela sfären av liv omkring er då ni förkroppsligar det som är er födslorätt, er Gudomliga Förening inom er, och även utan er, med hela mänskligheten, alla Kungariken, och Källan.

Vackra Hjärtan, vi bugar för er och tackar er för denna vackra tjänst ni utför för allt på Jorden, genom att visa er Rena Källas förkroppsligande och Gudomliga Suveränitet medan ni bor på vackra Gaia.

Vår Kärlek till er är Evig och bestående, alltid. Vi Går med er då ni Går med Mänskligheten i ert ljuva rena förkroppsligande av Kristusmedvetandet.

All vår Kärlek

Jesus och Maria Magdalena

 

Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message on your blogs and websites, provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. Any other use of this material is prohibited without written permission. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

 

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...