Jesus via John Smallman, February 28th, 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus via Johannes: Självförtroende
av John Smallman
Det uppenbara kaoset, lidandet och förvirringen över hela världen för närvarande är mycket oroande!
Kom därför ihåg att alla som inkarnerar nu är i mänsklig form efter eget val för att delta i den kollektiva uppvaknandeprocessen, och på så sätt säkerställa sitt eget uppvaknande samtidigt som de i hög grad hjälper andra att också väcka.
Det finns INGEN som INTE hjälper till i denna process! Det är förmodligen väldigt svårt för många av er att acceptera, så jag vill påminna er om att alla – det finns INGA undantag – är precis där de är menade att vara eftersom de hjälper magnifikt i denna gudomliga plan, planen som upprättades vid det exakta ögonblick då det kollektiva valet att uppleva separation från källan implementerades.
Det finns inga olyckor, inga oavsiktliga händelser, allt som händer i era mänskliga liv har ett syfte, även om det inte förstås eller accepteras. Ni valde alla att bli inkarnerade nu, i vetskap om att när ni ”kom” skulle ert minne av ert gudomligt vägledda syfte vara dolt för er för att tillåta er att till fullo uppleva och lära av de livsvägar som ni, till synes slumpmässigt, befann er på. .
Ni är alla gudomligt älskade i varje ögonblick av er oavbrutna eviga existens, och medan ni lever era människoliv i form, vägleder er intuition er fantastiskt längs era valda vägar.
Men när intensiva tvivel uppstår inom dig – som de ibland gör – när din intuition verkar leda dig vilse, knuffar ditt himmelska supportteam dig försiktigt mot självförtroende.
Att lita på er själva är viktigt eftersom ni är gudomliga varelser och därför är helt pålitliga – Gud litar alltid på er. Självtvivel är egoiska försök att distrahera dig från din intuitiva vägledning, som alltid är kapabel, genom att presentera dig med ångest som skapar ”tänk om”-scenarier.
Titta noga på alla tankar som presenteras för dig för att hjälpa dig att skilja mellan egoiska falskheter och din intuition. Om du förblir osäker dröjer med att fatta några beslut, be om klarhet, så kommer dina guider att svara. De är alltid med dig och kommer att erbjuda vägledning och tröstande stödjande energi när du än kallar dem – alla som kallar på sina guider besvaras – omedelbart!
Att lita på dig själv är att vara dig själv, och du kan alltid vara det, och du skulle inte vilja vara någon annan!
Andra kan komma med sina åsikter, som du kanske eller kanske inte tycker är användbara, men det är alltid upp till dig att göra dina egna livsval och beslut. Bara du kan veta vad som är rätt för dig.
Naturligtvis uppstår val under hela ditt liv och beslut måste fattas, och när du ser tillbaka över åren kan det mycket väl finnas beslut du har tagit som du nu ångrar. Påminn er själva, när ni minns livshändelser, att era liv i form är overkliga och att det ni ser som fel ni har gjort var, i det ögonblicket, de bästa valen som ni då kunde ha gjort.
Släpp allt självdömande eftersom det distraherar dig från att leva, och du blir orolig över möjligheten att förolämpa någon, till och med Gud. Människor tar anstöt – det gör inte Gud – men att bli förolämpad är att acceptera en annans dömande av dig, och varför skulle du göra det? Ingen, förutom Gud, känner dig som du känner dig själv.
Du valde att uppleva ditt mänskliga liv och lära dig lektioner som du blev gudomligt vägledd att lägga på din väg. Som människor kan man inte undvika att göra fel, det är en del av inlärningsupplevelsen. Så välkomna felen, de visar något för dig som du inte var medveten om.
Att vakna är att bli fullt medveten. Ni är alla medvetna om att ni är medvetna, men att bara vara medveten, medvetande som upplevs som ert jag i form, är ofta inte tillräckligt, och därför kan ni vara ganska omedvetna om att ni är omedvetna. Men ni är alla väldigt bra på att märka när någon annan är omedveten! Således stängs din egen medvetenhet ofta av genom att ditt ego distraherar dig – jag behöver en kaffe, för att få bensin i bilen, att ringa min chef, att avsluta jobbet och åka hem – och ni är extremt skickliga på att göra detta.
Döm inte er själva negativt för de fel som ni inser att ni har gjort. Om de skulle kunna ha påverkat någon annan negativt, försök att rätta till situationen, men ägna dig inte åt självbeskyllning, eftersom det drar ner dig energiskt och helt i onödan.
Så många har tränats under barndomen och tonåren att tro att det är katastrofalt att göra ett misstag. Detta är sällan om än aldrig sant. Det kan orsaka olägenheter; och det kan också visa dig nya sätt att lösa problem. När du väl kan sluta skylla automatiskt – dig själv eller andra – minskar stressen och den känslomässiga omvälvningen som misstag tenderar att generera. Vilket gör att du kan fokusera tydligare när din oro för att göra fel minskar.
Ni är alla, varenda människa utan några undantag, Guds älskade barn. Det finns ingenting någon av er kan göra som kommer att förändra din relation med henne.
Glöm gudomlig dom och evig fördömelse, de är fullständigt ogiltiga idéer eller begrepp som mänskligheten uppfann för att försöka lindra skulden för att försöka skilja sig från Gud. Guds enda önskan för dig är att du ska vara lycklig och återvända hem.
Naturligtvis har du aldrig lämnat! Men även om du är i form som människor, verkar det som om du verkligen är långt borta från Gud. Det är lite som att spädbarn gömmer sina ansikten bakom händerna och tror att de inte kan se eller synas.
Känner sig så separerade, så oälskade, många söker kärlek från andra, tävlar med andra om kärleken och befinner sig ofta i konflikter. Detta har hänt sedan ögonblicket av uppenbar separation – men för ett mikroögonblick sedan – och under eonerna av tid har många krig utkämpats på Guds vägnar!
Vilken galen idé att kämpa för Gud och försöka straffa dem som betraktas som hans fiender. Han har INGA fiender, han älskar alla sina barn oavsett vilket ofog de kan ha ägnat sig åt.
Kom ihåg att livet i form är illusoriskt, och de pågående konflikterna, smärtan och lidandet är overkligt. Ingenting som inte är helt i linje med kärleken har någonsin hänt, eller någonsin skulle kunna hända.
Du är alltid, och för evigt, i frid och glädje i närvaron av Moder/Fader/Gud, ditt eviga Hem från vilket du aldrig har lämnat eftersom det inte finns någon annanstans! Ändå, som människor i till synes mycket verkliga kroppar, är denna gudomliga sanning extremt svår för er att acceptera.
Mänskligheten håller just nu äntligen på att vakna upp ur den eviga drömmen om separation och övergivande. Ni valde kollektivt att uppleva detta overkliga tillstånd, och eftersom ni har fri vilja, given till er i ögonblicket av er skapelse, liksom alla era andra gudgivna gåvor, tills ni kollektivt valde att vakna upp ur det tillståndet, har separation från källan varit din erfarenhet.
De första stegen i ditt uppvaknande var för dig att bli medveten om att det du upplevde var overkligt. Under de senaste hundra åren har dessa steg tagits, och nu är din kollektiva medvetenhet under de sista minuterna av att väcka dig från drömmen.
Det finns ingen återvändo, du vaknar, din medvetenhet om din Enhet med Gud kan inte längre förnekas eller ignoreras. Det finns tecken på detta över hela världen när fler och fler av er kommer till insikten om att ert kollektiva ego har lurat er att tro att galenskapen ni ser omkring er är verklig. Inget kunde vara längre från sanningen.
När ni tillbringar tid dagligen djupt inom er själva, vid era egna individuella heliga inre helgedomar, medvetet i Ett med Moder/Fader/Gud, tillåt kärleken som Hon är att helt omsluta er. Du kommer att känna Hennes Kärlek, och känna Den kommer du att svara Henne på samma sätt.
Du är permanent i en okrossbar en-till-en-relation med henne, och den enda anledningen till att du har tillbringat större delen av din tid omedveten om denna gudomliga sanning – att faktiskt känna kärleken som är Gud – är för att du har trott på verkligheten av overklighet. . . separation, ensamhet, övergivenhet.
Och den tron, uppfunnen av egot, är en som du har varit mest ovillig att släppa taget om, att sluta hålla fast vid, även om den har orsakat dig så intensiv smärta. Som ett av dina vanliga och nedsättande talesätt lyder ”skulle du hellre ha rätt eller vara glad?”
Äntligen har du valt lycka, och ditt uppvaknande är nästan över dig.
Var beredd på förundran bortom förundran när ni gnuggar sömnen från era ögon och finner er själva helt vakna och engagerade i de mest magnifika festligheterna för att fira ert efterlängtade uppvaknande, er återkomst Hem till Enhet.
Din kärleksfulla bror, Jesus.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *