Jesus via John Smallman, 7 mars 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus
Via John Smallman, 7 mars 2023
Er sanna Natur, som är Ett med Gud, håller på att omsluta er och Fylla er med Glädje och Förundran
https://johnsmallman.wordpress.com/
Det är nu omöjligt för nästan alla av er att vara omedvetna om att det pågår ett stort och välbehövligt uppvaknande.
Tecken och indikationer dyker upp över hela världen på att enorma och välgörande förändringar sker överallt, när Kärlek intensifierar den gudomliga och eviga omfamningen i vilken Hon håller var och en av er, allt planetariskt liv och planeten själv, Gaia.
Den här processen har pågått i eoner såsom ni upplever tid, även om det bara har gått ett ögonblick sedan det började, och dess tidslinje – kontra antalet människor som går mot ett uppvaknande – som under hela den här tiden bara har stigit en liten grad över den horisontella axeln, har plötsligt blivit nästan vertikal.
Ni gör alla ett fantastiskt arbete med att förverkliga det, och för det är ni högst hedrade, för utan var och en av er som så elegant och magnifikt levererat de löften ni gav innan ni inkarnerade, skulle det ännu inte vara nästan över, som det faktiskt är.
Jag upprepar: ert kollektiva mänskliga uppvaknande till fullt medvetet medvetande av er sanna natur som Ett med Gud, håller på att omsluta er och fylla er med glädje och förundran. Ni har till synes väntat på detta gudomliga ögonblick i eoner, men när det inträffar kommer ni omedelbart att inse att ni bara tillfälligt har varit i ett tillstånd av omedvetenhet, ett tillstånd av skenbar overklighet som i eoner har förefallit er som den enda verkligheten.
Er natur, som ni så ofta har blivit påminda om, är Kärlek – Enhet eller Förening med Moder/Fader/Gud. Det har varit er natur sedan det ögonblick ni skapades som ett Guds älskade barn, men som en varelse i tillfällig mänsklig kropp, till synes ensam, individuell och separerade från varandra, är denna vetskap dold för er av minnesförlustens slöja, som omslöt er i samma ögonblick ni föddes.
Sedan tätnade slöjan i den miljö där ni växte upp från spädbarn till vuxen, och ni valde för det mesta att se och uppleva er miljö som endast en fysisk och materiell sådan, där ni i er ensamhet var tvungen att ta fullt ansvar för att ta hand om er själva individuellt, eftersom ingen annan kunde eller skulle göra det.
Det är ett mycket förvirrande tillstånd som ni befinner er i att uppleva livet som en människa i en fysisk kropp, eftersom känslan av separation från varandra har framkallat intensiv rädsla – frånvaro av Kärlek – som har uppmuntrat er att tänka defensivt, att förvänta sig attacker, och därmed vara misstänksam mot andra som när som helst kan förråda er. Och det ni fruktar och förväntar er är vad många av er ofta upplever.
När ni väljer att vara ärliga mot andra kommer ni att upptäcka att det leder till att andra är ärliga mot er, och att den typen av utbyte föder ömsesidigt förtroende kommer därmed att visa er att rädsla är onödigt. När ni sedan finner modet att släppa rädslan kommer den att lösas upp, och Kärlek kommer att flöda in och omfamna er.
Många av er levde i en kultur som trodde på en överlägsen och icke-fysisk auktoritär varelse som kunde observera alla era tankar, ord, och handlingar och inför vilken ni var skyldiga lydnad. En varelse som kunde döma och straffa er hårt i livet efter detta om ni avvek från den väg som krävde total underkastelse och vördnad, hängivenhet och trofasthet under ert mänskliga liv.
Andra har valt att tro att den materiella världen, som ni tillbringar era mänskliga liv i, är den enda verkligheten och att döden är en slutlig händelse. Denna övertygelse bekräftar känslan av separation som alla upplever, och uppmuntrar dem att leva sina liv på ett sätt som de tror tjänar dem väl, oavsett hur den attityden påverkar andra.
Ingen av dessa livsvägar leder till frid och förnöjsamhet, istället driver de människor till ett nästan konstant behov av att söka lycka utanför sig själva, där den aldrig kan hittas.
Frid och lycka kan bara hittas inom er, som helgon och mystiker har sagt till er i evigheter. Det är därför det är absolut väsentligt att ni dagligen tillbringar en lugn stund ensamma, och besöker era heliga inre helgedomar och medan ni är där bjuder in Kärlek för att omfamna, trösta och lugna er så att ni kärleksfullt kan hantera de problem som ert dagliga liv kan orsaka er. Genom att göra det blir ni medvetna om den bekräftande insikten att ni  absolut är Ett med Gud i varje ögonblick.
Ni behöver alla denna dagliga bekräftelsen för att hjälpa er att förbli orubbliga i er tro på Henne, eftersom de dagliga dramer som de olika medierna ständigt överöser er med tenderar att sätta igång en massa tvivel som ni kanske fortfarande oavsiktligt håller fast vid angående Moder/Fader/Gud. Släpp dem, för de är en stor distraktion och gör det svårt för er att bara vara.
Ni är verkligen kärleksfullt välsignade och omhändertagna i varje ögonblick, och det kommer aldrig att förändras.
Er kärleksfulla broder, Jesus.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *