Jesus Kristus/Sananda via Ann Dahlberg,  27 september 2019

Jesus Kristus/Sananda via Ann Dahlberg,  27 september 2019

 

Jag är Jesus Kristus och jag har kommit idag för att prata lite om den tid, som närmar sig mer och mer för det jordiska folket. Jag vet att ni består av flera folkslag, men för oss är ni ett folk, en mänsklighet. Vi ser er inte som separerade utan som en enhet. Det är enheten som vi för det mesta fokuserar på, det är den som hjälper oss att förstå hur utvecklingen går framåt på Jorden. Våra insatser bestäms utifrån helheten. Det är viktigt för oss att lägga vår energi där det bäst behövs, och på de individer som är mottagliga för vår energi, och där det kan leda till en förändring. Mottagligheten från människor kan vara de som är hörande, seende och kännande, men också de med stark intuition. Idee´r kan ges till människor som i mångt och mycket arbetar efter sin inre vägledning. De behöver inte ens känna till eller förstå att de får en andlig inre vägledning, de använder bara sitt sunda förnuft.

”Du skulle ha använt ditt sunda förnuft” kan man iblanda höra människor säga, när något har gått snett och där de hade förlitat sig på andra källor, i stället för sitt eget förnuft som oftast ger raka och klara besked. Jag säger oftast, för i samma stund som du får ett meddelande, så börjar tankarna tvivla på ditt eget förnuft och det kan bli en halvmesyr av alltihop. Sunt förnuft är något som vi ska värna om. Det kommer oftast från din själ eller ditt högre själv beroende på din själs status just i det ögonblicket. Det ni känner eller upplever först är förmodligen det rätta svaret. Vi har en tendens att skicka det sunda förnuftet till baksätet, där det får ett andrahandsvärde i stället för det värde som rätteligen tillhör det. Hade det sunda förnuftet fått styra i er värld så hade den sett annorlunda ut redan idag. Det är dock inte försent att plocka fram det sunda förnuftet igen och låta det styra era handlingar. Ju fler som styrs av sitt sunda förnuft, ju bättre blir platsen som de lever på. Det tillåter även andra att se om sitt hus och låta sitt sunda förnuft börja arbeta för dem igen. Det innebär också att deras ögon blir klarare och att slöjan framför deras ögon blir tunnare och skirare.

Vad är då sunt förnuft? Det är t.ex att man tillåter sig att må bra, äta nyttig föda, arbeta i en harmonisk miljö, stå fast vid det som känns rätt och prioritera det som känns bra för en själv och Jorden. Det här kan ske på många olika nivåer, men det är alltid bäst att börja med det som angår en själv. Allt som du gör för dig själv påverkar även andra, även om du inte själv kan se eller uppleva det just då. Det är ju så, precis som med allt annat som hör ihop i en massa, att en liten förändring av någonting påverkar hela enheten. Flera förändringar kan påverka enhetens syfte.

Vi kan inte nog understryka hur viktiga och värdefulla ni alla är på Jorden. Minsta förändring till positiva, sunda och bra saker som ni tänker eller gör ger resultat i den enhet ni tillhör.

Känn hoppet i era hjärtan, kära människor på Jorden. Vinden har börjat blåsa åt ert håll och fler människor har funnit vägen till sitt sunda förnuft, och nu vill de göra det som känns rätt och riktigt för dem själva och den värld de lever i. Det ger ringar på vattnet och vi kan se många ringar som arbetar i er enhet nu. Det lättar upp slöjan för andra som ser och känner att det här är rätt. De börjar nu själva ta de steg som har visats för dem så att de kan bli den pusselbit som Jorden såväl behöver tillika som mänskligheten. Ni utför alla en heroisk och tacksam uppgift för Jorden och Universum mina vänner, ni äras och hedras för ert mod att stå upp för er själva och den värld ni lever i.

Ja, världen förändras, kära vänner, och ni är många som bidrar till den förändringen nu. Var lyhörda, var sanna mot er själva, använd ert sunda förnuft och lita på att Vår Fader håller sin hand över er.

Jag går vid er sida och bereder vägen för er med er tillåtelse.

Stor kärlek

Jesus

Du gillar kanske också...