Jeshua via Pamela Kribbe, 6 februari 2024 

Jeshua 

Via Pamela Kribbe, 6 februari 2024 

Vad är sann andlighet? 

 

 

 

 

Kära vänner, jag är er bror Jeshua. Jag är så glad över att vara här med er. När jag talar genom en kanal är jag lite närmare Jorden, mänskligheten, och jag gläds åt att vara nära er. 

Jag ser era lysande hjärtan, och jag skulle älska att inpränta i er storheten och skönheten i vilka ni är. Jag vill påminna er om att denna storhet inte är något som ligger långt fram eller långt borta från er; inte något ni måste uppnå genom mycket disciplin; det är den ni naturligt är. Det är sorgligt för mig att se hur ni har blivit så främmande för att bara vara er själva. Ni har vant er vid att ständigt döma och kritisera er själva. Och särskilt när ni är på den andliga vägen har ni vissa idéer om vad ni ska bli. 

Men det andliga livet är egentligen mycket enkelt. Det handlar om att vara intim och ärlig mot sig själv. Andlighet börjar med att ni accepterar de ni är. 

Om ni har negativa tankar, svåra känslor, så får det vara så. Ni tror att för att leva från hjärtat måste ni höja er över dessa mörka ting, men andlig tillväxt sker inte genom uppstigning. Sant andliga människor är också mycket ödmjuka människor. De har inte höga tankar om sig själva, i den bemärkelsen att de känner att de har överskridit sitt mörker, men de känner sig tillfreds med sitt mörker; De förkastar det inte. Och det är då magin händer: när ni kan se på er egen smärta utan rädsla och med medkänsla. 

När ni ser bakom ert negativa beteende eller era vanor, är det ni ser ett skrämt barn inom er. Ja, det krävs styrka och ett öppet hjärta för att möta detta barn. Men essensen av Kristus-energin är att känna igen ansiktet på ett oskyldigt barn bakom allt negativt och störande beteende. Och för er alla är det er utmaning att först se er egen oskuld. 

När ni kritiserar er själva och försöker pressa er själva i en viss riktning, tror ni att det ni gör är rätt. Ni utgår från antagandet att det ni nu gör är fel och att det till och med är något fel på er. Men när ni gör det utgår ni inte från kärlek, ni behandlar inte er själva med vänlighet, och på så sätt leker ni alltid kurragömma med er själva. Ni vill förflytta er till ljuset, men mörkret kommer in genom ”bakdörren”, så att säga. Ni måste vara tillfreds med alla delar av er själva för att verkligen få frihet. 

Jag skulle vilja bjuda in er att nu ta kontakt med ert inre barn. Föreställ er att det finns ett barn inom er som har gömt sig där länge. Kanske visar sig barnet inte direkt och ni måste kalla det, bjuda in det. Men var öppen för det och låt detta barn visa er den mörkaste delen som nifortfarande bär inom er. Kanske gråter eller skriker barnet, men det spelar ingen roll. Var dess vägvisare, dess förälder, och se om ni kan känna er tillfreds med det här barnet, se om ni kan trösta det. 

Det finns alltid en orsak till karaktärsdrag som ni anser vara mörka, så håll detta barn i handen och se in i dess ögon. När ni gör det kommer ni att märka att det här barnet har något värdefullt att ge er. Den har en gåva till er, något som är viktigt för er, just nu. Ta emot den här gåvan och tacka det här barnet för den. Ert inre arbete är att se in i de mörkaste hörnen av ert väsen och att bjuda in det inre barnet att komma ut. Detta är vad det innebär att gå igenom övergången från egobaserat till hjärtbaserat medvetande. 

Hjärtat kämpar inte mot egot, hjärtat är allomfattande. Hjärtat sträcker sig ut till alla hörn av din varelse och det är den sanna innebörden av Kristusenergin. Vad ni gör mot er själva, hur nibehandlar er själva, har en inverkan på världen omkring er. Den medkänsla och förståelse ni har för er själva kommer att förändra er vibration, er energi, och det är den verkliga innebörden av att vara en ljusarbetare. Det är en energiöverföring som är mycket mer än ett vidarebefordrande av information. 

Just nu är det mycket som förändras; det är mycket energi som rör sig, och det kan man också se på global nivå. När denna övergång till hjärtat äger rum, då kommer mycket mörker ut ur de dolda hörnen. Så det här är en slags paradox i och med att det verkar bli mörkare innan det blir ljusare. Men den viktigaste delen av denna process är att mörkret tillåts komma upp till ytan. 

Det är viktigt för alla er som observerar detta hända i världen att förbli centrerade och lugna, att inte döma det yttre mörkret som ni uppfattar, och att hålla fast vid den visdom och förståelse som ni har fått genom er egen inre process. När ni dömer det mörker ni förnimmer i världen, tenderar ni att se världen som ett slags slagfält mellan ljus och mörker. Men den sanna kraften hos en ljusarbetare, en pionjär inom medvetandet, är att också känna igen oskulden och ansiktet hos ett barn i det mörker som ni uppfattar omkring er. 

Men det betyder inte att ni bara tillåter allt att vara och hända. I ert eget liv måste ni fatta beslut om vad ni gör eller inte gör, vad ni gillar och inte gillar, och ni kan göra detta från en djup inre känsla utan att döma. Ni kan fatta mycket tydliga beslut från ert hjärta utan att döma från ert huvud. Och om ni lyckas att inte glida in i dömande, kommer ni att hålla kvar medkänslans energi och stråla ut den i världen. 

Ni måste komma ihåg att allt som är mörkt, och allt som gömmer sig i ett mörkt hörn, längtar efter ljuset och är inte lyckligt i mörkret. Tänk bara på detta när ni ser er omkring i världen. Och det betyder inte att ni måste rädda världen, utan helt enkelt att ni håller ert eget ljus, er visdom, ert icke-dömande stadigt. Det är så ni kanaliserar en ny energi till Jorden, och vad ni kommer att göra specifikt i er vardag för att uttrycka denna nya energi är olika för varje person. 

Jag skulle vilja avsluta med att bjuda in er att få en djupare kontakt med det som är ert individuella sätt att uttrycka er. Föreställ er helt enkelt att ni håller en fackla i er högra hand och känner energin från lågan i detta ljus. Känn hur det å ena sidan är flammande och passionerat, och å andra sidan stilla och tyst. Detta ljus kommer från en känsla av glädje och inte av att vilja slåss eller kämpa. Det kommer djupt inifrån er, och föreställ er att ni nu är fyllda med ljuset från denna fackla. Detta är ljuset i er själ, ert ursprung, och kom ihåg hur strålande det är, hur fullt av glädje det är och hur lekfullt och fantasifullt. Så låt det flöda genom alla celler i er kropp – njut av det! Att leva från hjärtat är menat att vara glädjefyllt. 

När ni ansluter er till detta ljus, fråga er själva om det finns något ni skulle vilja göra i ert liv, eller något ni redan gör, som är i linje med detta ljus, och det är okej att experimentera med detta i ert dagliga liv. Se vad som ger er mest glädje och acceptera inte något mindre. I det förflutna har rädslans röster hållit er nere, de har disciplinerat er för mycket. Lita på glädjens röst, känslan av glädje, och när ni undrar: ”Vad ska jag göra i mitt liv, hur gör jag skillnad?”, välj då det som ger ermest glädje. Och det kan börja med något enkelt, men ju mer ni följer med det flödet, desto större blir det. Och det är så ni gör skillnad i den här världen. 

Tack för att ni är de ni är. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *