Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 27 september 2019

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson,

27 september 2019

 

Ärkeängel Mikael

Audiolänk: www.sananda.website

 

Uppstigningsskiften på St Michael’s Mount av Ärkeängel Mikael

Kanaliseras genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Natalie: Nyligen kände jag mig vägledd att besöka ön St Michael’s Mount i Cornwall. När vi anlände till Marazion var utsikten över St Michael’s Mount spektakulär, solen sken varmt och himlen var helt blå. Vi tog en kort båttur till ön. Redan innan vi lade till vid ön, kunde vi känna den kristallklara uppfriskande energin, från Ärkeängeln Mikael. Efter att ha sett oss omkring hittade vi ett ställe att slå oss ner på, och bjöd sedan in Ärkeängeln Mikael för att vägleda och upplysa oss.

Ärkeängel Mikael: Från skyn strömmade ett flertal diamanter i många färger, ner till ön St Michael’s Mount. Varje diamant var klar, men ändå färgglad som en pusselbit, och var och en hade en destination och ett syfte. Diamanter flödar in i energisystemets nätverket på ön St Michael’s Mount. I kärnan av energisystemen finns en figur av energi, det är en figur av mig, för jag är Ärkeängeln Mikael. Varje diamant skapar min form, mitt DNA, och min mall i denna energetiska figur, vilken är levande och aktiv, som om jag vore fullständigt närvarande på Jorden. Detta är ett utrymme där ni kan träffa mig, oavsett om ni besöker mig fysiskt eller energetiskt. Min energi, och den från de inre planen, är helt förankrad i detta utrymme som ni kan uppleva och dra till er ifrån. Den förankrade energin driver mitt energetiska tillstånd eller form, den sänder heligt och snabbt ljus, genom nätverket av energi, inte bara till ön utan också bortom den, ja faktiskt till hela Jorden.

Vad Förankras?

När ni sitter på ön St Michael’s Mount, och oavsett om ni besöker den till fots eller om ni förflyttar er medvetenhet dit, så har er själ väglett er till att vara här, för att existera i min form. Om ni önskar förflytta er medvetenhet till ön, så kan ni använda denna åkallan för att göra det.

’Ärkeängel Mikael, jag vill finnas i din närvaro och i din energetiska form, som finns förankrad i kärnan på ön St Michael’s Mount. Vänligen förflytta min medvetenhet på ett tryggt och säkert sätt, till St Michael’s Mount, så jag kan uppleva de förankrade energierna, din form och ditt uttryck för mig och världen. Tack, och så är det. ”(Slut ögonen och låt min energi omge dig, och gradvis ändra din energifrekvens, för att vibrera i harmoni med mig, Ärkeängeln Mikael.)

Ni kan i er inre vision se min närvaro, eller så kanske ni bara känner eller erkänner min energi. När ni vant er vid min närvaro, så ber jag er:

Vilken form ser ni, när ni ansluter till öns energier och min, Ärkeängel Mikaels närvaro? Med meningen, vilken form ser ni mig som? Om denna form skulle distribueras över hela världen, vad skulle då distribueras? Det finns inget rätt eller fel svar, ni ser mig som det som redan finns inom er själva. Ta lite tid att kontemplera över det, upplev min närvaro och min fråga till er, fullt ut.

Det som är viktigare, är vilken form ni ser er själva i och som? Detta är en djup och uppväckande fråga, som himlarna och de gudomliga planen ställer till mänskligheten nu. Ni kan tolka denna fråga hur ni vill. Det är genom det energiska nätverket och mittpunkten av ön St Michael’s Mount, som den här frågan ställs. Detta är en förankringspunkt, som vi använder som ett gudomligt ankare, och ni kan skicka det ni vill förankra, genom de gudomliga planen till ön. Havet som omger ön fungerar som rening, så att energin kan distribueras ren.

Många svarar att de besöker ön fysiskt och energetiskt, vissa gånger med kunskapen om varför de besöker den, och andra gånger inte. Människor väntar på att ta emot mina energier, och de som kommer från de gudomliga planen. Varje person får frågan:

I vilken form ser du Ärkeängeln Mikael och viktigast av allt, vilken form ser du dig själv som? Dessa två frågor skapar en kraftfull inre väckningsprocess.

 

Ni har kommit till ön för att ta emot.

Det ni ska få har vi redan förankrat på ön, bara genom er närvaro med mig, Ärkeängeln Mikael, oavsett om ni är fysiskt eller energetiskt närvarande. Ni kan dock fortfarande göra en framställan, om att få ta emot det som är nödvändigt och lämpligt.

’Ärkeängeln Michael, jag vill finnas i din närvaro och din energetiska form, som finns förankrad i kärnan på ön St Michael’s Mount. När jag är harmoniserad med din vibration, vänligen stöd alla aspekter och nivåer av min varelse, när jag tar emot allt som är nödvändigt och lämpligt nu, för att hjälpa min andliga och fysiska existens på Jorden, och stödja min uppstigning. Tack, och så är det.”

Ni har också möjlighet att ta emot allt ni vill, när ni finns inom öns energi och förankringsnätverk. Ni kan ta emot allt ni önskar, vare sig det handlar om egenskaper, speciella förmågor, situationer eller upplevelser, i er verklighet eller varelse. Allt i er fysiska eller andliga verklighet kan tas emot, för när ni gör en begäran, så laddar ni ner och förkroppsligar mallen för detta. Ni kan be att mallen ska förankras inom er och i ert undermedvetna, för att den ska manifesteras med gudomlig timing.

Så, vad vill ni få just nu? Jag inbjuder er att kontemplera över det, och när ni är redo så säger ni högt eller inom er, vad ni vill ha. Jag, Ärkeängel Mikael, kommer sedan att höra er begäran och bevilja manifestationen, så att ni kan få det som är anpassat till er själ.

En nyckel för att få det ni vill ha, är att låta er själva se bortom det ni är kapabla till. Om ni är villiga att göra det, så kommer ni enkelt att få allt ni önskar er, fysiskt och andligt. Att se er själva bortom det ni redan känner till om er själva, kan vara utmanande, eftersom det är att erkänna sig själv vara bortom gränser och begränsningar. Om ni är villiga att inse att ni just nu, är begränsade av rädsla, blockeringar och vanor, även om ni känner er helt fria och healade, så kommer ni att kunna se längre än ni ens kan tänka er. Nyckeln till att erkänna sig själv vara bortom begränsningar, är att erkänna de begränsningar ni för närvarande aktiverar. När ni erkänt det, kan ni besluta om åtgärder för att befria er från begränsningarna, eller helt enkelt inse att ert erkännande släpper begränsningarna för evigt. Genom att ni erkänner att ni är bortom begränsningar, så kan ni öppet ta emot allt som finns färdigt och tillgängligt för dig.

En av de största begränsningarna kan vara en övertygelse om att ni är ovärdiga att ta emot, eller att ni måste arbeta hårt för att få allt ni önskar och vill ha.

Jag, Ärkeängel Mikael, uppmuntrar er att ta er tid för närvaro med mig, att kalla på mig eller besöka mitt energetiska ankare på St Michael’s Mount. Låt oss andas in harmoni och enighet. Jag finns här för att föra fram healande, transformation och ett större erkännande av självet och Skaparen.

Nu kommer jag att dra mig tillbaka, och jag tackar för att ni lyssnade,

Jag är Ärkeängel Mikael

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...